Universiteit Leiden

nl en

Duitse taal en cultuur (BA)

Waarom Universiteit Leiden

Wil je Duitsland echt goed leren kennen en de taal uitstekend leren spreken? Kom dan naar Leiden! In onze bacheloropleiding Duitse taal en cultuur bestudeer je het Duitsland van de middeleeuwen tot aan deze tijd, waarbij er veel aandacht is voor actuele ontwikkelingen. Universiteit Leiden heeft een lange traditie op het gebied van taalonderwijs, wat garandeert dat je de Duitse taal hier tot in de puntjes leert beheersen.

De sterke punten van Duitse taal en cultuur in Leiden:

  • Je krijgt ambitieus onderwijs van hoog niveau, gebaseerd op het onderzoek van onze docenten. Zo krijg je de actuele ontwikkelingen in dit vakgebied mee. Bovendien leer je zelf ook een onderzoeksproject op te zetten. 
  • In dit brede programma bestudeer je niet alleen taal en literatuur, maar ook veel andere facetten van Duitsland, zoals de geschiedenis, de cultuur en de nationale en internationale politiek. 
  • Je hebt de kans om je eigen interesses te volgen en je vakken daar zo veel mogelijk op te laten aansluiten. In het derde jaar kies je een specialisatie: verdiep je je liever in taalkundige vraagstukken of specialiseer je je in de literatuur, de maatschappij of de geschiedenis? 
  • Je leert de taal: bij je afstuderen spreek en schrijf je vloeiend en professioneel Duits.  
  • In je tweede jaar studeer je vijf maanden aan een universiteit in Duitsland. 
  • Je leert niet alleen academische vaardigheden, zoals informatie kritisch beoordelen, bronnen zoeken en gestructureerde teksten schrijven, maar ook meer algemene vaardigheden, zoals goed communiceren, samenwerken in een team en zelf initiatief nemen. Hiervan heb je in je verdere carrière veel profijt. 

Studeren aan een universiteit van wereldklasse

Universiteit Leiden, in 1575 opgericht, is de oudste universiteit van Nederland en heeft al ruim vier eeuwen wereldwijd een goede reputatie. We behoren al vele jaren tot de koplopers in de Nederlandse en internationale rankings. Sinds 1575 hebben we honderdduizenden studenten van over de hele wereld opgeleid, met goed en persoonlijk onderwijs, waarin het onderzoek van onze docenten een grote rol speelt. Onze docenten doen er alles aan om je zo goed mogelijk te begeleiden en dagen je uit als je meer kunt én wilt.

Kritische denkers
Ons doel is om onze studenten op te leiden tot kritische denkers. We hechten grote waarde aan vrijheid van geest, van denken en spreken. We gaan de discussie niet uit de weg. Wat ons bindt, is de zoektocht naar oplossingen voor actuele mondiale vraagstukken. Dat doen we met een open blik.

Diversiteit en inclusiviteit bij de opleiding
Wij zijn ervan overtuigd dat ons onderwijs pas kan bloeien als iedereen binnen de opleiding zichzelf kan zijn. Ruimte voor verschillende perspectieven en gezichtspunten die mensen meebrengen vanuit etniciteit, gender, seksuele oriëntatie, gezondheid, religie, leeftijd of sociaaleconomische achtergrond is daarom belangrijk. Iedere nieuwe generatie ziet de wereld vanuit een nieuw perspectief – en onze studenten zijn de nieuwste generatie. Wij gaan graag met jou in gesprek over jouw visie. De Universiteit Leiden voert sinds 2014 een specifiek diversiteitsbeleid, met als doel het bevorderen van een diverse en inclusieve leer- en werkomgeving voor alle medewerkers en studenten.

Meer redenen om te kiezen voor de Universiteit Leiden.

Studeren aan de faculteit Geesteswetenschappen

We leven in een dynamische tijd met complexe vraagstukken. Om deze wereld te begrijpen is goed en relevant onderzoek en onderwijs nodig. Precies dat onderzoek en onderwijs vind je bij de faculteit Geesteswetenschappen in Leiden. Wij bestuderen een breed scala van talen, culturen, kunsten en samenlevingen van over de hele wereld, van prehistorie tot heden. Dat doen we gedreven en altijd met de grootste aandacht voor onze studenten. De Leidse aanpak van onderwijs geven en onderzoek doen heeft ons ver gebracht: we behoren tot de internationale top.

Als student aan onze faculteit leer je de wereld kennen! Je wordt opgeleid tot kritisch denker en academisch professional. Maar even belangrijk vinden wij het om je op te leiden tot betrokken burger, die midden in de wereld staat en die bij kan dragen aan een oplossing voor de uitdagingen van onze tijd. Bij onze manier van opleiden horen uiteraard academische kennis en vaardigheden, maar ook skills waar werkgevers om vragen. Als je voor de faculteit Geesteswetenschappen kiest, kies je voor een internationale academische gemeenschap waar kwaliteit, ambitie en een kritische geest leidend zijn.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.