Universiteit Leiden

nl en

Duitse taal en cultuur (BA)

Over de opleiding

In de opleiding Duitse taal en cultuur leer je de Duitse taal tot in de puntjes beheersen. Ook bestudeer je het Duitsland van nu en terug tot de middeleeuwen. Bovendien komen in Leiden alle Duitstalige gebieden, zoals Oostenrijk en Zwitserland, tot hun recht.

Opbouw van de bacheloropleiding

Je gaat hard aan de slag met je taalvaardigheid. Je oefent in colleges en werkt daarnaast zelfstandig aan de verbetering van je taalvaardigheid. Daarnaast maak je kennis met alle onderdelen van de studie: je bestudeert de taal, de cultuur, en de geschiedenis. Hierdoor krijg je een brede inleiding in de Duitse taal en cultuur en leer je de disciplines in samenhang met elkaar te zien. Gedurende je eerste jaar houd je tevens een leeslijst bij, waarover je in de loop van het jaar een mondeling tentamen aflegt.

In je tweede jaar ga je je verder verdiepen in de Duitse taal en cultuur. Je gaat door met het ontwikkelen van je taalvaardigheid. Het tweede semester breng je door aan een Duitstalige universiteit in het buitenland. In je derde jaar kies je in welkdeelgebied van de Germanisitiek (taal-, literatuur- of cultuurwetenschap) je je wilt specialiseren. In het verlengde van je specialisatie schrijf je aan het einde van je derde jaar een afsluitend werkstuk, waarbij je alle kennis en vaardigheden, die je tijdens je studie hebt opgedaan, inzet.

  • Die Jugendsprache: Varietät der deutschen Standardsprache und Ausdruck einer Jugendkultur
  •  “Wir wollten einen neuen Frauentyp schaffen”. Die Suche nach einer kollektiven Identität der ‘neuen Frau’ in der ausgehenden Weimarer Republik

Yenissei Heule

Student

Yenissei Heule

"In het tweede jaar kies je een minor. Ik heb gekozen voor de minor Theater en Film. Het is leuk om deze minor te combineren met de studie Duitse Taal en Cultuur, ik kijk veel Duitse films en toneelstukken. Na mijn afstuderen wil ik het onderwijs in, dus ik ga waarschijnlijk voor de educatieve master. Nu vind ik de moderne literatuur het leukste vak. Ik vind het heel interessant om te zien hoe Duitse auteurs schrijven over de Tweede Wereldoorlog."

Dorine Schellens

Docent

Dorine Schellens

"Een nieuw vak dat aansluit op mijn onderzoek en interessegebied is Entgrenzte Erinnerung. Dit vak gaat over de verschillende manieren waarop hedendaagse Duitstalige literatuur het recente verleden interpreteert. Zo experimenteren schrijvers steeds meer met digitale genres zoals blogs of intermediale schrijfwijzen zoals ‘graphic novels’ om de geschiedenis te documenteren en vorm te geven. In het vak kijken we ook naar schrijvers met niet-Duitse culturele roots. Auteurs met een Russische, Russisch-Joodse of Turkse afkomst zijn in de afgelopen decennia een steeds belangrijker deel gaan vormen van de Duitstalige literatuurproductie. Zij schrijven vanuit hun migratieachtergrond over het Duitse verleden en identiteitsproblematiek. Juist daarmee raken ze een actuele snaar, want in de snel globaliserende wereld van nu hebben we steeds meer te maken met vraagstukken over identiteit: wat betekent het om een Duits paspoort te hebben? Wat is je identiteit als immigrant?"

Onderwijsvormen

Als student Duitse taal en cultuur studeer je gemiddeld 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt 15 uur per week aan colleges en werkgroepen. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor. 

In de hoorcolleges vertelt de docent de grote lijnen en kun je vragen stellen. In werkcolleges diep je onderwerpen verder uit en ga je met elkaar in discussie. Ook houd je regelmatig mondelinge presentaties.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studiebegeleiding

Een mentor of tutor helpt je samen met een groepje eerstejaarsstudenten op weg in je studie. In de mentorgroep oefen je academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog.

De studiecoördinator van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of – psycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.