Universiteit Leiden

nl en

Hoe leren docenten tijdens stages in het bedrijfsleven?

Na Zhou (PhD bij het ICLON) onderzocht hoe docenten in het beroepsonderwijs leren tijdens stages in het bedrijfslven en hoe ze deze kennis toepassen op school. Promotie op 1 maart.

Stages in het bedrijfsleven zijn landelijk geïmplementeerd in het Chinese beroepsonderwijs. Sinds 2016 zijn alle docenten in het Chinese beroepsonderwijs verplicht om iedere vijf jaar gedurende ten minste zes maanden stage te lopen in het bedrijfsleven. Docenten in het beroepsonderwijs, programma-ontwikkelaars en schoolleiders ondervinden echter belemmeringen met betrekking tot deze stages. Deze barrières lijken vooral voort te komen uit een gebrek aan kennis over het leren van docenten uit het beroepsonderwijs in zulke programma’s. Eerder onderzoek richtte zich met name op factoren die van invloed zijn op de deelname van docenten uit het beroepsonderwijs aan stages en zelden op de leerprocessen van docenten tijdens hun stages in het bedrijfsleven.

Om een meer diepgaand inzicht te verkrijgen in het leren van docenten in de context van dergelijke programma’s, richt dit proefschrift zich specifiek op leerprocessen van docenten in het beroepsonderwijs tijdens en direct na hun stage in het bedrijfsleven.

kaft van proefschrift van Na Zhou
Kaft van het proefschrift

In deze studie blijken stages een belangrijke leeractiviteit voor docenten in het beroepsonderwijs. Er is een significant verband tussen de overtuigingen over motivatie van leraren in het beroepsonderwijs en hun betrokkenheid bij de stage. Verder hebben stages meerdere voordelen met betrekking tot cognitie, gedrag, emotie, instelling en onderwijspraktijk, wat bevestigt dat het een effectief leerprogramma is voor docenten in het beroepsonderwijs.

In het algemeen bieden de resultaten van dit proefschrift een uitgebreid inzicht in het leerproces van leraren in het beroepsonderwijs in het kader van stages in het bedrijfsleven.

Er is een samenvatting beschikbaar in het Engels, Nederlands en Chinees.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.