Universiteit Leiden

nl en

Data Science Onderzoeksprogramma

Het Data Science Research Onderzoeksprogramma (DSO) ​​​​is een universiteitsbreed programma, dat erop gericht is de kwaliteit van het bestaande data science-onderzoek te verhogen, en het gebruik van data science-methoden te bevorderen bij alle faculteiten van de Universiteit Leiden. Het programma is verbonden aan het Leiden Centre of Data Science (LCDS). Voor alle PhD projecten zie de Engelse versie van deze website.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie