Universiteit Leiden

nl en

Paul van den Broek

Hoogleraar Cognitieve en Neurobiologische Grondslagen van Leren en Doceren

Naam
Prof.dr. P.W. van den Broek
Telefoon
+31 71 527 3391
E-mail
broekpwvanden@fsw.leidenuniv.nl

Paul van den Broek is hoogleraar Cognitieve en Neurobiologische Grondslagen van Leren en Doceren, en tevens hoogleraar Cognitieve Wetenschappen aan de University of Minnesota in de VS. Hij promoveerde in 1985 aan de University of Chicago. Hij is sinds 1987 verbonden aan de University of Minnesota, en sinds 2008 aan de Universiteit Leiden.

Curriculum vitae (met o.a. een volledig overzicht van alle publicaties)
Oratie Paul van den Broek (uitgesproken op 2 november 2009)

Naar Engelstalig profiel van Paul van den Broek

Onderzoek

Paul en zijn medewerkers onderzoeken de cognitieve en neurologische structuren en processen die van invloed zijn op leren en lezen, bij zowel kinderen als volwassenen. Het onderzoekprogramma heeft tot doel inzicht te krijgen in deze structuren en processen en hun ontwikkeling – op basis van zowel succesvolle als onsuccesvolle toepassing – en daaruit richtlijnen voor efficiënte methoden voor diagnostiek en interventie af te leiden.

Links

- Brain and Education Lab 
- Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC)
- Leiden Institute for Brain and Cognition Junior (LIBC-Junior)
Centre for Learning and Literacy across Media

Hoogleraar Cognitieve en Neurobiologische Grondslagen van Leren en Doceren

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 4B17

Contact

Emeritus hoogleraar cognitieve en neurobiologische grondslagen van leren en doceren

  • Faculteit der Sociale Wetenschappen
  • Instituut Pedagogische Wetenschappen
  • Onderwijswetenschappen

Werkadres

Kamerlingh Onnes Gebouw
Steenschuur 25
2311 ES Leiden

Contact

Publicaties

  • NIASKNAW voorzitter Golestan Foundation
  • University of Minnesota Onbezoldigde adjunct aanstelling
  • Scholen, Schoolorganisaties Lezingen
  • Kenniscentrum Geaffilieerd kenniscentrum begrijpend lezen
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.