Universiteit Leiden

nl en

Civiel recht (LL.M.)

Toelatingseisen

Om te worden toegelaten tot Civiel Recht aan de Universiteit Leiden, moet je aan de onderstaande toelatingseisen voldoen.

Een afgerond universitair bachelordiploma Rechtsgeleerdheid (togatraject) behaald aan een Nederlandse Universiteit. 

Heb je bij de Universiteit Leiden de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond (of ga je die vóór de start van de masteropleiding afronden) en heb je je afstuderen aangevraagd, dan ben je direct toelaatbaar.  Je hoeft dan géén toelatingsverzoek in te dienen.

Heb je bij een andere universiteit in Nederland de bachelor Rechtsgeleerdheid afgerond (of ga je die voor de start van de masteropleiding afronden) dan kom je in principe voor toelating in aanmerking. Ter beoordeling van je vooropleiding moet je wel vóór de deadline een toelatingsverzoek indienen via het online toelatingsportaal (uSis) van de Universiteit Leiden. 

De facultaire en opleidingsreglementen waaronder de Onderwijs- en Examenregelingen (OERen) met de eisen voor toelating (hoofdstuk 5) zijn te vinden op deze website.

HBO-afgestudeerden (ook MER, SJD en HBO-Recht) kunnen alleen starten in het eerste jaar van de bacheloropleiding.
De Leidse rechtenfaculteit kent geen schakelprogramma’s voor HBO-studenten of voor studenten met een niet-juridische universitaire bachelor. Ook met een schakelprogramma van elders ben je niet toelaatbaar. Wel kunnen eventueel op grond van de gevolgde HBO-opleiding(en) enkele vrijstellingen worden verleend tijdens de bacheloropleiding.

Voor niet-Nederlandstalige studenten die deze master willen volgen, geldt dat zij aan het volgende vereiste niveau voor de Nederlandse taal moeten voldoen: Het Toelatingsexamen Universiteit Leiden TUL-gevorderd.

>> Ga naar Stap 2. Check de aanmelddeadlines

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.