Universiteit Leiden

nl en

Deel 2 Onderzoek naar de participatie van kinderen in de jeugdhulpverlening

Per 1 februari starten prof. Mariëlle Bruning, dr. Stephanie Rap en Denise Verkroost LL.M. met het vervolg van het onderzoek naar de mogelijkheden voor kinderen om te participeren in een jeugdhulpverleningstraject.

In 2016 is het eerste onderzoeksrapport opgeleverd aan de opdrachtgever, de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland, getiteld ‘Kansen en momenten voor participatie in het jeugdhulptraject’. Daarnaast is een bewerking van een deel van het rapport – betreffende de participatie van kinderen in beslissingen in de vrijwillige jeugdhulp – verschenen in het Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht (‘Participatie van minderjarigen in de vrijwillige jeugdhulp’, FJR 61(11), 250-257, 2016).

Het vervolgdeel van het onderzoek bestaat uit een empirische verkenning naar de implementatie van het recht om gehoord te worden in de praktijk. Deze verkenning bestaat uit het houden van semigestructureerde diepte-interviews met vertegenwoordigers van de organisaties die betrokken zijn bij de uitvoering van jeugdhulpverlening. Met dit onderzoek wordt beoogd de knelpunten te identificeren in de uitoefening van het recht om gehoord te worden voor kinderen en oplossingen aan te dragen voor het verbeteren van de participatiemogelijkheden voor kinderen. Het tweede deel van dit onderzoek wordt wederom gefinancierd door de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland en heeft een looptijd van 6 maanden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.