Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksproject

Evaluatie van de Wet Kinderombudsman

In hoeverre bereikt de Wet Kinderombudsman haar doelstellingen zoals deze door de wetgever zijn beoogd met de invoering van de wet?

Looptijd
2016 - 2017
Financiering
ZonMw ZonMw

Nederland heeft sinds 2011 een Kinderombudsman die het bevorderen van kinderrechten als belangrijkste taak heeft. De Kinderombudsman geeft voorlichting en informatie, advies over wetgeving en beleid en onderzoekt het naleven van de rechten van kinderen door zowel private als bestuurlijke organisaties. Bij alle taken speelt de mening en belevingswereld van het kind een cruciale rol. 

Dit onderzoek evalueert de Wet Kinderombudsman. Het heeft als doel de doeltreffendheid en de (neven)effecten van deze wet in de praktijk in kaart te brengen. De drie deelonderzoeken richten zich op de evaluatie van (1) het juridisch kader, (2) organisatie, en (3) praktijkervaringen en beleidseffecten. Vanuit deze drie verschillende perspectieven wordt gekeken naar de vraag hoe de Kinderombudsman de toegewezen wettelijke rol, taken en bevoegdheden realiseert en in welke mate en op welke manier de Kinderombudsman samenwerkt met andere organisaties in Nederland.

Het onderzoek wordt uitgevoerd door een multidisciplinair team van juristen, bestuurskundigen, pedagogen en een antropoloog met kennis van internationale kinderrechten, de betekenis van kinderrechten in Nederland in de verschillende jeugddomeinen, inzicht in bestuursrechtelijk complexe organisaties, de belevingswereld van kinderen en de werking van het maatschappelijke middenveld. 

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.