Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Wetsevaluatie Jeugdwet

Hoe vindt de transitie van de jeugdhulp plaats, komt het transformatieproces voldoende op gang en ontwikkelt het zich in de goede richting, en zijn de rechtswaarborgen die de wet moet bieden in essentie op orde?

Looptijd
2016 - 2017
Contact
Mariëlle Bruning
Financiering
Zon Mw Zon Mw
Partners

NIVEL (penvoerder), Nederlands JeugdinstituutSociaal en Cultureel PlanbureauStichting AlexanderTrimbos-instituut Centrum Jeugd, Universitair Medisch Centrum Groningen; Gezondheidswetenschappen C4Youth academische werkplaats jeugd en Universiteit van Tilburg; Tranzo Academische Werkplaats Jeugd.

Met de invoering van de Jeugdwet per 1 januari 2015 is de verantwoordelijkheid voor de jeugdhulp bij de gemeenten komen te liggen. Met de Jeugdwet wordt zowel een transitie als transformatie van het jeugdhulpstelsel beoogd. Binnen drie jaar na de inwerkingtreding van de wet moet een verslag worden gezonden aan de Staten-Generaal over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk. In een motie in de Kamer is vastgesteld dat het hierbij om een tussenevaluatie gaat.

Onder begeleiding van ZonMw zal de Jeugdwet de komende maanden door een multidisciplinaire groep onderzoekers van NIVEL (tevens penvoerder), het Sociaal en Cultureel Planbureau, het Nederlands Jeugdinstituut, Stichting Alexander en afdeling Jeugdrecht van Universiteit Leiden worden geëvalueerd. De evaluatie wordt uitgevoerd in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en het ministerie van Veiligheid en Justitie. In oktober 2017 worden de uitkomsten van het evaluatieonderzoek gerapporteerd.

Relatie met andere projecten

De evaluatie vindt plaats in het kader van het programma ‘Evaluatie Regelgeving’ van ZonMw. Momenteel wordt ook de Wet Kinderombudsman geëvalueerd door verschillende wetenschappers van de Universiteit Leiden, zie:

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.