Universiteit Leiden

nl en

Een wandeling door een doolhof: het meten van interactie tussen studenten

Wat moet er gemeten worden in het onderzoek naar interactie tussen studenten en hoe kan dit het beste worden gedaan? Irena Galikyan (promovendus bij het ICLON) verdedigt haar dissertatie over dit onderwerp op 14 april.

Veel gegevens over interactie tussen studenten

De toenemende populariteit van het geven van onderwijs met een beperkte aanwezigheid van docenten betekent dat er steeds meer interactie is tussen studenten. Deze manier van leren wordt op grote schaal ‘opgelegd’ aan studenten, met de verwachting dat de interactie tussen studenten de beperkte aanwezigheid van docenten zal compenseren. Dit proces van steeds meer interactie tussen studenten leidt onvermijdelijk tot meer gegevens over deze interacties en steeds meer analyses van deze gegevens. De veelheid aan gegevens en analyses levert echter geen duidelijk beeld op van de rol die de student-studentinteractie speelt bij het leren in digitale leeromgevingen.

Complexiteit

In haar dissertatie onderzoekt Galikyan hoe de multidimensionaliteit van gegevens over interactie tussen studenten en de veelzijdigheid van deze interactie van invloed zijn op de meting van interactie tussen studenten in digitale leeromgevingen.

Ondanks de overvloed aan data over interactie tussen studenten, kunnen we nog steeds geen goed onderscheid maken tussen wat waardevol of waardeloos is. Aan de andere kant laat de dissertatie de complexiteit zien van de samenhang tussen de verschillende aspecten van interactie in een digitale leeromgeving, wat duidelijk wordt uit de verschillende manieren om interactie tussen studenten te onderzoeken.

Wandeling door een doolhof

Galikyan concludeert dat het meten van interactie tussen studenten vaak lijkt op een wandeling door een doolhof. Onderzoekers moeten bereid zijn om door dit doolhof te manoeuvreren op het moment dat ze besluiten om interactie tussen studenten in digitale leeromgevingen te bestuderen. De keuzes die gemaakt moeten worden zijn niet eenvoudig en kunnen zelfs ‘oneindig’ lijken. Bovendien heeft elke keuze zijn eigen reden en zal het impact hebben op het meten van interactie tussen studenten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.