Universiteit Leiden

nl en

Beleid, Bestuur en Organisatie (BSc)

Over de opleiding

Bij BBO word je expert in publieke en politieke vraagstukken. Je leert beleid, organisatie en management in de publieke sector verbeteren. Je begrijpt hoe organisaties werken en krijgt inzicht in de processen die meespelen bij het uitvoeren van beleid.

Beleid, Bestuur en Organisatie (BBO) is een specialisatie binnen de bacheloropleiding Bestuurskunde. De basis van de studie is voor alle Bestuurskundestudenten hetzelfde. BBO leert je beleid, organisatie en management in de publieke sector te begrijpen en verbeteren. De issues waar je te maken krijgt zijn nooit eenduidig. Les 1 is dan ook: zet een stap terug. Wen jezelf een multi-perspectief aan en bekijk kwesties vanuit verschillende invalshoeken. Vanuit verschillende overheidsniveaus, en vanuit de visies en belangen van verschillende publieke en private actoren.

Tijdens de studie werk je aan je analytisch denkvermogen, ontwikkel je onderzoeksvaardigheden, en leer je die toepassen op concrete maatschappelijke vraagstukken.. BBO is niet enkel nationaal en lokaal, maar ook internationaal gericht: je begrijpt dat internationale ontwikkelingen invloed hebben op Nederland en leert meer over organisaties als de Europese Unie, de NAVO, en de VN.

Bestuurskunde: Beleid, Bestuur en Organisatie is een studie voor nieuwsgierige mensen, die willen weten hoe de publieke sector zo effectief mogelijk kan functioneren. Dé Bestuurskunde-specialisatie voor iedereen die een carrière in beleids- en besluitvorming ambieert.

Opbouw programma van de specialisatie BBO

BBO is een track binnen de bacheloropleiding Bestuurskunde. De basis van de studie Bestuurskunde is voor alle studenten hetzelfde. 2/3 volgen studenten gemeenschappelijk. 1/3 deel van de vakken verschilt per specialisatie (BBO, DDG of EBM).

Met BBO krijg je een brede maar ook diepgravende opleiding die je in staat stelt oplossingen te genereren voor complexe issues bij de overheid, maatschappij en het bedrijfsleven. De focus ligt op actuele vraagstukken uit het openbaar bestuur, vaak met een internationaal haakje. Het eerste jaar heeft een breed karakter. Verdieping en het verder uitbouwen van je eigen interesse staan centraal in het tweede en derde jaar.

  • Het academisch jaar heeft 2 semesters van elk 2 blokken.
  • Een blok bestaat uit 3 vakken.
  • Een deel van de vakken verschilt per specialisatie. Beleid, Bestuur en Organisatie houdt zich bijvoorbeeld bezig met nationale politiek, terwijl de Economie, Bestuur en Management zich focust op Micro- en Macro-economie en Sociaal-Economisch Beleid.
  • De basis van de studie is voor alle Bestuurskundestudenten hetzelfde, met in het eerste jaar vakken als Publiek Management, Politicologie, Recht en Beleid. Daarnaast leer je de beginselen van sociaalwetenschappelijk onderzoek, en bestuurskundige vaardigheden om theorie in praktijk te brengen.
  • Per week heb je gemiddeld 13 contacturen voor colleges en werkgroepen. Daarnaast plan je tijd in voor zelfstudie

In het eerste jaar wordt een algemeen overzicht van het vakgebied Bestuurskunde behandeld. Je krijgt inzicht in de beginselen en processen van besluit- en beleidsvorming. Denk aan nationale politiek, de invloed van lobbygroepen en de werking van bestuurlijke instanties.

In het tweede jaar gaan diverse beleidsvakken dieper in op de implementatie en uitvoering van beleid. Het internationale karakter van openbaar bestuur komt aan de orde in een aantal Engelstalige vakken. Het tweede jaar wordt afgesloten met een project waarbij je een onderzoeksproject uitvoert, bijvoorbeeld over de impact van Europeanisering op buitenlands beleid. Een goede overstap naar het volgende jaar, waarin je je onderzoeksvaardigheden verder gaat uitbouwen.

Het jaar begint met de vrije keuzeruitme. Kies uit: een uitwisseling naar een van onze partnerinstellingen in Europa of daarbuiten, praktijkervaring opdoen tijdens een stage of een minor volgen binnen de Universiteit Leiden of een andere universitaire instelling in Nederland. In het tweede semester wordt de koppeling gemaakt naar vakken over ethische en filosofische kwesties die spelen binnen het openbaar bestuur en het evalueren van beleid. Aan het einde van het jaar schrijf je een bachelorscriptie.

