Universiteit Leiden

nl en

Het gebruik van mobiele technologie voor zelfgestuurd taalonderwijs

Zelfgestuurd leren is geschikter voor halfgevorderde en gevorderde taalleerders dan voor beginners.

In haar proefschrift onderzocht Yuzhi Lai (promovendus bij het ICLON) hoe studenten mobiele technologie gebruiken voor hun zelfsturende taalleren. Welke factoren beïnvloeden hun zelfgestuurd leren met mobiele technologie?

Proefschrift 'Self-Directed Language Learning Using Mobile Technology in Higher Education
Proefschrift 'Self-Directed Language Learning Using Mobile Technology in Higher Education

Ze concludeert dat zelfsturende studenten voorbereidende activiteiten moeten ondernemen voordat ze aan zelfsturend leren beginnen. Bovendien lijkt zelfgestuurd leren geschikter voor gevorderde en halfgevorderde taalleerders dan voor beginners. Wat kunnen ze doen om hun vaardigheid als zelfsturende taalleerders te vergroten? Studenten moeten ernaar streven een basisniveau van taalvaardigheid te bereiken. Daarnaast moeten ze hun vaardigheden op het gebied van zelfgestuurd leren verbeteren en een positieve kijk op deze leeraanpak cultiveren.

Zelfsturende leerlingen hebben vaak beperkte kennis van strategieën en technologiegebruik. Leerkrachten kunnen een gevarieerd aanbod aan technologische hulpmiddelen bieden en ook metacognitieve en cognitieve strategieën aanleren om de hulpmiddelen optimaal te gebruiken. En tenslotte actieve betrokkenheid bij technologie aanmoedigen om het leren van talen te verbeteren.

Softwareontwikkelaars zouden functies voor adaptief leren in hun toepassingen kunnen integreren. Op die manier verbeteren ze de gepersonaliseerde leerervaring op mobiele apparaten.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.