Universiteit Leiden

nl en

Democratisch onderwijs op Vietnamese scholen

Tinh Le (Phd bij het ICLON) deed onderzoek naar de invloed van de confucianistische cultuur en socialistische overtuigingen op de opvattingen van diverse belanghebbenden over democratisch onderwijs, en de implementatie daarvan op Vietnamese middelbare scholen. De verdediging van het proefschrift is op 29 november.

Leraar als middelpunt

Het Vietnamese Ministerie van Onderwijs en Vorming beschouwt het bevorderen van een democratische leeromgeving als een fundamentele missie in de meest recente onderwijshervorming in Vietnam. Maar hoe ziet een democratische school eruit? En hoe kan een democratische leeromgeving aan de basis worden bevorderd? Betrokkenen van Vietnamese scholen (d.w.z. schoolleiders, leerkrachten, leerlingen en ouders) zouden verbaasd kunnen zijn over de hervorming in de richting van democratisering van het onderwijs, omdat zij het gevoel kunnen hebben dat de hervorming in strijd is met de confucianistische cultuur in Vietnam, waar de leerkracht geacht wordt het middelpunt van de klas te zijn. 

Thin Le’s proefschrift heeft tot doel een kritische kijk te geven op het bewustzijn van Vietnamese betrokkenen in het voortgezet onderwijs met betrekking tot de fundamentele educatieve democratische waarden en democratische handelingen binnen de fysieke en digitale leeromgeving.

Towards a democratic school: experiences and viewpoints of stakeholders in Vietnamese secondary schools

Respect voor hiërarchie

Met semigestructureerde interviews onderzocht Tinh Le de overtuigingen van directeuren, leraren en studenten met betrekking tot democratische waarden in het onderwijs en hoe deze worden vormgegeven op school. Ze gebruikte ook een open vragenlijst om de standpunten van studenten over hypothetische conflictsituaties te verzamelen.

Thin Le concludeerde dat de confuciaanse culturele achtergrond van de deelnemers van invloed was op hoe zij de democratie in hun scholen waarnamen en in praktijk brachten. Elke familie in Vietnam kent een hiërarchie, en kinderen worden geacht hun ouders en grootouders te respecteren. De invloed van dit hiërarchische structuurmodel in elk gezin vormt een solide basis voor elke Vietnamese leraar en leerling om de schoolhiërarchie te respecteren.

De bevindingen van de empirische studies toonden ook aan dat cultuur een kritische factor zou kunnen zijn bij de verklaring waarom de leerlingen verschillend reageren in verschillende rollen in de hypothetische conflictsituaties. Deze bevinding zou kunnen worden verklaard door percepties over de aard van de betrekkingen tussen leraar en leerling in de Aziatische culturele context. Vietnamese scholen hechten veel waarde aan het gezag van leraren, dat wordt geassocieerd met goed leiderschap. Bijgevolg is het mogelijk dat een compromis tussen leraar en leerlingen niet de voorkeur geniet van leraren. In dit onderzoek vonden de leerlingen dat die Vietnamese culturele waarden hen ertoe aanzetten zich aan te passen of om compromissen te sluiten in plaats van zich te verzetten of een conflict aan te gaan met hun leraren.

Aanbevelingen

De bevindingen van het proefschrift suggereren dat het ontwikkelen van een educatief waardensysteem vereist is als aanvulling op de implementatie van basisdemocratie in Vietnamese middelbare scholen. Afhankelijk van de lokale cultuur en schoolvisie moeten openbare scholen proactief en flexibel de waarden van democratisch onderwijs bepalen. De toewijding aan deze waarden moet op coherente wijze worden weerspiegeld in schoolreglementen, beleid en ontwikkelingsstrategieën. Ten tweede zijn modules over conflictbeheersingsvaardigheden en digitaal burgerschap in het algemene onderwijscurriculum noodzakelijk om Vietnamese leerlingen te helpen voldoende kennis en vaardigheden te verwerven om deel te nemen aan fysieke en digitale leeromgevingen.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.