Universiteit Leiden

nl en

De integratie van technologie in onderwijs

Jingxian Wang, promovendus bij het ICLON, onderzocht de integratie van technologie in het primair en voortgezet onderwijs. Promotie op 6 juli.

De integratie van technologie in scholen wordt gezien als cruciaal voor het bereiken van digitale gelijkheid in het onderwijs, evenals voor schoolverbetering, en de kwaliteit van onderwijs en leren. We zien echter nog steeds onvoldoende of ineffectief gebruik van technologie in lesgeven en leren. Er zijn verschillende lacunes in de manier waarop technologie-integratie kan worden benaderd in beleidsplannen, geïmplementeerd in pedagogische praktijken en toegepast door docenten en studenten.

Proefschrift

Scholen op het Chinese platteland

Een van de doelstellingen van dit proefschrift is het onderzoeken van technologie-integratie in de context van plattelandsscholen in China. Lange tijd waren er aanzienlijke verschillen tussen oostelijke en westelijke gebieden en tussen stedelijke en landelijke scholen. De Chinese overheid heeft daarom sinds het begin van de 21e eeuw speciale fondsen en projecten verstrekt voor scholen in westelijke en landelijke gebieden, in de hoop dat technologie achtergestelde groepen kan ondersteunen en voor meer gelijke onderwijskansen kan zorgen.

Mobiele leermiddelen en studieresultaten

In de afgelopen 10 jaar hebben veel scholen mobiele technologie geïntegreerd in de dagelijkse lespraktijk. Maar wanneer en hoe kunnen die mobiele apparaten worden gebruikt om hun potentieel optimaal te benutten? Om een meer omvattend beeld te krijgen van de diverse voorwaarden voor het verbeteren van leerresultaten in mobiele leeromgevingen, combineert dit proefschrift drie onderzoeksbenaderingen (een verkennende studie met gemengde methoden, een systematische reviewstudie met meta-analyse en een verkennend onderzoek op meerdere niveaus) om de effecten van het gebruik van mobiele technologie op de resultaten van leerlingen te evalueren.

De rol van docenten

Bevindingen uit empirische studies laten zien hoe verschillende variabelen van verschillende niveaus de lespraktijk in de landelijke schoolcontext beïnvloeden. Het belangrijkste is dat er meer aandacht moet worden besteed aan leraargerelateerde factoren, zoals expertise, zelfeffectiviteit, kennis en vaardigheid, motivatie, houding en lesbevoegdheid. Bovendien kan de rol van deze variabelen in verschillende contexten verschillen. Lespraktijken worden ook beïnvloed door de schoolcontext of ICT-beleidsplannen, hoewel hun effecten relatief klein lijken te zijn.
Hoewel de praktijken van leraren sterk afhankelijk zijn van hun motivatie, zelfeffectiviteit, kennis en vaardigheden, worden hun pedagogische praktijken ook beïnvloed door factoren op school- of systeemniveau. Bovendien kunnen we er niet van uitgaan dat elke leraar technologie in verschillende contexten op dezelfde manier gebruikt.

Although teachers’ practices heavily depend on their motivation, self-efficacy, knowledge and skills, their pedagogical practices are also influenced by school or system level factors. Moreover, we cannot assume that every teacher uses technology in different contexts in a similar way.

Effecten van mobiele technologie

Bevindingen van een systematische reviewstudie met meta-analyse suggereren dat studenten met een gemiddelde of hoge sociaaleconomische status hogere cognitieve leerresultaten behalen wanneer ze zelfstandig multifunctionele mobiele apparaten gebruiken. Met betrekking tot de betrokkenheid van leerlingen in klaslokalen waar tabletgebruik geïntegreerd is, geven de resultaten aan dat niet alleen het gebruik van technologie, maar ook de kwaliteit van het onderwijs (dat wil zeggen verbondenheid en cognitieve activering) en achtergrondfactoren van leraar en leerling de betrokkenheid van leerlingen kunnen beïnvloeden.
Bovendien laat de effectiviteit van mobiele technologie op scholen positieve leerresultaten zien voor leerlingen uit het primair en voortegezet onderwijs, in vergelijking met groepen met traditionele technologie (bijvoorbeeld desktopcomputers en whiteboards) en niet-technologische groepen (bijvoorbeeld pen en papier). De belangrijkste effecten van mobiele technologie zijn echter niet voor alle leerlinggroepen en leercontexten hetzelfde.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.