Universiteit Leiden

nl en

Motivatie heeft geen invloed op de onderwijskwaliteit

Xin Zhang, promovendus bij het ICLON, deed onderzoek naar de relatie tussen leermotivatie van docenten en de kwaliteit van hun onderwijs. Promotie op 6 juli.

Proefschrift

In de context van het Chinese onderwijs onderzocht Zhang welke invloed de leermotivatie van docenten heeft op de kwaliteit van hun onderwijs. Hij gebruikte vragenlijsten en observatie in de klas om hun motivatie en lesgeven te evalueren.
De bevindingen geven aan dat er geen verband is tussen de leermotivatie van docenten en de kwaliteit van hun onderwijs. Het gevoel van zelfeffectiviteit van docenten heeft echter wel invloed op de kwaliteit van het lesgeven.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.