Universiteit Leiden

nl en

Notarieel Recht (LL.B.)

Studieprogramma

De bachelor Notarieel recht biedt een brede academische ontwikkeling, met kennis van verschillende rechtsgebieden, nationaal en internationaal.

In het eerste jaar krijg je direct het overzicht door inleidende vakken van alle rechtsgebieden.
In het tweede jaar ga je echt aan de gang met je specialisatie. De bacheloropleiding biedt dan naast algemene vakken enkele onderdelen speciaal voor notarieel recht.
In het derde jaar ga je met je specialisatie de diepte in. De nadruk ligt dan op de specifieke rechtsterreinen van een notaris, zoals  onroerendgoedrecht, vennootschapsrecht, huwelijksvermogensrecht en erfrecht.In het derde jaar is er vrije keuzeruimte die je naar eigen inzicht kunt invullen: in het buitenland studeren, stage lopen, of je verder verdiepen met verschillende keuzevakken.

Een aantal vakken uitgelicht

Inleiding Recht

Een echt basisvak: je maakt kennis met juridische begrippen en krijgt een indruk van de reikwijdte van de rechtswetenschap en van de manier waarop het rechtssysteem is georganiseerd.

Inleiding Strafrecht

Een belangrijk element van het strafrecht zijn de grondrechten en vrijheden van burgers, van zowel de daders als de slachtoffers. In dit vak krijg je te maken met de belangrijkste grondslagen en uitgangspunten van het strafrecht.

Inleiding Internationaal Publiekrecht

Het internationale recht verschilt fundamenteel van het nationale recht. Het internationaal recht kan bijvoorbeeld alleen gehandhaafd worden met medewerking van nationale overheden. De invloed van het internationaal recht op het binnenlandse beleid is echter groot: denk bijvoorbeeld aan internationale afspraken over het milieu of over de handel in grondstoffen, waar Nederland zich aan moet houden.

Verbintenissenrecht

Ook als student ga je regelmatig verbintenissen aan. Denk maar aan het huurcontract met je huisbaas, de arbeidsovereenkomst van je bijbaantje en de aankoop van een nieuwe jas. Maar heb je wel enig idee van de rechtsgevolgen? Na dit vak wel!

Moot Court Notarieel

Bij dit vak staat het juridisch argumenteren centraal. Je verdiept je grondig in een juridische probleemstelling die je uitwerkt in een schriftelijk betoog. Daarna dien je jouw standpunt met betrekking tot die probleemstelling naar voren te brengen in een heuse simulatierechtbank.

Goederenrecht

Dit vak gaat voornamelijk over het recht van eigendom. Daarbij leer je hoe het recht van eigendom juridisch werkt en waarom bijvoorbeeld je broer jouw mobieltje niet kan overdragen. Maar je leert ook hoe het faillissement juridisch werkt en waarom de bank jouw huis mag verkopen als je de hypotheek niet kunt betalen.

Huwelijksvermogensrecht

Trouwen is niet alleen emotioneel een grote stap maar heeft ook financieel veel gevolgen. Bij dit vak leer je wat die gevolgen zijn, en hoe het financieel is geregeld als je samenwoont of een geregistreerd partnerschap aangaat. Worden jouw eigendommen ook automatisch eigendom van je partner? En hoe zit het met de alimentatie als je ex een nieuwe partner krijgt?

Bachelorscriptie

In 11 weken ga je aan de slag met een zelfstandig onderzoek. Op basis van een gekozen scriptie onderwerp formuleer je een probleemstelling die je verder uitwerkt in deelvragen. Hierin weet je de eerder opgedane kennis leert om te zetten in een wetenschappelijk betoog.  Scriptieonderwerpen variëren van XX tot XX.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

In elke bacheloropleiding kun je een aantal vakken zelf kiezen; binnen je studie om je kennis te verdiepen, buiten je studie om je basiskennis te verbreden. Met keuzevakken geef je zelf richting aan je studie. Doe alvast inspiratie op en verdiep je in de keuzevakkengids. 
Keuzevakkengids

Naast losse keuzevakken bieden opleidingen een speciaal samengesteld pakket van keuzevakken aan. Dit vaste pakket van dertig studiepunten heet een minor.

Een studieperiode in het buitenland is de kans om je horizon te verbreden. Specialistische kennis die aan de Universiteit Leiden niet voorhanden is, vind je soms wel bij een universiteit in het buitenland. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. Bovendien leer je internationaal te denken. Hiervoor kun je in je tweede jaar plannen maken.

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die aan de Universiteit Leiden niet worden gegeven. Ook kan je je verdiepen in onderwerpen waar op de Universiteit Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University. Kijk voor meer informatie bij het Bureau Internationaal Onderwijs

Naar het buitenland

Op een buitenlandse universiteit kun je vakken volgen die in Leiden niet worden gegeven. Of je kunt je verdiepen in onderwerpen waar in Leiden minder aandacht voor is. De rechtenfaculteit werkt samen met vele gerenommeerde universiteiten in Europa, zoals Oxford, Parijs, Siena, Oslo, Granada en Zürich. Maar ook wereldwijd heeft de opleiding goede contacten. Zo kun je bijvoorbeeld studeren in China aan de Shanghai International Studies University. Kijk voor meer informatie bij het Bureau Internationaal Onderwijs

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.