Universiteit Leiden

nl en

Bestuur en Advisering (MSc)

Carrièreperspectieven

(Jonge) professionals die voor de master Management van de Publieke Sector kiezen (willen) werken aan uitdagende, maatschappelijke vraagstukken. Sommige van hen willen een volgende stap maken in hun loopbaan. Deze master stelt studenten in staat om een effectieve bijdrage aan het functioneren van het openbaar bestuur te leveren.

Waar onze alumni werken

Onze studenten werken in de publieke sector vanuit verschillende rollen en belangen. Veel van onze alumni werken voor organisaties van de Rijksoverheid, zoals ministeries, provincies en gemeenten, maar ook agentschappen en andere overheidsdiensten. Daar formuleren, beïnvloeden, adviseren en voeren zij beleid uit ten behoeve van uitdagende, maatschappelijke vraagstukken en de bestuursorganisatie en -processen daaromheen.

Ook zijn onze alumni werkzaam in de politiek, bijvoorbeeld als fractie- of persoonlijk medewerker in de Tweede Kamer of als gemeenteraadslid. Daarnaast trekt de opleiding professionals uit het bedrijfsleven aan. Zij zijn werkzaam voor adviesorganisaties, consultancybureaus en belangenorganisaties - organisaties die al dan niet het openbaar bestuur adviseren dan wel haar besluitvorming (proberen te) beïnvloeden.

Een deel van de alumni werkt voor ngo’s of internationale organisaties, of als zelfstandige, bijvoorbeeld als onafhankelijk adviseur of onderzoeker. Een ander deel kiest na de opleiding voor doceren aan een hogeronderwijsinstelling en/of het vervolgen van een PhD.

Wist je dat... ?

  • 70% van alumni binnen drie maanden een baan vinden en meer dan 90% binnen zes maanden?
  • de opleiding volgens alumni een goede basis biedt om op de arbeidsmarkt te starten?
  • onze alumni het contact met de beroepspraktijk (bijv. gastsprekers) hoger waarderen dan alumni van vergelijkbare opleidingen in Nederland?

 

  • 36 Werkveld 1e baan van onze alumni Overheid (o.a. gemeente, provincie, rijk)
  • 9 Werkveld 1e baan van onze alumni Overig (o.a. politie, media, non-profit)
  • 14 Werkveld 1e baan van onze alumni Onderwijs en onderzoek (incl. PhD)
  • 41 Werkveld 1e baan van onze alumni Bedrijfsleven (o.a. bank, verzekeraar, consultant, juridisch)

Bron: Database Alumni Bestuurskunde

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.