Universiteit Leiden

nl en

Geschiedenis (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Geschiedenis leer je met historische kennis het heden beter te begrijpen. Verschillende bronnen over dezelfde gebeurtenis tonen vaak uiteenlopende perspectieven. Je leert hoe je deze informatie leest, interpreteert en analyseert. Veel van de onderwerpen waar je aan werkt, zijn rechtstreeks gelinkt aan het onderzoek waar onze docenten mee bezig zijn. Zo krijg je de laatste inzichten mee en doe je zelf ook onderzoekservaring op. In deze bachelor leer je veel vaardigheden die zowel in het academische als in het dagelijkse leven waardevol zijn, zoals werken in een team, creatief denken en informatie kritisch beoordelen.

Zes specialisaties

De bachelor Geschiedenis heeft zes specialisaties. Na je eerste jaar kun je een of meerdere van deze afstudeerrichtingen kiezen.

  • Nederlandse geschiedenis
  • Algemene geschiedenis
  • Oude geschiedenis
  • Middeleeuwse geschiedenis
  • Sociale geschiedenis
  • Economische geschiedenis

Opbouw van de bacheloropleiding

In het eerste jaar volg je inleidende colleges in onze zes specialisaties. Zo kun je ontdekken in welke richting jij je verder wilt ontwikkelen. Denk aan Nederlandse, economische of oude geschiedenis. Ook doe je academische vaardigheden op, bijvoorbeeld op het gebied van onderzoek.

Vanaf je tweede jaar heb je veel keuzeruimte. Je geeft zelf richting aan je studie en kiest vakken uit de zes specialisaties. Ook kun je binnen ons programma een verdieping aanbrengen door specifieke vakken te volgen over Amerikaanse geschiedenis, koloniale- en wereldgeschiedenis, minderheden (gender, LGBTQ)- en migratiegeschiedenis en maritieme geschiedenis.

De kerncolleges over globalisering en politieke geschiedenis zijn voor alle studenten verplicht. Hier leer je historische kennis met een theoretisch en filosofisch kader te onderbouwen.

In je derde jaar schrijf je het eindwerkstuk, waarmee je de bacheloropleiding afsluit. Het onderwerp kies je in overleg met de begeleidende vakdocent, mede op basis van jouw interesse en specialisatie. In het werkstuk laat je zien dat je een academicus bent: je kunt gericht informatie zoeken, deze kritisch analyseren en hier zowel schriftelijk als mondeling op heldere wijze verslag doen.

In het derde jaar heb je ook een vrije keuzeruimte van 30 studiepunten. Je kunt een pakket met keuzevakken binnen of buiten deze opleiding kiezen of je kunt ook een minor doen met een onderwerp waarmee je je kennis nog verder verdiept of verbreedt. Daarnaast is het ook mogelijk om de vrije ruimte te gebruiken voor een stage of een studie in het buitenland gedurende een semester.

Wil je een goed beeld krijgen van de breedte van de BA Geschiedenis? Lees hier verder dan voor nog meer recente werkstukonderwerpen.

Khadija Rharissi

Student

Khadija Rharissi

"Mijn favoriete vak is Inleiding Historische Wetenschap, dat gaat over de geschiedenis van het vak geschiedenis. Over hoe het vak gevormd is tot hoe het nu is. Je leert wat een historicus doet, hoe die met informatie omgaat en wat de verschillende stromingen zijn binnen de geschiedschrijving. Zo leer je voor jezelf te onderzoeken wat voor soort historicus je wil zijn en hoe je als historicus kunt interpreteren."

"Ik vond het een heel verassend vak, omdat het gaat over de ontstaansgeschiedenis van de geschiedschrijving zelf. Geschiedenis wordt gemaakt door historici en staat niet vast. Ik vond het heel boeiend om te leren hoe dat werkt. Die achterliggende processen zijn de ruggengraat van de opleiding. Het is de diepere laag achter de inhoudelijke vakken."

Alicia Schrikker

Universitair hoofddocent

Alicia Schrikker

"Het leukste vind ik om met studenten naar een archief te gaan. Dat doe ik bijvoorbeeld in jaar drie van de bachelor. Dan kunnen ze echt hun kennis toepassen op primaire bronnen. Iedereen krijgt dan een ander maar vergelijkbaar onderwerp, en dan gaan we bijvoorbeeld naar de archieven van de VOC of het Ministerie van Koloniën die in het Nationaal Archief in Den Haag liggen. Daar diepen we het thema dan uit. Ik vind het leuk mee te kijken met de studenten en te zien met welke eigen ideeën en resultaten ze komen."

"Studenten leren onderzoek te doen in primaire bronnen vind ik belangrijk. Ik stimuleer ook altijd dat studenten voor hun scriptieonderzoek naar het buitenland gaan, bijvoorbeeld naar Colombo, Jakarta of Kaapstad. Daar ligt nog heel veel materiaal."

Mikki vertelt je alles over de opleiding Geschiedenis

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Onderwijsvormen

Als student Geschiedenis studeer je in principe 40 uur per week. Een volle werkweek dus. In je eerste jaar besteed je in de collegeweken ongeveer 12 uur aan colleges en werkgroepen. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor.

De hoorcolleges zijn voor de grote lijnen. In de werkgroepen ga je in kleine groepjes dieper in op bepaalde thema’s, bijvoorbeeld aan de hand van een artikel of historische tekst. Ook neem je actief deel aan discussies. In de werkgroepen houd je minimaal één keer een mondelinge presentatie.

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.