Universiteit Leiden

nl en

Mark van Buchem

Hoogleraar Neuroradiologie

Naam
Prof.dr. M.A. van Buchem
Telefoon
+31 71 526 4376
E-mail
m.a.van_buchem@lumc.nl

Mark van Buchem is hoogleraar neuroradiologie en hoofd van de afdeling Radiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Meer informatie over Mark van Buchem

Mark van Buchem is hoogleraar neuroradiologie en hoofd van de afdeling Radiologie van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC).

Neuroradiologie

Radiologie is het vakgebied dat gericht is op het gebruik van beeldvormende technieken voor diagnostiek en behandeling in de klinische praktijk. De neuroradiologie is een specialisatie binnen de radiologie, en richt zich op het centraal zenuwstelsel en de structuren die daar direct omheen liggen (keel-neus-oor-gebied, hals en wervelkolom). Radiologie is een dynamisch vak; het volgt de snelle ontwikkelingen in de technologie op de voet. Dit leidt tot de introductie van steeds weer nieuwe technieken waarmee we steeds beter tijdens het leven geïnformeerd kunnen zijn over de vorm en functie van de inwendige mens en waarmee we beeldgeleid en minimaal invasief kunnen ingrijpen. Deze ontwikkelingen hebben geleid tot een centrale plaats van de radiologie in de geneeskunde.

De wetenschappelijke interesse van van Buchem ligt op het gebied van de verouderende hersenen. Hij is gefascineerd door de afwijkingen die bij het ouder worden optreden in de hersenen, en bestudeert de oorzaken en gevolgen daarvan met MRI- en beeldanalysetechnieken. Met name de bijdrage van hart- en vaatziekten, en in het bijzonder de rol van de kleine hersenvaten, aan het ontwikkelen van deze afwijkingen neemt een centrale plaats in bij het onderzoek van van Buchem. Speciale aandacht gaat daarbij uit naar een erfelijke variant (hereditary cerebral hemorrhages with amyloidosis, Dutch-type, of HCHWA-D) van een veelvoorkomende aandoening van de kleine hersenvaten (cerebrale amyloid angiopathie, of CAA). HCHWA-D komt met name veel voor in Katwijk en biedt unieke mogelijkheden om het ziektemechanisme van CAA te bestuderen en te zoeken naar een behandeling van deze aandoening.

Wetenschappelijke carrière

Mark van Buchem studeerde Geneeskunde en promoveerde aan de Universiteit Leiden. De titel van het proefschrift dat hij in 1992 verdedigde luidt 'On leukostasis in leukemia'.

Na zijn opleiding tot radioloog in het LUMC verdiepte hij zich in de periode 1994-1995 in de neuroradiologie in het University of Pennsylvania Medical Center in Philadelphia. Terug in het LUMC ontwikkelde hij een klinische sectie neuroradiologie met subdisciplines (waarover hij in 1998 de leiding kreeg) en stichtte hij de Neuroimaging Research Group. Deze onderzoeksgroep breidde zich snel uit en richtte zich aanvankelijk op cerebrale veroudering, migraine en aantasting van de hersenen bij lupus erythematosus, daarbij gebruik makend van MRI-en beeldanalysetechnieken. Inmiddels is het aantal onderwerpen dat in deze groep bestudeerd wordt aanzienlijk uitgebreid en is van Buchem persoonlijk vooral betrokken bij het onderzoek naar cerebrale amyloid angiopathie (CAA). In 2002 werd van Buchem benoemd tot hoogleraar neuroradiologie. In 2005 richtte hij met de hoogleraren Cheng (Taalkunde) en Hommel (Psychologie) het Leiden Institute for Brain and Cognition (LIBC) op. In 2005-2006 was van Buchem visiting professor bij Harvard Medical School en werkte hij als visiting neuroscientist bij de afdeling radiologie van het Massachusetts General Hospital in Boston. In 2007 richtte van Buchem het C.J. Gorter Center for High-field MRI op in het LUMC. Sinds 2011 is hij klinisch leider van het Medical Delta Imaging Instituut. In 2013 richtte hij met anderen de Dutch CAA Foundation op en in 2014 de International CAA Association. In 2014 werd van Buchem benoemd tot hoofd van de afdeling Radiologie van het LUMC.

In de loop der jaren heeft van Buchem een uitgebreid nationaal en internationaal netwerk opgebouwd met veel wetenschappelijke samenwerkingen. In Nederland was hij leider van twee nationale consortia: een daarvan was gericht op het ontwikkelen van moleculaire markers voor de ziekte van Alzheimer, de andere op het bestuderen van hart- en vaatziekten op de verouderende hersenen. Internationaal zijn met name de samenwerking met het Institute for Aging van NIH (Bethesda, USA), gericht op populatieonderzoek naar cerebrale veroudering in IJsland, en met de Stroke Research groep van het Massachusetts General Hospital (Boston, USA), gericht op CAA, duurzaam en productief gebleken. Daarnaast is van Buchem al jaren actief in besturen van nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen, adviesraden en betrokken bij redacties van wetenschappelijke tijdschriften.

Hoogleraar Neuroradiologie

  • Faculteit Geneeskunde
  • Divisie 2
  • Radiologie

Werkadres

LUMC Hoofdgebouw
Albinusdreef 2
2333 ZA Leiden
Kamernummer C2-S

Contact

Publicaties

  • Alnylam, farmaceutische industrie cidenteel optreden als adviseur voor de ontwikkeling van een geneesmiddel tegen cerebrale amyloid an
  • Philips adviseur als 'key-opinion leader Europe'
  • Dutch CAA Foundation Voorzitter wetenschappelijke adviesraad
  • International CAA Association Lid bestuur International CAA Association
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.