Hiske Doornekamp

Student Beleid, Bestuur en Organisatie

Hiske Doornekamp

''Wat ik zo leuk vind aan deze bachelor is dat je naar maatschappelijke problemen kijkt vanuit de politicologie, sociologie, economie en het recht. Omdat ik een brede interesse heb sprak de combinatie van die vier perspectieven me erg aan, en de opleiding heeft me niet teleurgesteld. Hoe verder je komt in de studie, hoe leuker het wordt, omdat je steeds specifieker ingaat op onderwerpen die bestuurskundigen interessant vinden.''

Laura van der Velden

Student Beleid, Bestuur en Organisatie

Laura van der Velden

''Een groot pluspunt van deze opleiding vind ik de interdisciplinaire benadering. Je leert bijvoorbeeld veel over rechten en sociologie, hulpwetenschappen die een bestuurskundige kan gebruiken om vraagstukken op te lossen. Daardoor ontwikkel je dus interdisciplinaire kennis en vaardigheden, terwijl je maar één opleiding hoeft te volgen.''

Onderwijsvormen

Het academisch jaar heeft 2 semesters van elk 2 blokken. Per week heb je gemiddeld 13 ‘contacturen’, oftewel fysieke college-uren. Tijdens de contacturen volg je hoor- en werkcolleges. De overige tijd heb je hard nodig om te studeren. Zelfstandig of samen met medestudenten bereid je werkgroepen, colleges of practica voor. Je gaat erop uit voor onderzoek, interviewt professionals uit het werkveld of neemt deel aan een simulatie.

De bacheloropleiding is kleinschalig en persoonlijk; je wordt in het eerste jaar intensief begeleid door een vaste docenttutor en studentmentor. Wij dagen je met vernieuwend onderwijs uit om academische en professionele vaardigheden ‘spelenderwijs’ aan te leren.

Sommige blokken worden afgesloten met een traditioneel tentamen, maar het kan ook een groepsopdracht zijn of een individuele, creatieve opdracht. Een vlog of podcast bijvoorbeeld. Meteen in het eerste jaar bestudeer je actuele kwesties en ontrafel je ze op interactieve wijze, individueel of in groepsverband. Je versterkt ook je presentatievaardigheden, gaat debatteren en er is sociale interactie in groepswerk. Natuurlijk moet je wel eens in oude dossiers of originele beleidsdocumenten spitten, maar we zoeken altijd naar aansluiting met de moderne werkpraktijk. En je gaat erop uit! Bezoek de Tweede Kamer, rechtbanken, ministeries, neem interviews af in het werkveld… de echte wereld als outdoor-collegezaal op steenworp afstand in het centrum van Den Haag.

Hoorcolleges

In hoorcolleges presenteren gedreven docenten de leerstof en leggen verbindingen met de actualiteit en (hun eigen) wetenschappelijk onderzoek. De colleges zijn interactief en vragen actieve participatie. Per blok wordt er een aantal gastcolleges gehouden door mensen uit de praktijk.

Werkcolleges

Werkcolleges volg je met ongeveer 20 tot 25 studenten. De docent gaat dieper in op de stof van het hoorcollege. Je levert een actieve bijdrage door standpunten in te nemen, te discussiëren, te onderhandelen en door presentaties te geven, bijvoorbeeld over je analyses van data of documenten. Zo train je vanzelf je academische vaardigheden. Met andere studenten werk je aan onderzoeksopdrachten.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Studiebegeleiding

De bacheloropleiding is kleinschalig en persoonlijk. Zo volg je werkgroepen met niet meer dan vijfentwintig studenten. Daarnaast krijg je in het kader van het mentoraat een jaar lang intensieve begeleiding van een studentmentor en docenttutor. Tijdens wekelijkse bijeenkomsten in het eerste semester wordt je wegwijs gemaakt binnen de universiteit en leer je academische vaardigheden aan. Daarnaast leer je elkaar ook beter kennen via de sociale activiteiten, die vaak een link hebben met het studieprogramma of Den Haag/ Leiden. Voor praktische vragen kan je altijd terecht bij je studentmentor en de docenttutor kan je verder adviseren over studie-inhoudelijke zaken. Kortom, het mentoraat geeft je een goede start en landing binnen zowel het studieprogramma als de universiteit! Ervaren studieadviseurs helpen bij studie- of persoonlijke omstandigheden. In het tweede en derde jaar krijg je begeleiding bij het opstellen van je studieplan.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.