Universiteit Leiden

nl en

Pieter ter Keurs

Bijzonder Hoogleraar Antropologie van Materiële Cultuur

Naam
Prof.dr. P.J. ter Keurs
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
p.terkeurs@rmo.nl

Kort CV

Pieter ter Keurs (1956) is Bijzonder Hoogleraar en Professor Materiële Cultuur aan het Instituut Culturele Antropologie en Ontwikkelingssociologie van de Universiteit Leiden. Hij is daarnaast ook Hoofd van de afdeling Collecties en Onderzoek van het Rijksmuseum van Oudheden.  

Van 2003 tot 2009 was Pieter ter Keurs conservator bij Museum Volkenkunde, waar hij onderzoek deed naar de geschiedenis van de koloniale collectie. Hij was verantwoordelijk voor de samenwerking met Indonesië, met name met het Nationaal Museum in Jakarta. Ter Keurs deed veldwerk in Papoea Nieuw-Guinea en Indonesië (1983/84) en het Enggano eiland in Indonesië (1994).

Onderzoek

Ter Keurs is gespecialiseerd in materiële cultuurstudies gericht op de kritische analyses van verzamelen en de geschiedenis van musea en cultureel erfoed. Momenteel is hij betrokken bij onderzoek naar Nederlandse Mediterane collecties uit de negentiende eeuw en de opvattingen over antiquiteiten in Nederland.

Oratie

Relevante links

Bijzonder Hoogleraar Antropologie van Materiële Cultuur

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut CA/Ontwikkelingssociologie

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden

Contact

 • Eck C.A. van, Versluys M.J. & Keurs P.J. ter (2015), The Biography of Cultures: Style, Objects and Agency, Cahiers de l'Ecole du Louvre 7(1): 2-22.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Ter Keurs P.J. (2014), Hannibal, inspiratiebron: De Norman Schwarzkopf van de oudheid, De Groene Amsterdammer : 6-7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Ter Keurs P.J. (2014), Carthago: Mythe en werkelijkheid. In: Docter R., Boussoffara R., Ter Keurs P.J. (red.) Carthago. Zutphen: Walburg pres.boekdeel
 • Bampilis T. & Ter Keurs P.J. (red.) (2014), Social Matter(s): Anthropological Approaches to Materiality. Wien, Zührig: Lit Verlag.boekredactie
 • Docter R., Boussoffara R. & Ter Keurs P. (red.) (2014), Carthago. Zutphen: Walburg Pers.boekredactie
 • Bampilis T. & Ter Keurs P.J. (2014), Introductory Remarks. In: Bampilis T., Ter Keurs P.J. (red.) Social Matter(s): Anthropological Approaches to Materiality. Wien, Zürich: Lit Verlag. 3-8.boekdeel
 • Ter Keurs P.J. (2014), Entanglement: Reflections on people and objects. In: Bampilis T., Ter Keurs P.J. (red.) Social Matters(s): Anthropological Approaches to Materiality. Wien, Zürich: Lit Verlag. 45-60.boekdeel
 • Ter Keurs P.J. (2014), Carthago: Handel, politiek en mythevorming, RMO magazine. Uitgave van de vriendenvereniging van het Rijksmuseum van Oudheden (15): 4-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Keurs P.J. ter (18 februari 2011), Materiële cultuur en vergankelijkheid (Oratie). Leiden: Universiteit Leiden.Inaugurale rede
 • Keurs P.J. ter (2011), Agency, prestige and politics: Dutch collecting abroad and local responses.. In: Byrne S., Clarke A., Harrison R., Torrence R. (red.) Unpacking the collection: networks of material and social agency in the museum.. New York: Springer. 165-182.boekdeel
 • Keurs P.J. ter (2011), Hybride identiteiten in de Oudheid Bespreking van: Hodos T., Hales S. (2009) Material culture and social identities in the ancient world., TIJDSCHRIFT VOOR GESCHIEDENIS 124: 120-121.boekbespreking
 • Keurs P.J. ter (2010), Museums between Enlightenment and Romanticism. Early nineteenth century roots and modern practices, University Museums and Collections Journal 3: 11-20.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Keurs P.J. ter (23 maart 2005), Condensed reality. A study of material culture, with case studies from Siassi (Papua New Guinea) and Enggano (Indonesia) (Dissertatie). Leiden: Printshop. Promotor(en) en Copromotor(en):Schefold R., Rowlands M.dissertatie
 • Keurs P.J. ter & Prager M. (red.) (1998), W.H. Rassers and the Batak Magic Staff. Leiden: Museum voor Volkenkunde.boekredactie
 • Keurs P.J. ter (1998), Esthetische criteria in een sociale context, Tijdschrift 'kM', vakblad over kennismanagement : 14-15.artikel in een tijdschrift
 • Keurs P.J. ter (1998), W.H. Rassers and the Study of Material Culture. In: Keurs P. ter, Prager M. (red.) W.H. Rassers and the Batak Magic Staff. Leiden: Museum voor Volkenkunde. 31-52.boekdeel