Universiteit Leiden

nl en

Notarieel Recht (LL.B.)

Stap 1: Check de toelatingseisen

Wil je de bacheloropleiding Notarieel recht volgen aan de Universiteit Leiden? Controleer dan allereerst wat de toelatingseisen zijn van de opleiding.

Je bent direct toelaatbaar tot de bacheloropleiding Notarieel Recht met de volgende diploma’s. Dat betekent dat je je moet aanmelden via studielink, maar geen toelatingsverzoek hoeft in te dienen via het online toelatingsportaal (zie de aanmeldprocedure): 

 • Nederlands VWO-diploma zonder verdere eisen aan je profiel
 • (WO)propedeuse-diploma van een Nederlandse universitaire opleiding
 • Een einddiploma van een Nederlandse HBO instelling,
 • Einddiploma Bachelor/Master van een Nederlandse geaccrediteerde HBO-instelling of Universiteit (WO)

Heb je een van onderstaande diploma's (of ga je die voor de start van de bacheloropleiding afronden), dan kom je in principe voor toelating in aanmerking. Omdat je niet direct toelaatbaar bent moet je nog wel vóór de deadline van 15 juni een toelatingsverzoek indienen ter beoordeling van je vooropleiding. Zie bij de aanmeldprocedures hoe je via het online toelatingsportaal (uSis) een toelatingsverzoek moet indienen.

 • Alle andere Nederlandse diploma’s
 • Studenten met een VWO-diploma behaald in Aruba, Sint-Maarten en Curaçao, studenten met een VWO-diploma behaald in Bonaire, Sint-Eustatius en Saba voor 10-10-2010
 • Internationale diploma’s die minimaal vergelijkbaar zijn met het Nederlandse VWO-diploma
 • HBO propedeuse-diploma aangevuld met een VWO-deelcertificaat Nederlands. Met alleen een HBO propedeuse diploma ben je niet toelaatbaar voor deze bacheloropleiding.

Let op: een deelcertificaat VWO-Nederlands is een onderdeel van het staatsexamen, dat bestaat uit twee onderdelen: een centraal schriftelijk examen en een college-examen. Bij DUO kun je je aanmelden voor het staatsexamen. De deadline hiervoor is elk jaar op 31 december.

Colloquium doctum

Het colloquium doctum is een bijzonder en streng toelatingsexamen voor studenten die:

 • op grond van hun Nederlandse diploma (in principe) niet toelaatbaar zijn tot een universitaire studie.
 • 21 jaar of ouder zijn op de dag dat de opleiding begint.

Hou er rekening mee dat dit altijd via een toelatingsprocedure via het online toelatingsportaal in uSis loopt en bij het indienen van documenten duidelijk aangegeven moet worden dat het om een verzoek gaat via het Colloquium Doctum toelatingsexamen.

Meer informatie

Taaleisen

Studenten met een niet-Nederlandse vooropleiding moeten een Nederlandse taaltoets afleggen. Daarvoor accepteren wij de volgende toetsen:

Uitzondering:

 • Studenten met een International Baccalaureate (IB) diploma met Dutch B Higher of Dutch A1 / A2.
 • Studenten met andere diploma’s kunnen in sommige gevallen ook vrijgesteld worden. Het Admissions Office zal hier uitsluitsel over geven nadat een toelatingsverzoek is ingediend via het online toelatingsportaal.

 

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.