Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Kinderrechtenmonitor 2015

De Kinderrechtenmonitor laat zien hoe het gaat met kinderen die in Nederland opgroeien. Met deze monitor wordt gemeten of en hoe kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), in Nederland worden nageleefd.

Looptijd
2015
Contact
Ton Liefaard
Financiering
De Kinderombudsman De Kinderombudsman
Partners

Instituut voor Immigratierecht, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Universiteit Leiden

CBS

In 2015 heeft de Afdeling Jeugdrecht, in samenwerking met het Instituut voor Immigratierecht in opdracht van de Kinderombudsman de Kinderrechtenmonitor opgesteld. Dit project is gerealiseerd in samenwerking met het CBS dat de statische informatie over de levens kan kinderen in Nederland heeft verschaft. Daarnaast wordt de Nederlandse overheid gevraagd naar informatie over nieuw beleid en ontwikkelingen in wetgeving. De monitor is verdeeld in zes hoofdstukken, op basis van de volgende thema’s:

  1. Gezinssituatie en alternatieve zorg;
  2. Bescherming tegen exploitatie en geweld;
  3. Vrijheidsbeneming en jeugdstrafrecht;
  4. Toereikende levensstandaard;
  5. Onderwijs;
  6. Minderjarige vreemdelingen.
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.