Universiteit Leiden

nl en

Politiek, Beleid en Management (MSc)

Studieprogramma

De specialisatie Politiek, Beleid en Management biedt studenten de kans om zich te specialiseren in een van de vier bestuurskundige profielen: Organisatie en Management, Besluitvorming, Politiek en Bestuur, en Beleidseconomie.

In blok 1 gaan we meteen de diepte in met een challenge. Tegelijkertijd volg je een vak over botsende publieke waarden en maak je kennis met verschillende onderzoeksstrategieën die je tegen het einde van de opleiding nodig hebt voor je afstudeeronderzoek.

Nadat je in het eerste blok kennis hebt gemaakt met de complexiteit van maatschappelijke vraagstukken, reflecteer je in blok 2 vanuit een drietal door jou gekozen bestuurskundige kernvakken op de centrale wetenschappelijke vragen. De kernvakken zijn: management en verandering van publieke organisaties, besluitvorming, politiek en bestuur, en economie voor beleidsmakers.

In blok 3 ga je je verder verdiepen en specialiseren in een door jou gekozen bestuurskundig profiel. Je kiest daarvoor één (van de vijf) profielvakken. Vier van deze vakken zijn één-op-één gerelateerd aan een van de kernvakken. Het profielvak ‘digitalisering in bestuur en beleid’ bied je de mogelijkheid om een interdisciplinair profiel te volgen. 

Vanuit de profielvakken stroom je vervolgens in, in een afstudeeronderzoek dat je in blok 4 uitvoert en afrondt. De afstudeeronderzoeken zullen rekening houden met de gekozen profielen en verschillende vormen kennen. 

Vakkenoverzicht

Klik op de onderstaande vakken om meer te weten te komen over de inhoud en onderwijsvorm.

 Blok  Fase  Vak
 1 De diepte in
 2  Reflectie

Keuze 3 uit 4 kernvakken:

 3 Professionele specialisatie: profielvak en start afstudeeronderzoek

Kies 1 profielvak:

 4 Professionele specialisatie: afstudeeronderzoek

Capstones op het thema van afstudeeronderzoek gekoppeld aan profielvak:

Vakvoorbeelden Politiek, Beleid en Management

In dit vak ontwikkelen studenten – als publieke professionals van de toekomst – kennis en vaardigheden om met de complexiteit van de besluitvorming en bestuursprocessen binnen publieke organisaties om te gaan. Enerzijds leren studenten over (conflicterende) publieke waarden. Anderzijds gaan studenten aan de slag met actuele casuïstiek waarin dit tot uitdrukking komt: bijzonder complexe waardegeladen bestuurlijke uitdagingen (zogenaamde challenges) op verschillende terreinen, zoals de energietransitie, de hervorming van de verzorgingsstaat of digitalisering. Studenten leren zodoende om problemen te herkennen en vervolgens om oplossingen te formuleren voor de bestuurspraktijk. 

 

De relatie tussen politiek en bestuur vormt misschien wel de kern van onze democratie. Het is het snijvlak waar gekozen politici en benoemde ambtenaren elkaar ontmoeten en waar democratisch genomen besluiten worden omgezet in overheidsbeleid. Het klassieke beeld van politiek-ambtelijke verhoudingen is dan ook dat politici beslissen en ambtenaren uitvoeren. Echter, dit beeld komt niet overeen met de complexe werkelijkheid waarin politici en ambtenaren moeten opereren. In dit kernvak bespreken we de spanningen en dilemma's in de relatie tussen politici en ambtenaren – en de factoren die invloed hebben op deze relatie – aan de hand van actuele casussen uit het Nederlands openbaar bestuur 

Dit profielvak geeft inzicht in de motivaties, gedrag en interactie tussen leidinggevenden en medewerkers op allerlei niveaus binnen en tussen publieke organisaties, en welke invloed dit heeft op het functioneren en de doeltreffendheid van publieke organisaties. Het vak bespreekt verschillende leiderschapsstijlen en de gevolgen daarvan voor de motivatie, betrokkenheid en ontwikkeling van medewerkers. Het vak staat ook stil bij samenwerking in groepen en groepsdynamica, diversiteit en inclusie. Als onderdeel van het vak lopen studenten met publieke leiders mee en schrijven ze een reflectie over hun leiderschapsstijl op basis van de inzichten uit het vak. 

Keuzevakken

Er zijn twee momenten in de opleiding waar je zelf je vakken en specialisatie kiest. Je kiest voor drie van de vier kernvakken in het tweede blok en voor een afstudeerrichting in de vorm van een profielvak in het derde blok met bijbehorend afstudeerseminar in het vierde blok.  

Na de master Management van de Publieke Sector is het mogelijk om extra vakken aan een andere partneruniversiteit te volgen tijdens een semester op uitwisseling. 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.