Universiteit Leiden

nl en

Duitse taal en cultuur (BA)

Over de opleiding

In de bachelor Duitse taal en cultuur verdiep je je in de taal, de literatuur, de cultuur en de geschiedenis. Je maakt kennis met boeken, kranten, blogs en films en leert er onderzoek naar doen. Ook bestudeer je de Duitse taal zelf, in vergelijking met je moedertaal en met andere talen die je spreekt. Bijna alle colleges zijn in het Duits. Daardoor word je ondergedompeld in de taal en gaat je taalvaardigheid snel vooruit!

Opbouw van de bacheloropleiding

Je gaat hard aan de slag met je beheersing van het Duits. Je oefent in colleges en werkt daarnaast zelfstandig aan lees- en schrijfopdrachten. Tegelijk krijg je een brede inleiding in de verschillende wetenschapsgebieden die bij deze multidisciplinaire studie horen. Je bestudeert boeken, verhalen, nieuwsberichten en films, maar ook bijzonderheden van de Duitse taal. Gedurende je eerste jaar houd je een leeslijst bij met de ‘must-reads’ uit de Duitse literatuur. 

In je tweede jaar ga je je verder verdiepen in de taal-, literatuur en cultuurwetenschap. Je gaat ook door met het ontwikkelen van je taalvaardigheid. Het tweede semester breng je door aan een Duitstalige universiteit in het buitenland. Dit is een bijzondere periode in je studie waar je veel zult leren!

In je derde jaar kies je in welk deelgebied van de Germanistiek (taal-, literatuur- of cultuurwetenschap) je je wilt specialiseren. In het verlengde van je specialisatie schrijf je aan het einde van je derde jaar een afsluitend werkstuk, waarbij je alle kennis en vaardigheden inzet, die je tijdens je studie hebt opgedaan.

  • Genderrollen in Duitse middeleeuwse letterkunde 
  • Herinneringen aan het verleden in Duitse popmuziek 
  • Autobiografie of fictie? Literaire familiegeschiedenissen over de Holocaust 
  • Hoe klinken Duitse dialecten voor Nederlandse oren?

Rijk van Gaalen

Student

Rijk van Gaalen

"Het buitenlandverblijf in het tweede jaar van de bachelor is een waardevolle toevoeging aan de studie. Ik heb ervoor gekozen mijn semester aan de Universiteit van Leipzig door te brengen. Leipzig is een ontzettend leuke en interessante stad, waar je als Duits student altijd genoeg te doen hebt. Door het grote aantal studenten zijn er aan deze universiteit veel verschillende vakken te kiezen, waardoor je de mogelijkheid krijgt je eigen interesses te volgen. Doordat je je in een Duitstalige omgeving bevindt, moet je ook heel actief aan je Duits blijven werken en ga je snel vooruit. Daarnaast is het buitenlandverblijf een geweldige kans om Duitsers en andere Europeanen te leren kennen."

Yenissei Heule

Student

Yenissei Heule

"In het tweede jaar kies je een minor. Ik heb gekozen voor de minor Theater en Film. Het is leuk om deze minor te combineren met de studie Duitse Taal en Cultuur, ik kijk veel Duitse films en toneelstukken. Na mijn afstuderen wil ik het onderwijs in, dus ik ga waarschijnlijk voor de educatieve master. Nu vind ik de moderne literatuur het leukste vak. Ik vind het heel interessant om te zien hoe Duitse auteurs schrijven over de Tweede Wereldoorlog."

Dorine Schellens

Docent

Dorine Schellens

"Een nieuw vak dat aansluit op mijn onderzoek en interessegebied is Entgrenzte Erinnerung. Dit vak gaat over de verschillende manieren waarop hedendaagse Duitstalige literatuur het recente verleden interpreteert. Zo experimenteren schrijvers steeds meer met digitale genres zoals blogs of intermediale schrijfwijzen zoals ‘graphic novels’ om de geschiedenis te documenteren en vorm te geven. In het vak kijken we ook naar schrijvers met niet-Duitse culturele roots. Auteurs met een Russische, Russisch-Joodse of Turkse afkomst zijn in de afgelopen decennia een steeds belangrijker deel gaan vormen van de Duitstalige literatuurproductie. Zij schrijven vanuit hun migratieachtergrond over het Duitse verleden en identiteitsproblematiek. Juist daarmee raken ze een actuele snaar, want in de snel globaliserende wereld van nu hebben we steeds meer te maken met vraagstukken over identiteit: wat betekent het om een Duits paspoort te hebben? Wat is je identiteit als immigrant?"

Onderwijsvormen

Als student Duitse taal en cultuur studeer je gemiddeld 40 uur per week. Een volle werkweek dus! Je besteedt 15 uur per week aan colleges en werkgroepen. De rest van de studieweek bereid je die zelfstandig voor. 

In de hoorcolleges vertelt de docent de grote lijnen en kun je vragen stellen. In werkcolleges diep je onderwerpen verder uit en ga je met elkaar in discussie. Ook houd je regelmatig mondelinge presentaties.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studiebegeleiding

Je komt samen met een aantal andere eerstejaarsstudenten in een kleine groep met een eigen mentor. De mentoren zijn meestal ouderejaarsstudenten die je op weg helpen in je studie. In de mentorgroep oefen je onder andere academische vaardigheden: van correcte literatuurverwijzingen tot het schrijven van een wetenschappelijk betoog. Ook is de mentorgroep een goede manier om je studiegenoten te leren kennen.

De studieadviseur van de opleiding helpt je met zaken als keuzemogelijkheden, studieproblemen, studievertraging en studiestaking.

Ook buiten je studie kun je terecht voor ondersteuning, bijvoorbeeld bij de studentendecaan of studentenpsycholoog. Heb je een functiebeperking? Fenestra Disability Centre staat voor je klaar met speciale regelingen, advies en een luisterend oor.

De POPcorner is een laagdrempelig ondersteuningspunt ván studenten vóór studenten. Er zijn locaties in Leiden en Den Haag. De POPcorner helpt je bij het vinden van je weg binnen de faculteit en tijdens je studie. Daarnaast worden allerlei activiteiten georganiseerd waarmee je kunt werken aan jouw persoonlijke en professionele ontwikkeling, zoals lezingen en workshops.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.