Universiteit Leiden

nl en

Kansen voor een Brain Centre in Leiden

Op initiatief van burgemeester Henri Lenferink is een eerste verkenning uitgevoerd naar de mogelijkheden van meer Leidse samenwerking op het terrein van hersenen. De uitkomsten van deze verkenning zijn uitermate positief. De Leiden Bio Science Park foundation heeft opdracht gekregen om de samenwerking tussen onderzoek, bedrijfsleven en de zorgsector verder vorm te geven en zo te komen tot een Brain Centre in Leiden.

Uitbreiden met brains

Lenferink: ‘Het Leiden Bio Science Park heeft de meerwaarde van samenwerking op het gebied van Life and Health Sciences bewezen. Dit kunnen we nu uitbreiden met alles op het gebied van brains. Er bestaat al een goede samenwerking tussen de Faculteit Sociale Wetenschappen en het LUMC. Zij vormen een mooie basis voor een nieuw cluster waar het bedrijfsleven en de zorgverlening bij kunnen aansluiten. Ik ben erg enthousiast over de mogelijkheden.’

Steen-in-vijver

Het doel van het Brain Centre is systematisch nauwe ketensamenwerking tot stand te brengen. De illustratie laat een model zien waarin volgens het principe van het gooien van een steen in een vijver de academische kennis uiteindelijk wordt toegepast in behandeling en zorg. Dit gebeurt via de lijn ‘academisch onderzoek > research & development > preventie en vroege diagnose > behandeling en zorg’. Zo lineair hoeft het proces van de samenwerking overigens niet te verlopen; het Leiden Center of Translational Neurosciences (LUMC) is een voorbeeld van ketensamenwerking waarin vertegenwoordigers van de verschillende fases van meet af aan samen optrekken.

Unique selling points

Uit het onderzoek komt naar voren dat Leiden een aantal ‘unique selling points’ heeft als kennisstad op het gebied van hersenen. Ten eerste is er een excellente samenwerking en een keur aan organisaties op een relatief klein gebied. Deze organisaties opereren in een internationaal netwerk. Het Centre for Human Drug Research bijvoorbeeld, onderhoudt relaties met zowel ziekenhuizen als hoogleraren en ondernemers over de hele wereld.

Excellente kennis

Verder biedt Leiden excellente kennis – verschillende onderzoeksdisciplines zijn zelfs al verenigd in het Leiden Institute for Brain and Cognition en het Leiden Center for Translational Neuroscience. Deze partijen hebben de beschikking over een uitgebreide onderzoeksinfrastructuur. Een unieke faciliteit is bijvoorbeeld 7TESLA MRI-scanner waarmee microstructuren in de hersenen zichtbaar gemaakt kunnen worden. Dit kan voor doorbraken zorgen in bijvoorbeeld onderzoek naar Alzheimer. Deze samenwerkingsverbanden en faciliteiten trekken op hun beurt weer hoog opgeleid en gespecialiseerd personeel naar Leiden.

Interviews

Ten behoeve van de verkenning is gesproken met 17 mogelijk belanghebbenden uit universiteit, LUMC, bedrijfsleven en instellingen. Bij de universiteit en het LUMC waren dat de volgende hoogleraren/wetenschappers: Paul van den Broek, Bernhard Hommel en Eveline Crone (Sociale Wetenschappen), Mark van Buchem, Raymund Roos, Michael Ferrari en Lin Cheng (LUMC), en Adam Cohen (Centre voor Human Drug Research, CHDR). Serge Rombouts en Stefan Ellenbroek (LUMC) waren al bij initiatief betrokken.

Bijeenkomst in 2012

De resultaten van de verkenning zijn op 2 december aan burgemeester Henri Lenferink en wethouder Robert Strijk overhandigd. De Leiden Bio Science Park foundation organiseert in de eerste helft van 2012 een bijeenkomst om partners voor het braincluster in Leiden bijeen te brengen.

Links

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.