Universiteit Leiden

nl en

Leiden European City of Science in 2022

Een Leidse delegatie heeft op 6 september in Triëst de titel European City of Science officieel overgenomen van de Italiaanse stad: in 2022 is Leiden een jaar lang de wetenschappelijke hoofdstad van Europa. In de stad vindt dan ook het EuroScience Open Forum (ESOF) plaats, het grootste interdisciplinaire wetenschapscongres van Europa.

De status van European City of Science komt in Leiden in 2022 op twee manieren tot uiting: er wordt een groot wetenschappelijk congres georganiseerd, en een publieksprogramma met als motto Elke dag een stukje wijzer. Dat richt zich op alle Leidse wijken.

Wetenschappelijk congres ESOF

Bij de Universiteit Leiden zijn twee hoogleraren als local champions de voortrekkers van het ESOF-congres: Corinne Hofman, oud-decaan van de Faculteit Archeologie, en Ferry Breedveld, radioloog en oud-voorzitter van de Raad van Bestuur van het LUMC. Het is hun ambitie dat het congres niet alleen wetenschappers trekt, maar vooral ook anderen die mét wetenschappers in gesprek gaan. Hofman zei in Triëst in haar toespraak: 'Met ESOF 2022 willen we het belang van de wetenschap voor de samenleving benadrukken en, vice versa, het belang van de samenleving voor de wetenschap. We zijn op zoek naar betrokkenheid van en dialoog met burgers, politici, ondernemers en opiniemakers over hoe wetenschap werkt, wat de toegevoegde waarde van wetenschap is, wat de relevantie ervan is voor de samenleving, welke vragen moeten worden gesteld en hoe gegevens moeten worden geïnterpreteerd.'

Jonge wetenschappers

Breedveld benadrukte dat het belangrijk is jonge wetenschappers te betrekken bij het congres: 'In lijn met de traditie van ESOF krijgen zij veel ruimte. We zijn ook van plan om facetten van hun loopbaanontwikkeling te belichten: hoe overwin je de obstakels die je tegenkomt als je anno 2022 een academische carrière nastreeft, hoe bouw je je eigen onderzoekslijn op, hoe ga je om met beleidskwesties als ongelijkheid, diversiteit en inclusiviteit en hoe combineer je je leven als moderne burger met een competitieve werkomgeving.’

Voor de invulling van het congres hebben Hofman en Breedveld de steun en denkkracht van een Wetenschapsraad, waarin alle faculteiten zijn vertegenwoordigd:

  • Ewine van Dishoeck (Wiskunde en Natuurwetenschappen)
  • Pieter ter Keurs (Archeologie)
  • Frits Koning (LUMC)
  • Rick Lawson (Rechtsgeleerdheid)
  • Hannah Swaab (Sociale Wetenschappen)
  • Kutsal Yesilkagit (Governance and Global Affairs)
  • Rob Zwijnenberg (Geesteswetenschappen)

Kennis door de wijken

Naast het congres wil Leiden in het programma Kennis door de Wijken in alle delen van de stad, en op heel veel manieren, wetenschap presenteren. Henri Lenferink, burgemeester van Leiden, zei hierover in Triëst: ‘In 2022 is Leiden hét podium voor de top van de Europese wetenschap. Wat heel erg goed bij Leiden past, is de ambitie om in 2022 ook zo veel mogelijk nieuwsgierige mensen te inspireren door hen met nieuwe kennis in aanraking te brengen. We kijken in Leiden uit naar een fantastisch kennis- en wetenschapsjaar.'

Welkom

De ceremonie in Triëst werd afgesloten met een video over Leiden als European City of Science 2022. Daarin heten Leidenaren, onder wie veel Leidse wetenschappers, vanuit hun voordeur hun Europese collega’s welkom voor ESOF2022.

Bannerfoto: Burgemeester Henri Lenferink tijdens een eerdere toespraak over ESOF2022.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.