Universiteit Leiden

nl en

Politiek, Beleid en Management (MSc)

Carrièreperspectieven

De specialisatie Politiek, Beleid en Management leidt studenten op om een waardevolle bijdrage te leveren aan complexe maatschappelijke vraagstukken. De meeste afgestudeerden vinden werk in functies binnen en rondom het openbaar bestuur, waar ze hun kennis en vaardigheden kunnen inzetten om uitdagende problemen aan te pakken en effectieve oplossingen te vinden.

Vaardigheden na afstuderen

Na het behalen van het masterdiploma Management van de Publieke Sector, specialisatie Politiek, Beleid en Management, ben je in staat om vanuit een academisch perspectief maatschappelijke vraagstukken en uitdagingen binnen het openbaar bestuur te analyseren en te doorgronden. Met jouw conceptuele denkvermogen en verworven vaardigheden ben je in staat om verschillende mogelijke oplossingen te onderzoeken. Je onderbouwt je beleidsadviezen met theoretisch inzicht en onderzoek, waardoor je jouw leidinggevenden kunt voorzien van goed gefundeerde voorstellen met verwachte resultaten, risico's en andere overwegingen. 

 • 25 Sector na afstuderen Doorstuderen
 • 27 Sector na afstuderen Advisering en consultancy
 • 23 Sector na afstuderen Overheid
 • 3 Sector na afstuderen Transport en logistiek
 • 2 Sector na afstuderen Financiele dienstverlening
 • 5 Sector na afstuderen Hoger Onderwijs
 • 2 Sector na afstuderen Industrie
 • 3 Sector na afstuderen Op zoek naar een baan
 • 10 Sector na afstuderen Zakelijke dienstverlening

Bron: Database Alumni Bestuurskunde

Waar onze alumni werken

Alumni van de master Management van de Publieke Sector zijn werkzaam in diverse functies voor organisaties in en rond het openbaar bestuur. Veel van onze alumni werken als beleidsmedewerker of adviseur bij de Rijksoverheid, zoals ministeries, provincies, gemeenten, uitvoerende en andere overheidsdiensten. Daar spelen ze een rol in het formuleren, beïnvloeden, adviseren en uitvoeren van beleid met betrekking tot uitdagende, maatschappelijke vraagstukken en de bestuurlijke organisatie en processen die daarmee samenhangen. 

Daarnaast zijn alumni actief in de politiek, bijvoorbeeld als fractiemedewerker in de Tweede Kamer of als gemeenteraadslid. Ook werken ze in advies, consultancy en public affairs, waar ze het openbaar bestuur adviseren of de besluitvorming beïnvloeden. Een ander deel van onze alumni vindt werk bij onafhankelijke kennis- en onderzoeksinstituten, ngo’s of internationale organisaties. En sommigen kiezen na de opleiding voor een loopbaan in het hoger onderwijs, waar ze lesgeven en/of promotieonderzoek verrichten. 

Top 3

 1. Trainee
 2. Adviseur
 3. Consultant
 1. Adviesbureau
 2. Ministerie
 3. Instelling Hoger Onderwijs
 1. Advisering en consultancy
 2. Overheid
 3. (Overige) zakelijke dienstverlening

Wist je dat... ?

 • 70% van alumni binnen drie maanden een baan vinden en meer dan 90% binnen zes maanden?
 • de opleiding volgens alumni een goede basis biedt om op de arbeidsmarkt te starten?
 • onze alumni het contact met de beroepspraktijk (bijv. gastsprekers) hoger waarderen dan alumni van vergelijkbare opleidingen in Nederland?

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.