Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Landelijke Werkgroep Kind en Ouder in de Strafrechtsketen

De Landelijke Werkgroep Kind en Ouder in de Strafrechtsketen (KOS) heeft als doel de zichtbaarheid en behandeling van ouders en kinderen in de Nederlandse strafrechtsketen te verbeteren door een combinatie van centralisatie, advies en onderzoek.

Contact
Joni Reef

Aanleiding en doelen

Aanleiding voor de vorming van de werkgroep is de aanbeveling die de Raad van Europa op 4 april jongstleden aanvaardde  betreffende de positie van kinderen met een ouder in detentie.[1] Dit is een belangwekkende aanbeveling, omdat de Raad niet eerder een aanbeveling deed binnen het thema ouderschap en detentie2.

Met deze aanbeveling wordt het belang van een gezinsgerichte tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf ook binnen de Raad van Europa duidelijk op de kaart gezet. De aanbeveling omvat een reeks adviezen die voor de ene lidstaat meer gevolgen zullen hebben dan voor de andere lidstaat, mede door internationale verschillen tussen de Europese strafrechtsystemen.

Een eerste, zeer globale verkenning leerde ons dat in de Nederlandse situatie vermoedelijk nog veel werk aan de winkel is om te kunnen voldoen aan de aanbeveling.[2] Deze verkenning laat ook zien dat er nog nauwelijks iets bekend is over de wijze waarop wordt omgegaan met situaties waar de aanbeveling op ziet.

Met een multidisciplinaire Landelijke werkgroep van experts uit de Nederlandse strafrechtspraktijk willen wij onder andere:

 • inzichtelijk maken hoe het Nederlandse beleid en de praktijk eruit zien ten aanzien van ouderschap in de tenuitvoerlegging van de gevangenisstraf
 • met kennis uit de praktijk en met onze eigen, reeds gedegen nationale en internationale expertise, de voor Nederland relevante aanbevelingen indiceren en voorts aanbevelingen ontwikkelen die obstakels voor gedetineerden en hun kinderen reduceren
 • het belang van beleid op dit thema onder de aandacht brengen bij relevante beleidsmakers in Nederland.

Hoofdonderzoekers

Dr. J (Joni) Reef 
Prof.mr.dr. P.M. Schuyt

Relevante studies

 • Fathers in Prison – Prison Project
 • Home Project – Universiteit Utrecht, NSCR, Universiteit Leiden
 • Zorg voor kinderen bij aanhouding van ouders – Politie en Wetenschap
 • Vaderschap in Voorarrest – Strafrecht en Criminologie Leiden
 • Vrij Verantwoord Vaderschap - Universiteit Leiden

Publicaties

 • Reef, J., Schuyt, P. (2018), Aanbeveling van de Raad van Europa aangaande kinderen van gedetineerde ouders, Sancties 2018 (5/49): 281-292.
 • Reef J., Ormskerk N. & Es L. van (2018), Aandacht voor vaderschap in de gevangenis: Evaluatie van de Exodus-workshop Vrij Verantwoord Vaderschap, Proces, Tijdschrift voor strafrechtspleging 97(3): 216-227.
 • Dirkzwager A.J.E., Nieuwbeerta P., Beijersbergen K.A., Bosma A.Q., Cuyper R. de, Doekhie J., Eichelsheim V., Goede S. de, Laan P.H. van der, Lamet W., Palmen H., Raaijmakers E., Ramakers A., Reef J., Stelt S. van der, Wensveen M. & Wermink H. (2018), Cohort Profile: the Prison Project—a Study of Criminal Behavior and Life Circumstances Before, During, and After Imprisonment in the Netherlands, Journal of Developmental and Life-Course Criminology 4(1): 120-135.
 • Reef J. & Nieuwbeerta P. (2016), De persoon van de verdachte vader: Gezinsomstandigheden van Nederlandse verdachte vaders, Sancties 2016(4 / 31): 201-210.
 • Reef J., Nieuwbeerta P. & Dirkzwager J.E. (2015), Children’s well-being prior to paternal incarceration, European Journal of Parental Imprisonment 1(2): 25-27.
 • Raaijmakers E.A.C., Keijser J.W. de, Nieuwbeerta P., Dirkzwager A.J.E. & Reef J. (2014), De subjectieve zwaarte van detentie: Een empirisch onderzoek, Tijdschrift voor Criminologie 56(1): 60-80.
 • Reef J. (2014), Risicofactoren voor delinquent gedrag bij jongeren: een overzicht, Strafblad 12(1): 9-18.
 

[1] Recommendation CM/Rec(2018)5 of the Committee of Ministers to member States concerning children with imprisoned parents (Adopted by the Committee of Ministers on 4 April 2018 at the 1312th meeting of the Ministers' Deputies) Website: www.coe.int/cm

[2] Zie Reef & Schuyt, ‘Aanbeveling van de Raad van Europa aangaande kinderen van gedetineerde ouders’, Sancties 2018 (5/49): 281-292.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.