Universiteit Leiden

nl en

Geschiedenis (BA)

Studieprogramma

Binnen de opleiding Geschiedenis richt je je op verschillende vakgebieden. Je kunt kiezen uit zes specialisatierichtingen. In het eerste jaar volg je vakken die je een goed overzicht geven de verschillende facetten van deze discipline en begin je met het ontwikkelen van je academische vaardigheden. In het tweede en derde jaar kun je je specialiseren: je volgt dan vakken binnen een of meer van de zes specialisatierichtingen.

Programmaoverzicht


Nederlandse Geschiedenis
Je bestudeert de politieke, economische, sociaal-culturele, maritieme en religieuze geschiedenis vanaf het ontstaan van de Republiek tot en met het tegenwoordige Koninkrijk der Nederlanden. Daarbij gaat de aandacht in het bijzonder uit naar de lange lijnen in de Nederlandse geschiedenis en de plek van Nederland in de wereld, en leer je kritisch om te gaan met begrippen als traditie en identiteit.

Algemene Geschiedenis
Bij Algemene Geschiedenis leer je de periode van de nieuwe tijd (van de renaissance tot het begin van de negentiende eeuw ) en de contemporaine tijd kennen. De nadruk ligt op gebeurtenissen in Europa en de Verenigde Staten, maar je bestudeert ook de rest van de wereld, in het bijzonder Azië. De studie van het koloniale verleden is een van de specialismes van Geschiedenis in Leiden.

Oude Geschiedenis
De Grieks-Romeinse wereld was er een van grote veranderingen. Van democratische Griekse stadsstaten naar een keizerrijk dat zich uitstrekte van Oost naar West: alle wegen leidden naar Rome. De traditionele religies werden langzaam door het Christendom vervangen. In dit vak bestudeer je deze aspecten en veel andere onderwerpen uit de Grieks-Romeinse geschiedenis.

Middeleeuwse Geschiedenis
Bij middeleeuwse geschiedenis bestudeer je een dynamische periode van 1000 jaar. In de colleges en werkgroepen zoom je in op de politiek, economie en religie. Daarbij gaat het niet alleen over Nederland maar ook over Europa, en over stad en platteland.

Sociale Geschiedenis
Welke mogelijkheden hebben mensen om hun positie te verbeteren? En welke invloed hebben etniciteit, seksuele voorkeur, religie of geslacht op iemands positie, nu en toen? Je leert dit bij Sociale Geschiedenis. Je vindt ook uit hoe migratie en mobiliteit samenhangen met economische en politieke processen. Zo ontdek je bijvoorbeeld de betekenis en werking van macht en sociale status.

Economische Geschiedenis
Wist je dat de gemiddelde inwoner van Europa nu twintig keer zo rijk is als vijfhonderd jaar geleden? Door de explosieve groei van de Europese economie verloren de oude elitaire klassen hun macht aan bijvoorbeeld de burgerij en de arbeiders. In dit vak bestudeer je de verandering van een agrarische samenleving naar een industriële maatschappij, bijvoorbeeld de toegenomen mogelijkheden voor sociale stijging. De positie van minderheden, zoals vrouwen en immigranten, is hierbij van speciaal belang. Bij dit onderwerp zijn er ook raakvlakken met Sociale Geschiedenis.

Een aantal vakken uitgelicht

Leiden heeft als enige universiteit in Nederland een groep docenten die zich speciaal met de geschiedenis van Nederland, vanaf 1500 tot nu, bezighoudt. Naast de belangrijkste politieke gebeurtenissen uit de geschiedenis van de Republiek en het Koninkrijk behandelt dit college economische, sociale, culturele en religieuze aspecten van het Nederlandse verleden. Ook zaken als slavernij, kolonialisme en gender krijgen hierbij aandacht. Daarnaast leer je in dit vak ook over de relaties die Nederland onderhield met de (overzeese) buitenwereld.

Er zijn niet veel onderwerpen waar alle historici het over eens zijn. Waar en wanneer begon de Industriële Revolutie precies? Wie begon de Koude Oorlog? Zijn ogenschijnlijk objectieve bronnen als inventarissen uit de Middeleeuwen wel zo betrouwbaar? Je leert manieren om de geschiedenis zo objectief mogelijk te benaderen. En wat is geschiedenis? Vroeger bestudeerden historici vooral de grote namen en de belangrijke gebeurtenissen, maar tegenwoordig is er ook veel aandacht voor het verhaal van de gewone man en vrouw.

Als student Geschiedenis leer je natuurlijk niet alleen feiten en jaartallen. Je wordt opgeleid tot academicus. Dat betekent dat je zelfstandig historisch onderzoek kunt doen. In themacolleges leer je bijvoorbeeld hoe je een goede vraagstelling formuleert en hoe je snel de juiste informatie vindt. Dit verwerk je in een goed opgebouwd werkstuk. Ook leer je hoe je een wetenschappelijk referaat houdt.

Gedetailleerd programma

Wil je een gedetailleerd overzicht van het curriculum? Bezoek dan onze Studiegids. Let op: dit is het programma van het huidige studiejaar. Het programma van volgend jaar kan verschillen.

Klik op de loep voor een vergroting.

Hoe vul jij je keuzeruimte in?

Bovenop de keuzevrijheid die je hebt in vakken binnen de opleiding, is er in het derde jaar van je studie ook nog een minorruimte van 30 studiepunten. Je mag zelf bepalen hoe je die invult. Denk bijvoorbeeld aan:

Verdiep je kennis met extra colleges bij je eigen opleiding of kies bij een andere opleiding een vak dat past bij jouw specialisatie, bijvoorbeeld op het gebied van literatuur of geschiedenis. Je maakt je keuze uit speciaal samengestelde pakketten (er zijn meer dan vijftig minoren), maar je kunt ook zelf een pakket samenstellen.

Tijdens een stage werk je voor een aaneengesloten periode bij een organisatie, bijvoorbeeld een ministerie, internationaal bedrijf of ontwikkelingsorganisatie. Dit is een goede manier om werkervaring op te doen. De inhoud van de stage spreek je af met je studiecoördinator. Onze Studenten Loopbaan Service helpt je graag om een geschikte stageplek te vinden. 

Alleen in Leiden kun je je wetenschappelijke én kunstzinnige talenten tegelijk ontwikkelen. Naast je studie in Leiden kun je vakken volgen aan de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten en het Koninklijk Conservatorium in Den Haag.

Een studieperiode in het buitenland is een goede manier om je horizon te verbreden. Je leert je redden in een onbekende omgeving. Je verbetert je talenkennis en vergroot je kansen op de arbeidsmarkt. En heel belangrijk: je leert internationaal te denken. Je kunt dat doen in het kader van het Erasmus uitwisselingsprogramma. Er zijn ook beurzen beschikbaar voor een dergelijk verblijf in het buitenland.

Leerlingen begeleiden, helpen en enthousiasmeren: dit alles staat centraal in het werk van de leraar. Als docent kun je je liefde voor je vak overbrengen op jonge mensen. 
Met de educatieve minor, die aansluit bij opleidingen die ook een schoolvak zijn, ben je gekwalificeerd om les te geven in de onderbouw van havo, vwo en vmbo-t. Dat is mooi meegenomen, want er is dringend behoefte aan universitaire docenten. Bovendien is het een uitstekende voorbereiding op de educatieve master en voor een toekomst in het onderwijs.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.