Universiteit Leiden

nl en

Wessel Kraaij

Hoogleraar Applied data analytics

Naam
Prof.dr.ir. W. Kraaij
Telefoon
+31 71 527 5778
E-mail
w.kraaij@liacs.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-7797-619X

Wessel Kraaij is een data scientist met als bijzondere expertise de extractie van waardevolle informatie uit ongestructureerde data zoals tekst, video of meetdata van sensoren. Hij ontwikkelt nieuwe methoden en modellen om data te structureren, algoritmen om te kunnen zoeken en aanbevelingen te kunnen doen, specifiek voor een bepaalde gebruiker of context. Ook onderzoekt hij methoden om nieuwe verbanden te ontdekken die de basis kunnen vormen voor nieuwe kennis. Voorbeeld toepassingen zijn: zelfmanagement van stress op het werk met behulp van wearables, zoeken in video op basis van een visueel voorbeeld, het ontdekken van onbekende bijwerkingen in discussies op online fora van patiënten of apps om communicatie te ondersteunen voor mensen met afasie. Wessel Kraaij is ook verbonden aan TNO als principal scientist bij de afdeling Data Science.

Meer informatie over Wessel Kraaij

Het onderzoeksdomein Applied Data Analytics bestrijkt de methoden en algoritmen om waardevolle informatie te extraheren uit grote hoeveelheden heterogene ongestructureerde data. Voorbeelden van ongestructureerde data zijn: tekst, video, sensor data gegenereerd door wearables of Internet Of Things.

Wessel Kraaij werkt al meer dan twee decennia in het domein van Information Ophalen en ongestructureerde data. Zijn vroege werk richtte zich op Informatie Ophalen in databases met tekstuele documenten. Hij werkte o.a. aan algoritmen en modellen voor het herkennen van nieuws onderwerpen en het volgen daarvan, het zoeken in vreemdtalige documenten (Cross Language Information Retrieval) en automatisch samenvatten van een dossier documenten over het zelfde onderwerp. Later verschoof zijn focus naar het zoeken in multimedia (in het bijzonder video) en hij is wetenschappelijk co-coördinator van de invloedrijke wereldwijde NIST TRECVID benchmark conferentie sinds 2003 (www.trecvid.gov).

Sinds 2011 is hij actief in het ‘digital health’ domein en startte een onderzoekslijn rond contextueel redeneren en gepersonaliseerde leef/werkstijl aanbevelingen  in het COMMIT/ SWELL project (www.swell-project.net).  Hij richt zich in zijn nieuwe projecten op de empowerment van burgers om te leren van persoonlijke data in relatie tot populatiedata. Daarbij werkt hij samen met sociale en medische wetenschappers. Goede governance van persoonlijke data is daarbij een belangrijk aandachtspunt.

Hoogleraar Applied data analytics

  • Wiskunde en Natuurwetenschappen
  • Leiden Inst. Advanced Computer Sciences

Werkadres

Snellius
Niels Bohrweg 1
2333 CA Leiden
Kamernummer 165

Contact

  • Holland Health Data Cooperatief U.A. Board member
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.