Universiteit Leiden

nl en

Geschiedenis (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Geschiedenis leer je met historische kennis het heden beter te begrijpen. Verschillende bronnen van dezelfde gebeurtenis tonen vaak uiteenlopende perspectieven. Je leert hoe je deze informatie leest, interpreteert en analyseert.

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar volg je inleidende colleges in zes afstudeerrichtingen. Zo kun je ontdekken in welke richting jij je verder wilt ontwikkelen. Denk aan vaderlandse, economische of oude geschiedenis. Ook doe je vaardigheden op die je als historicus nodig hebt, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek.

Vanaf je tweede jaar heb je veel keuzeruimte. Je geeft zelf richting aan de studie Geschiedenis en kiest vakken uit de zes specialisaties. Ook kun je in Leiden kiezen uit bijzondere tracks, zoals: Amerikaanse geschiedenis, Koloniale en Wereldgeschiedenis, Minderheden- en migratiegeschiedenis en Maritieme geschiedenis.

De kerncolleges over globalisering en politieke geschiedenis zijn voor alle studenten verplicht. Hier leer je ook historische kennis met een theoretisch en filosofisch kader te onderbouwen.

In je derde jaar schrijf je het eindwerkstuk, waarmee je de bacheloropleiding afsluit. Het onderwerp kies je in overleg met de begeleidende vakdocent, mede op basis van jouw interesse en specialisatie. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en hier zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen.

Voorbeelden van werkstukonderwerpen

  • Liefde of overleven? Relaties van Indo-Europese vrouwen met Japanners
  • Rode sjerp, oranjeprins en Zwarte legende: Willem van Oranje en het Spaanse leger
  • What went wrong with Task Force Ranger in Somalia? The Battle of Mogadishu

Khadija Rharissi

Student

Khadija Rharissi

"Mijn favoriete vak is Inleiding Historische Wetenschap, dat gaat eigenlijk over de geschiedenis van het vak geschiedenis. Over hoe het vak gevormd is tot hoe het nu is. Je leert wat een historicus doet, hoe die met informatie omgaat en wat de verschillende stromingen zijn binnen de geschiedschrijving. Zo leer je voor jezelf te onderzoeken wat voor soort historicus je wil zijn en hoe je kunt interpreteren als een historicus."

"Ik vond het een heel verassend vak, omdat het gaat over de ontstaansgeschiedenis van de geschiedschrijving zelf. Geschiedenis wordt gemaakt door historici en staat niet vast. Ik vond het heel boeiend om te leren hoe dat werkt. Die achterliggende processen zijn de ruggengraat van de opleiding. Het is de diepere laag achter de inhoudelijke vakken."

Alicia Schrikker

Universitair hoofddocent

Alicia Schrikker

"Het leukste vind ik om met studenten naar een archief te gaan. Dat doe ik bijvoorbeeld in jaar drie van de bachelor. Dan kunnen ze echt hun kennis toepassen op primaire bronnen. Iedereen krijgt dan een ander maar vergelijkbaar onderwerp, en dan gaan we bijvoorbeeld naar de archieven van de VOC of het Ministerie van Koloniën die in het Nationaal Archief in Den Haag liggen. Daar diepen we het thema dan uit. Ik vind het leuk mee te kijken met de studenten en te zien met welke eigen ideeën en resultaten ze komen."

"Studenten leren onderzoek te doen in primaire bronnen vind ik belangrijk. Ik stimuleer ook altijd dat studenten voor hun scriptieonderzoek naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld naar Colombo, Jakarta of Kaapstad. Daar ligt nog heel veel materiaal."

Onderwijsvormen

Als student Geschiedenis studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus. In je eerste jaar besteed je in de collegeweken ongeveer 12 uur aan colleges en werkgroepen. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen. In de werkgroepen ga je in kleine groepjes dieper in op bepaalde thema’s, bijvoorbeeld aan de hand van een artikel of historische tekst. Ook neem je actief deel aan discussies. In de werkgroepen houd je minimaal één keer een mondelinge presentatie.

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.