Universiteit Leiden

nl en

Geschiedenis (BA)

Werkstukken en vaktitels

Scriptieonderwerpen van afgestudeerden van de bachelor Geschiedenis

 • Secularisatie in de Nederlands hervormde kerk aan de hand van het hervormde tijdschrift Woord en Dienst
 • De invloed van de Suezcrisis op Nasser als leider binnen de dekoloniserende wereld
 • ‘Liever Fransch als Prins’ De Franse Revolutie door de ogen van Nederlandse kranten, pamfletten en geschiedschrijvers
 • Tussen democratie en dictatuur: de rol van de Reichswehr in de ondergang van de Weimarrepubliek
 • Kronieken & favorieten. Het leven aan het hof van Hendrik VIII
 • De Apocalyps, de Mongolen en de franciscaanse missies van de dertiende eeuw
 • Marokkaanse vrouwen in constante beweging. Een historisch onderzoek naar de organisatievorming en ontwikkeling van de MVVN en de veranderde positie van Marokkaanse vrouwen in Nederland
 • Van ‘sierpaarden’ tot toonaangevende politici: De strijd van vrouwelijke parlementariërs voor vrouwenbelangen in De Nationale Assemblee van Suriname in de periode 1987-2018.
 • “Goede Vrunden Alhowel Renegaden”. De verandering in de Nederlandse beeldvorming rondom de Nederlandse renegaten aan de Noord-Afrikaanse kust in de eerste helft van de zeventiende eeuw
 • Voeten in de aarde. De uitvoering van de Agrarische Wet en de toegang tot grondbezit op Java, 1870-1875
 • De kusten van Atjeh geblokkeerd. Een studie naar de effectiviteit van de Atjehblokkades tijdens de Atjehoorlog

Voorbeelden van recente vaktitkels

Oude Geschiedenis

 • Rome en Eurazië: het Romeinse Keizerrijk in context
 • Vijand van Rome. Het rijk van Carthago en de geschiedenis van Romeins Noord-Afrika

Middeleeuwse Geschiedenis

 • De zieke stad. Epidemieën, infectieziekten, sterfte en (volks)gezondheid, 1500-heden
 • Roodharige barbaren in het Rijk van het Midden: contacten tussen China en Europa, 1500-1800

Sociaal-economische Geschiedenis

 • Voorbij de dreiging: het integratiedebat in Nederland
 • Modelburgers en zondebokken: mechanismen van in- en uitsluiting in de Nederlandse samenleving

Nederlandse Geschiedenis

 • Nederlanders op de wereldzeeën, 1600 tot heden
 • Cultuur voor iedereen. Populaire cultuur in Nederland, 1900-1940 
 • Parlementaire pracht & praal: ritueel, ceremonieel en symboliek in de Tweede Kamer

Algemene Geschiedenis

 • Geschiedenis van de Europese expansie in mondiale context
 • Van Columbus tot Castro. Geschiedenis van het Caraïbisch gebied
 • De Nederlandse slavenhandel in internationaal perspectief
 • Ontmoetingen aan de kaartrand: kolonialisme in de Molukken en Nieuw Nederland, c. 1600-1670 
 • Democratische partijen? De geschiedenis van politieke partijen in Europa, 1848-nu

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.