Universiteit Leiden

nl en

Vanessa Mak

Wetenschappelijk directeur / hoogleraar Burgerlijk Recht

Naam
Prof.dr.mr. V. Mak
Telefoon
+31 71 527 7435
E-mail
v.mak@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0002-8016-7948

Vanessa Mak is sinds 1 oktober 2020 verbonden aan het Instituut voor Privaatrecht als hoogleraar Burgelijk recht.

Meer informatie over Vanessa Mak

Vanessa Mak is hoogleraar Burgelijk recht aan de Universiteit Leiden. Zij was vanaf 2008 verbonden aan Tilburg University, waar zij in 2014 benoemd werd tot hoogleraar Nederlands en Europees verbintenissenrecht. Van 2017-2020 was zij tevens vice-decaan onderzoek aan Tilburg Law School. Eerder was zij werkzaam als postdoc aan het Max Planck Institut für ausländisches und internationales Privatrecht in Hamburg en als lecturer aan Oriel College, Oxford. Zij promoveerde in 2006 aan de University of Oxford op een rechtsvergelijkend onderzoek naar nakomingsacties in het kooprecht.

Het onderzoek van Vanessa Mak richt zich op rechtsvorming in het Europees privaatrecht, in het bijzonder in het contractenrecht. Vragen die daarbij centraal staan zijn: wie maakt regels voor het faciliteren van transacties tussen ondernemingen en consumenten? Welk niveau van regelgeving, het nationale of het Europese, is in gegeven gevallen het meest geëigend? En hoe kunnen publiekrechtelijke regels en private regulering op elkaar worden afgestemd? Deze vragen worden nader onderzocht met betrekking tot consumentenmarkten in Europa. Specifieke aandachtsgebieden in dit kader zijn de regulering van de platformeconomie, reguleringsvraagstukken ten aanzien van data en technologie, en financiële dienstverlening aan consumenten. Vanessa Mak heeft breed gepubliceerd over deze onderwerpen in nationale en internationale toonaangevende tijdschriften. In 2020 verscheen een monografie waarin zij deze thema’s beschouwt vanuit rechtspluralistisch perspectief (Legal Pluralism in European Contract Law, OUP 2020).

Vanessa Mak geeft op regelmatige basis als expert advies aan nationale en Europese instituties. Daarnaast heeft zij zitting in de redactie van het Tijdschrift voor Consumentenrecht en handelspraktijken (TvC) en de Journal of European Consumer and Market Law (EuCML). In Leiden is zij actief in het bachelor- en masteronderwijs.

Vanessa Mak verwierf in 2022 een NWO Vici-beurs van 1,5 miljoen euro voor het onderzoeksproject 'These Shoes Don't Fit! - How can consumer interests be protected when consumer identities are increasingly diffuse?'.

Wetenschappelijk directeur / hoogleraar Burgerlijk Recht

 • Faculteit Rechtsgeleerdheid
 • Instituut voor Privaatrecht
 • Civiel recht

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden
Kamernummer C2.03

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Stichting Massaschade & Consument Lid Raad van Toezicht
 • Institute of Anglo-American Law Bestuurslid
 • Stichting Europees Instituut Bestuurslid
 • Grotius cursus nationaal en internationaal contracteren verzorgen cursus over meerpartijenovereenkomsten en samenhangende rechtsverhoudingen
 • International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Arbiter
 • Journal of Consumer Policy lid van de Editorial Board
 • Monografieën BW (uitgever: Wolters Kluwer) Redactie
 • Journal of European Consumer and Market Law (EuCML) redacteur
 • Tijdschrift voor Consumentenrecht & handelspraktijken redacteur
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.