Universiteit Leiden

nl en

Adam Cohen

Hoogleraar Klinische Farmacologie

Naam
Prof.dr. A.F. Cohen
Telefoon
+31 71 526 9111
E-mail
ac@chdr.nl
ORCID iD
null

Adam Cohen is hoogleraar klinische farmacologie en was tot begin 2018 de algemeen bestuurder van het Centre for Human Drug Research (www.chdr.nl). CHDR is een toonaangevend instituut dat in samenwerking met het LUMC en de Universiteit Leiden nieuwe geneesmiddelen onderzoekt bij de mens.

Meer informatie over Adam Cohen

Adam Cohen is hoogleraar klinische farmacologie en was tot begin 2018 de algemeen bestuurder van het Centre for Human Drug Research (CHDR). CHDR is een toonaangevend instituut dat in samenwerking met het LUMC en de Universiteit Leiden nieuwe geneesmiddelen onderzoekt bij de mens

Hij is gastmedewerker bij de afdeling Nierziekten van het LUMC. Hij is tevens hoofdredacteur van het British Journal of Clinical Pharmacology. Als een van de eerste vice voorzitters van de CCMO is hij betrokken geweest bij de formatie van het huidige beleid voor de regulering van geneesmiddelonderzoek tussen 1999 en 2011. Hij is verder lid van de Raad van Toezicht van het Oogziekenhuis Rotterdam, de wetenschappelijke adviesraad van het Duitse Instituut voor Lucht en Ruimtevaart onderzoek en actief in meerdere internationale commissies. Hij is bestuurder van de Stichting Leidse Hofjesconcerten. In 2017 kreeg hij de Lilly Prize van de British Pharmacological Society.

Klinische farmacologie

Klinisch farmacologen bestuderen de werking van geneesmiddelen bij de mens. Alle artsen gebruiken geneesmiddelen bij hun behandelingen, of ze nu voornamelijk chirurgisch of anderszins werkzaam zijn dus die kennis is in de hele geneeskunde van belang. CHDR is betrokken bij onderzoek naar geneesmiddelen voor bijna alle ziektes. Het wordt van toenemend belang dat er niet alleen nieuwe geneesmiddelen komen maar ook betere methodes om te zien of die middelen werken. Deze twee aspecten zijn leidend in het onderzoek. Een belangrijk aspect van het onderzoek is de komende jaren de evaluatie van effecten van geneesmiddelen in de thuissituatie, waarbij gebruik gemaakt wordt van geavanceerde electronica en aangepaste zogenaamde wearables. Misschien nog belangrijker is het onderwijs aan artsen tijdens en na hun opleiding over hoe geneesmiddelen werken en deze in aanleg gevaarlijke middelen veilig gebruikt moeten worden om mensen beter te maken.

Academische carrière

Adam Cohen heeft farmacie en geneeskunde gestudeerd in Leiden en heeft daarna in Londen gewerkt bij de afdeling klinische farmacologie van de Wellcome Research Laboratories en de afdeling interne geneeskunde van King’s College. Hij is in Leiden gepromoveerd op 29 mei 1986 bij Professor Douwe Breimer. Na terugkeer in Nederland in 1987 is hij benoemd als algemeen directeur van de Stichting Centre for Human Drug Research waarvan hij de ontwikkeling heeft geleid tot 2018. De organisatie had toen een omvang van 300 mensen. Op 31 maart 1995 hield hij zijn oratie als hoogleraar klinische farmacologie en hij zal die positie bekleden tot 9 november 2018

Vanaf 1-1 2018 is hij bij CHDR directeur van de afdeling Innovation Services (InnoS) en houd zich bezig met advisering over geneesmiddelontwikkeling en innovatieve producten voor de evaluatie van geneesmiddeleffecten. Hij is een van de oprichters van het Paul Janssen FutureLab in Leiden, een opleidingsinstituut voor onderzoekers die interventies in de gezondheidszorg willen ontwikkelen.

Hoogleraar Klinische Farmacologie

 • Faculteit Geneeskunde
 • Divisie 2
 • Interne Geneeskunde
 • Nierziekten

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden

Contact

Hoogleraar Klinische farmacologie

 • Wiskunde en Natuurwetenschappen
 • Leiden Academic Centre for Drug Research
 • LACDR/Algemeen

Publicaties

 • Britisch Journal of Clinical Pharmacology Editor in Chief
 • Diabetes vereniging Wetenschappelijke adviesraad
 • Gezondheidsraad Lid
 • KNAW Raad medische wetenschappen
 • Nationale Wetenschaps Foundation Zwitserland Wetenschappelijke adviesraad
 • Omnicom inc Fort Lauderdale Non Executive Board Member
 • Oogziekenhuis Rotterdam Raad van Toezicht
 • Stichting CHDR Algemeen bestuurder
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.