Universiteit Leiden

nl en

Beleid, Bestuur en Organisatie (BSc)

Na je studie

Je ontvangt een diploma in de Bestuurskunde met daarop je specialisatie Beleid, Bestuur en Organisatie. Je kunt bestuurlijke vraagstukken in breder perspectief zien. Je ziet de onderliggende factoren, doet beleidsvoorstellen en vertaalt die door naar uitvoerbaar plan van aanpak. Kortom, je bent klaar voor beleids- en managementfuncties in de (semi-)publieke of private sector.

Wat weet je en kun je na je bachelordiploma?

Na het afronden van de specialisatie heb je een scherp beeld van het functioneren van de publieke sector. Je kunt kwesties vanuit verschillende invalshoeken analyseren. Vanuit je kennis van andere wetenschappen, vanuit een internationale focus en niet te vergeten vanuit de context van de organisatie. Want de oplossingen die je bedenkt moeten ook praktisch uitvoerbaar zijn.

Je hebt een scherp beeld van het openbaar bestuur, beschikt over goede onderzoeksvaardigheden en bent breed georiënteerd. Je hebt inzicht in internationale ontwikkelingen en de gevolgen voor Nederlandse maatschappij, organisaties en bedrijven. Zo kun je meedenken en meebeslissen over maatschappelijke kwesties. Bovendien ben je een onafhankelijke, kritische denker die zijn gedachten goed kan verwoorden. Je kunt problemen opsporen en oplossen en bent klaar om een rol te pakken in het verbeteren van de publieke dienstverlening.

Mathijs van de Waardt

Beleidsadviseur Ministerie van Economische Zaken

Mathijs van de Waardt

''Het ene moment zit ik met accountants aan tafel en is het handig dat ik weet hoe financiële processen binnen de overheid werken, en het andere moment praat ik met juristen en komt mijn kennis van de Algemene wet bestuursrecht goed van pas. Dankzij de opleiding kan ik over allerlei vakgebieden in de basis meepraten.''

Vanuit mijn interesse voor politiek en maatschappelijke vraagstukken ben ik in 2002 Bestuurskunde én Politicologie gaan studeren. In het eerste jaar had ik een toekomst voor ogen in het openbaar bestuur, maar vier jaar later was mijn blik veel breder geworden. Uiteindelijk vond ik na mijn afstuderen vrij makkelijk een baan in de adviessector: eerst heb ik ervaring opgedaan bij een groot consultancykantoor, en daarna heb ik enkele jaren bij een kleiner kantoor gewerkt. In 2012 maakte ik de overstap naar het ministerie van Economische Zaken, waar ik nog altijd met veel plezier werk.

Belangen

Als beleidsadviseur bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (een directoraat-generaal van het ministerie) coördineer ik samen met mijn team de besteding van geld uit de Europese structuur- en landbouwfondsen in Nederland. Wij zorgen ervoor dat de Nederlandse systemen zijn ingericht conform de Europese regelingen en wij declareren de subsidiegelden in Brussel. Dat betekent dat ik rekening moet houden met allerlei belangen: van politici, maar bijvoorbeeld ook van ondernemers, financiers en gemeenten. De opleiding Bestuurskunde heeft mij inzicht gegeven in de achtergrond van dergelijke belangen en de werking van beleidsprocessen.

Breed karakter

Als je bestuurskunde hebt gestudeerd, ben je breed inzetbaar. Ik denk dat bestuurskundigen daarom ook zo gewild zijn op de arbeidsmarkt. Je krijgt van allerlei disciplines basiskennis mee: van politicologie, maar bijvoorbeeld ook van recht, sociologie en economie. Voor mij komt die veelzijdigheid van de opleiding goed van pas. Het ene moment zit ik met accountants aan tafel en is het handig dat ik weet hoe financiële processen binnen de overheid werken, en het andere moment praat ik met juristen en komt mijn kennis van de Algemene wet bestuursrecht goed van pas. Dankzij de opleiding kan ik over allerlei vakgebieden in de basis meepraten.

Ervaring

Tijdens de bacheloropleiding krijg je de mogelijkheid om jezelf breed te oriënteren en te ontdekken wat je leuk vindt, om daar in je masteropleiding mee door te gaan. Zelf koos ik voor de master European governance, een specialisatie die mij heeft geleerd hoe Europa werkt en wat de rollen zijn van de Europese Commissie, de Raad en het Europees Parlement.

Daarnaast biedt de opleiding alle ruimte om ook naast de studie actief te zijn, bijvoorbeeld als bestuurslid van een studie- of studentenvereniging. Je begrijpt de studie beter als je zelf plaatsneemt in een bestuur, verantwoordelijkheden draagt en rekening moet houden met verschillende belangen. Het leuke is dat je studenten Bestuurskunde in allerlei bestuursfuncties in Leiden terug ziet. Dat geldt trouwens net zozeer voor alumni van de opleiding: die kom je ook overal tegen.

Laurie Grasmeijer

Wat heeft Laurie Grasmeijer aan haar studie gehad?

Laurie Grasmeijer

"In mijn werk zie ik de link met bestuurskunde duidelijk terug. Thema's in relatie tot het openbaar bestuur of de politiek-bestuurlijke context spelen zich nu voor mijn ogen af. Dat maakt het werk heel erg leuk"

Wat zijn de toekomstdromen van Remco?

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Toekomstperspectief

Je kunt na Beleid, Bestuur en Organisatie aan de slag in veel verschillende beleids- en managementfuncties, zowel in de (semi- )publieke als private sector. Een greep uit mogelijke werkgevers:

 • Bij de Rijksoverheid, zoals het Ministerie van Binnenlandse Zaken of Infrastructuur en Milieu
 • Beleidsafdelingen van ngo’s of belangenorganisaties
 • Binnen lokale overheden
 • Bij een public affairs-bureau of een multinational
 • In een politieke organisatie

Loopbaanbegeleiding

De Career Services van de Universiteit Leiden organiseert verschillende activiteiten om je voor te bereiden op je toekomstige carriere:

 • Individueel loopbaanadvies. Wat is er mogelijk? Wat past bij mij? Hoe kom ik daar?
 • CV check
 • Workshops en trainingen, zoals ‘Netwerken & LinkedIn’, ‘CV & sollicitatiebrieven schrijven’ of ‘Drijfveren’.
 • Stagemarkt
 • Facultair Career Event
 • Bedrijfsbezoeken 
 • Career Colleges met praktijkverhalen van alumni

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.