Universiteit Leiden

nl en

Subsidie Joni Reef voor onderzoek gezinsgericht werken bij strafoplegging

Universitair docent criminologie en research fellow Joni Reef gaat onderzoek doen naar gezinsgericht werken bij strafoplegging. De Gratama-subsidie bedraagt 24.000 euro.

Zo'n 800.000 kinderen in de Europese Unie hebben een ouder die in de gevangenis zit. Dat kan bij de kinderen leiden tot emotionele problemen en crimineel gedrag. Deze veelal kwetsbare kinderen wordt met de vrijheidsstraf van een zorgende ouder vaak een extra risicofactor opgelegd. Deze effecten van detentie van ouders zijn volgens Reef een volstrekt onderbelicht thema in de strafrechtspraktijk.

Eerder onderzocht Reef gezinsgericht aanhouden van criminelen in Nederland. Daarbij stelde ze adviezen op om onwenselijke gevolgen van aanhouding voor ouders en kinderen af te wenden. In 2018 richtte zij samen met prof. mr. dr. Pauline Schuyt de Landelijke Werkgroep Ouder en Kind in de Strafrechtketen op.

Joni Reef

Dit nieuwe, tweeledige onderzoek borduurt daarop voort. Ze wil eerst aan het licht krijgen in hoeverre de rechter bij het bepalen van de straf al rekening houdt met eventuele zorgtaken in het gezin van de verdachte. Ook is er ruimte voor literatuuronderzoek naar de rol van gezinsgerichte strafoplegging in de (nationale en internationale) wet- en regelgeving.

Met het onderzoek wil Reef adviezen opstellen waarmee het welzijn van het kind en het gezin van verdachten minder geschaad worden en nieuw onderzoek binnen het thema ‘kind en ouder in de strafrechtsketen’ stimuleren. 

Springplank

Eens per jaar worden door de Commissie Wetenschappelijke Bestedingen (CWB) van het Leids Universitair Fonds (LUF) subsidies toegekend voor onderzoeks- en onderwijsprojecten, in verschillende wetenschapsgebieden. Deze subsidies voor academisch talent, die grofweg variëren van 5000 tot 25.000 euro, vormen vaak een belangrijke springplank naar aanvragen bij NWO en andere instellingen. 

De middelen zijn naast de algemene fondsen van het LUF afkomstig uit de Fondsen op Naam in beheer van het LUF en vanuit de samenwerking met onder andere de Gratama Stichting, de Stichting Elise Mathilde Fonds en de Stichting Verpakking en Milieu.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.