Universiteit Leiden

nl en

Beleid, Bestuur en Organisatie (BSc)

Over de opleiding

Met Beleid, Bestuur en Organisatie richt je je bij uitstek op het openbaar bestuur. Je krijgt inzicht in het functioneren van de publieke sector en volgt colleges in verschillende vakgebieden voor een brede kijk op maatschappelijke problemen.

Opbouw programma van de specialisatie BBO

Net als de bacheloropleiding Bestuurskunde duurt de specialisatie drie jaar. Met BBO krijg je een brede, veelzijdige opleiding die jou in staat stelt oplossingen te genereren voor complexe issues bij de overheid, maatschappij en het bedrijfsleven. De focus ligt op  actuele vraagstukken uit het openbaar bestuur.

BBO is internationaal gericht: je begrijpt dat internationale ontwikkelingen gevolgen hebben voor Nederland en leert meer over allerlei verschillende internationale organisaties, zoals de Europese Unie, de NAVO, en de VN.

In het eerste propedeusejaar krijg je inzicht in de beginselen en processen van besluit- en beleidsvorming.  Denk aan lokale politiek, lobbygroepen en bestuurlijke instanties.

Verdieping staat centraal in het tweede jaar. Je specialisatie vul je aan met inzicht in de ontwikkeling van bestuursstelsels en het proces van Europese integratie. Het internationale aspect van Bestuurskunde krijgt dus volop aandacht.

In het derde jaar heb je een half jaar keuzeruimte om je te verdiepen in een vakgebied. Je kiest een minor, een stage of gaat in het buitenland te studeren bij een van de partneruniversiteiten. Aan het einde van het derde jaar schrijf je een bachelorscriptie.

Hiske Doornekamp

Student Beleid, Bestuur en Organisatie

Hiske Doornekamp

''Wat ik zo leuk vind aan deze bachelor is dat je naar maatschappelijke problemen kijkt vanuit de politicologie, sociologie, economie en het recht. Omdat ik een brede interesse heb sprak de combinatie van die vier perspectieven me erg aan, en de opleiding heeft me niet teleurgesteld. Hoe verder je komt in de studie, hoe leuker het wordt, omdat je steeds specifieker ingaat op onderwerpen die bestuurskundigen interessant vinden.''

Laura van der Velden

Student Beleid, Bestuur en Organisatie

Laura van der Velden

''Een groot pluspunt van deze opleiding vind ik de interdisciplinaire benadering. Je leert bijvoorbeeld veel over rechten en sociologie, hulpwetenschappen die een bestuurskundige kan gebruiken om vraagstukken op te lossen. Daardoor ontwikkel je dus interdisciplinaire kennis en vaardigheden, terwijl je maar één opleiding hoeft te volgen.''

Onderwijsvormen

Het academisch jaar heeft 2 semesters van elk 2 blokken. De basis van de studie is voor alle Bestuurskundestudenten hetzelfde. 2/3 volgen studenten gemeenschappelijk. 1/3 deel van de vakken verschilt per specialisatie (BBO of EBM).

Contacturen en zelfstudie

Per week heb je gemiddeld 12 ‘contacturen’, oftewel fysieke college-uren. Tijdens de contacturen volg je hoor- en werkcolleges. De overige tijd heb je hard nodig om te studeren. Zelfstandig of samen met medestudenten bereid je werkgroepen, colleges of practica voor. Of je zit te blokken voor tentamens. Soms ben je op pad voor onderzoek.

Hoorcolleges

Gedreven docenten presenteren de leerstof en leggen verbindingen met de actualiteit en (hun eigen) wetenschappelijk onderzoek. Hoorcolleges volg je met 20 tot maximaal 250 studenten. In de kleine werkgroepen verwachten we actieve studenten. De groepen bestaan hier uit 15-20 studenten.

Werkcolleges

Je zit in een groep van ongeveer 20 studenten. De docent gaat dieper in op de stof van het hoorcollege. Je levert een actieve bijdrage door standpunten in te nemen, te discussiëren, te onderhandelen en presentaties te geven. Zo train je vanzelf je academische vaardigheden.  Per blok wordt er een aantal gastcolleges gehouden door mensen uit de praktijk.

Deze video kan niet worden getoond omdat u geen cookies heeft geaccepteerd.

Verlaat onze website om deze video te bekijken.

Studiebegeleiding

We helpen je op meer manieren de studie succesvol te doorlopen. Twee jaar lang krijg je intensieve begeleiding van een ervaren docent-mentor. Deze helpt je bij vragen als ‘hoe kan ik het best studeren’ en ‘hoe bereid ik me voor op mijn toekomst’. De studieadviseur van de opleiding helpt je bij eventuele drempels bij de studie of persoonlijke omstandigheden. In het tweede en derde jaar krijg je steun bij het opstellen van  je studieplan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie