Universiteit Leiden

nl en

Kunstgeschiedenis (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Kunstgeschiedenis krijg je inzicht in de belangrijkste kunstvormen en stromingen. Je bestudeert klassieke beeldhouwwerken, middeleeuwse architectuur en meesterwerken uit de Noord-Europese en Italiaanse Renaissance. Ook verdiep je je in design, wooncultuur en multimediale kunst of in kunstwerken uit Latijns-Amerika, Afrika en andere landen.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar volg je inleidende colleges over architectuur, beeldende kunst en de wooncultuur van de oudheid tot het heden. Je leert bijvoorbeeld over de relatie tussen verschillende kunstvormen en de maatschappij waarin ze zijn ontstaan. Je start ook met het aanleren van academische vaardigheden, zoals wetenschappelijk schrijven en presenteren. Bovendien maak je kennis met methodes om kunstwerken te beschrijven en te bestuderen. De combinatie van het analyseren van kunstwerken met onderzoek in theoretische bronnen vormt de basis voor de rest van je bachelor.

Vanaf het tweede jaar verdiep en verbreed je die kennis. Naast gezamenlijke vakken, zoals Museums and Collections en World Art Studies (Engelstalig) volg je in het tweede jaar hoor- en werkcolleges in je specialisatie. Daardoor ben je er optimaal op voorbereid om in het derde jaar een thema voor je scriptie te kiezen dat je aanspreekt. Je kunt daarbij het accent leggen op de kunstgeschiedenis van voor 1800, of voor moderne kunst, maar je kunt ook een breed profiel kiezen, met zowel oude als moderne kunst.

In je derde jaar heb je 30 studiepunten aan vrije keuzeruimte. Die kun je gebruiken om colleges te volgen in andere vakgebieden dan de kunstgeschiedenis, of voor een stage, bijvoorbeeld in een kunstinstelling of museum. Daarnaast volg je vakken over de verschillende methodes en invalshoeken die horen bij de wetenschappelijke benadering van de kunstgeschiedenis, en maak je kennis met het werkveld in de culturele sector. In je eindwerkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en daar zowel schriftelijk als mondeling op een heldere manier verslag van doen.

Voorbeelden van werkstukonderwerpen

  • Van vlotte vogel tot slome duikelaar. De dodo in de beeldende kunst
  • Museum en identiteit: het nationale museum in Riga
  • Man kust hond. De keuzen van bedrijfscollecties rondom aanschaf en beheer van controversiële kunst

Tim Lubbers

Student Kunstgeschiedenis

Tim Lubbers

"Mijn favoriete vak ging over de interactie tussen Nederlandse en Franse architectuur  en decoratieve kunsten in de 17e en 18e eeuw. Dit vak werd gegeven door bijzonder hoogleraar Reinier Baarsen, die curator in het Rijksmuseum Amsterdam is. Daar kregen we ook een totaalbeeld van de politieke en historische context van de kunst, iets dat bij kunstgeschiedenis sowieso erg belangrijk wordt geacht."

Michaël van Brouwershaven

Eerstejaars

Michaël van Brouwershaven

Tijdens mijn eerste bachelor kreeg ik een vak over kunstgeschiedenis. Door kunstgeschiedenis kreeg ik het idee dat ik in aanraking kwam met waar het echt om draait in het leven. Kunst reflecteert de samenleving waarin het gemaakt is. Het boeide me zo, dat ik besloot om nog een bachelor Kunstgeschiedenis te volgen. Ik ben nog steeds blij met deze keuze. Mijn lievelingsvak is History of Design and Domestic Culture, een vak over toegepaste kunst. Hier leer je over de verschillende ontwikkelingen die veranderingen in samenlevingen in de loop van de geschiedenis weerspiegelen. Het is interessant om te zien hoe mensen anders naar zichzelf zijn gaan kijken in de loop der eeuwen.

Nana Leigh

Docent

Nana Leigh

"Ik geef samen met collega’s het vak Musea, Cultureel Erfgoed en Collecties. We bestuderen bijvoorbeeld de ontwikkeling van de eerste publieke musea. Ook bekijken we de manieren waarop erfgoed bewaard en gepresenteerd wordt."

"Het mooie aan dit vak is dat je leert wat voor een enorme impact musea hebben. Het bewaren en presenteren van erfgoed heeft een sociaal karakter: hiermee kun je mensen raken en betrokkenheid laten voelen. Kunstgeschiedenis heeft een heel divers karakter, het draait ook om politieke en ethische zaken.

Kunst vertelt altijd een verhaal. Bovendien wordt dat verhaal beïnvloed door hoe het kunstwerk gepresenteerd wordt door bijvoorbeeld hoe het belicht wordt en hoe het gecombineerd wordt met andere werken. Ik wil mijn studenten bewuster maken van dit proces: welke verhalen worden er verteld en hoe laten we kunst communiceren?"

Onderwijsvormen

Als student Kunstgeschiedenis besteed je in principe 40 uur per week aan je studie. Per week heb je 12 tot 14 contacturen: colleges, werkgroepen, excursie of toetsen. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

Voor de grote lijnen volg je hoorcolleges. De docent licht een bepaald onderwerp toe, waarbij je aantekeningen maakt en vragen stelt. In de werkcolleges ga je dieper op de stof in en leer je kritisch met bronnen omgaan. Je leert bijvoorbeeld hoe je een wetenschappelijke vraagstelling moet formuleren en hoe je bevindingen moet opschrijven in een samenhangend betoog.

Kunstgeschiedenis in deeltijd

Kunstgeschiedenis kan ook in deeltijd gevolgd worden. Je volgt voornamelijk dagonderwijs, en kunt de opleiding in 4,5 jaar afronden.

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt groepjes eerstejaarsstudenten op weg in de studie. Ze maken je wegwijs in de digitale netwerken van de universiteit en ze helpen je ook bij de voorbereiding van toetsen en tentamens. De opleiding heeft ook een zeer actieve studievereniging, de LKV, die excursies organiseert en helpt met tentamentrainingen.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.