Universiteit Leiden

nl en

Wessel Kraaij directeur Data Science Onderzoeksprogramma

Per 1 maart is prof.dr.ir. Wessel Kraaij benoemd tot directeur van het Data Science Onderzoeksprogramma (DSO) van de Universiteit Leiden. Hij is de opvolger van prof.dr. Joost Kok, die onlangs Leiden verruilde voor de functie van decaan in Twente.

Interdisciplinair onderzoeksprogramma

Het DSO is een samenwerking tussen de zeven faculteiten van de Universiteit Leiden. Bij het programma zijn momenteel  16 promovendi aangesloten, die werken aan de ontwikkeling en toepassing van data science in alle academische onderzoeksvelden van de Universiteit Leiden. Zo vindt automatische tekstanalyse plaats van beleidsdocumenten in samenwerking met bestuurskunde, worden archeologische sporen in verschillende databronnen gedetecteerd dankzij patroonherkenning en worden databases verbonden om de pathofysiologie van obesitas-gerelateerde ziekten te kunnen ontrafelen. De open structuur van het programma motiveert andere onderzoekers en studenten zich aan te sluiten.  

Information Retrieval met maatschappelijke impact

Wessel Kraaij is sinds maart 2016 als hoogleraar Applied Data Analytics verbonden aan het Leiden Institute of Advanced Computer Science (LIACS) en sinds 1995 als principal scientist aan TNO, de Nederlandse Organisatie voor toegepast wetenschappelijk onderzoek. Van 2008 tot 2016 was hij bijzonder hoogleraar aan de Radboud Universiteit. Vorig jaar werd Kraaij benoemd tot ACM Distinguished Member voor zijn significante bijdrage op het gebied van Information Retrieval. Als specialist in het extraheren van waardevolle informatie uit ongestructureerde data, combineert hij gedragswetenschappen met computational science. Hierbij heeft hij een bijzondere interesse ontwikkeld voor het uitvoeren van onderzoeksprojecten met een duidelijke maatschappelijke impact.

(Inter)nationale ambities

“Het Data Science programma verenigt onderzoekers uit de verschillende domeinen en stelt hen in staat informatie te verzamelen uit de vele unieke datacollecties van de universiteit. Op deze manier worden wetenschappelijke methoden vernieuwd en nieuwe inzichten opgedaan,” aldus de nieuwe directeur van DSO. “Het unieke interdisciplinaire karakter van het onderzoeksprogramma én de motivatie en betrokkenheid van de promovendi vormen een prachtig uitgangspunt het Data Science onderzoek binnen de Universiteit Leiden te versterken en internationaal op de kaart te zetten.”

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.