Universiteit Leiden

nl en

Kunstgeschiedenis (BA)

Waarom Universiteit Leiden

Wil je je ontwikkelen tot een expert op het gebied van kunst? Kom dan naar Leiden! Dit is de enige bachelor Kunstgeschiedenis in Nederland waar je je zo breed verdiept: kunst uit zowel heden als verleden, en van over de hele wereld. Je krijgt inzicht in de verschillende kunstvormen en leert verbanden leggen met cultuur en geschiedenis. Ook houd je je bezig met museumstudies. De kennis en vaardigheden die je opdoet zijn heel breed, daarvan heb je in je loopbaan veel profijt.

De sterke punten van de bachelor Kunstgeschiedenis in Leiden:

  • Ambitieus onderwijs van hoog niveau, gebaseerd op het onderzoek van onze docenten. Daarbij word je getraind in een breed pakket aan vaardigheden.
  • Je bestudeert niet alleen kunst uit Europa, maar ook uit Amerika, Afrika, Oceanië en Azië.
  • Je ontwikkelt een goed beeld van de kunst van de klassieken tot aan vandaag.
  • Een nauwkeurige observatie van het kunstwerk en de manier waarop het wordt gepresenteerd staan centraal.
  • Je krijgt als student veel persoonlijke aandacht van de docenten. Hun deur staat altijd voor je open.
  • Je hebt de mogelijkheid om je eigen interesses te volgen en zelf de focus van je opleiding te bepalen aan de hand van keuzevakken en stages en uiteindelijk ook in je eindwerkstuk.

Studeren aan een universiteit van wereldklasse

Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is de oudste universiteit van Nederland en heeft al ruim vier eeuwen wereldwijd een goede reputatie. We behoren al vele jaren tot de koplopers in de Nederlandse en internationale rankings. Sinds 1575 hebben we honderdduizenden studenten van over de hele wereld opgeleid, met goed en persoonlijk onderwijs, waarin het onderzoek van onze docenten een grote rol speelt. Onze docenten doen er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden en dagen je uit als je meer kunt én wilt.

Kritische denkers
Ons doel is om onze studenten op te leiden tot kritische denkers. We hechten grote waarde aan vrijheid van geest, van denken en spreken. We gaan de discussie niet uit de weg. Wat ons bindt, is de zoektocht naar oplossingen voor actuele mondiale vraagstukken. Dat doen we met een open blik.

Diversiteit en inclusiviteit bij de opleiding
Wij zijn ervan overtuigd dat ons onderwijs pas kan bloeien als iedereen binnen de opleiding zichzelf kan zijn. Ruimte voor verschillende perspectieven en gezichtspunten die mensen meebrengen vanuit etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond is daarom belangrijk. Iedere nieuwe generatie ziet de wereld vanuit een nieuw perspectief – en onze studenten zijn de nieuwste generatie. Wij gaan graag met jou in gesprek over jouw visie. De Universiteit Leiden voert sinds 2014 een specifiek diversiteitsbeleid, met als doel het bevorderen van een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving voor alle medewerkers en studenten.

Meer redenen om te kiezen voor de Universiteit Leiden.

Studeren aan de faculteit Geesteswetenschappen

We leven in een dynamische tijd met complexe vraagstukken. Om deze wereld te begrijpen is goed en relevant onderzoek en onderwijs nodig. Precies dat onderzoek en onderwijs vind je bij de faculteit Geesteswetenschappen in Leiden. Wij bestuderen een breed scala van talen, culturen, kunsten en samenlevingen van over de hele wereld, van prehistorie tot heden. Dat doen we gedreven en altijd met de grootste aandacht voor onze studenten. De Leidse aanpak van onderwijs geven en onderzoek doen heeft ons ver gebracht: we behoren tot de internationale top.

Als student aan onze faculteit leer je de wereld kennen! Je wordt opgeleid tot kritisch denker en academisch professional. Maar even belangrijk vinden wij het om je op te leiden tot betrokken burger, die midden in de wereld staat en die bij kan dragen aan een oplossing voor de uitdagingen van onze tijd. Bij onze manier van opleiden horen uiteraard academische kennis en vaardigheden, maar ook skills waar werkgevers om vragen. Als je voor de faculteit Geesteswetenschappen kiest, kies je voor een internationale academische gemeenschap waar kwaliteit, ambitie en een kritische geest leidend zijn.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.