Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

De participatie van kinderen in de jeugdhulpverlening

In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke momenten en in hoeverre kinderen kunnen participeren in beslissingen die genomen worden gedurende het jeugdhulpverleningstraject.

Looptijd
2015 - 2018
Contact
Mariëlle Bruning
Financiering
Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland

Per 1 november 2015 zijn prof. Mariëlle Bruning, dr. Stephanie Rap en Denise Verkroost gestart met een onderzoek naar de mogelijkheden voor kinderen om te participeren in een jeugdhulpverleningstraject. In artikel 12 van het VN-Kinderrechtenverdrag is het recht van kinderen om gehoord te worden bij beslissingen die hen aangaan vastgelegd. Dit recht is onderdeel van het recht om te participeren in zaken die kinderen direct of indirect raken, met inbegrip van wetgeving, beleid en individuele beslissingen. In dit onderzoek staat de vraag centraal op welke momenten en in hoeverre kinderen kunnen participeren in beslissingen die genomen worden gedurende het jeugdhulpverleningstraject. Middels dit onderzoek worden de relevante beslismomenten voor kinderen die te maken hebben met jeugdhulpverlening in kaart gebracht. Zowel hulpverlening in het vrijwillige als in het gedwongen kader (jeugdbescherming) maken onderdeel uit van het onderzoek (deel 1). In het tweede deel van het onderzoek wordt gekeken worden naar hoe de participatie van kinderen in de praktijk geregeld is. Het onderzoek wordt gefinancierd door de Stichting Steunfonds Pro Juventute Nederland en loopt tot de zomer van 2018.

Eerste deelonderzoek

Tweede deelonderzoek

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.