Universiteit Leiden

nl en

Pieter ter Keurs nieuwe hoogleraar Museums, Collections and Society

Het College van Bestuur heeft Pieter ter Keurs per 1 september 2019 benoemd tot hoogleraar Museums, Collections and Society. De leerstoel wordt ondergebracht bij het LUCAS (FGW) en betreft een samenwerking tussen de Faculteit Archeologie en de Faculteit Geesteswetenschappen. Ter Keurs komt uit de Leidse museumwereld en was tot 1 september werkzaam als hoofd Collecties en Onderzoek van het Rijksmuseum van Oudheden (RMO) in Leiden.

De unieke positie van Leiden

Ter Keurs wil vanuit zijn nieuwe positie de kennis, het onderzoek en het onderwijs binnen het domein van collecties, erfgoed en musea in de regio groot Leiden met elkaar verbinden. Ter Keurs: ‘De Leidse situatie is uniek te noemen. Er zijn maar weinig steden waarin universitaire collecties en andere rijkscollecties (die deels van de universiteit afkomstig zijn) zo overweldigend én op loopafstand aanwezig zijn. Economisch zijn de musea van groot belang en de collecties hebben een enorm onderzoekpotentieel. Dat potentieel wordt deels al benut, maar de meeste musea kunnen geen aanvragen bij NWO indienen en moeten dus financiën elders zoeken en allianties met universiteiten aangaan. In de huidige situatie wordt veel onderzoek gedaan door museummedewerkers, maar ook door universiteitsmedewerkers die bij hun onderzoeksprojecten de collecties betrekken. Tevens bezoeken veel buitenlandse onderzoekers de Leidse collecties en hebben de universiteit Leiden en Leiden als museumstad een goede internationale reputatie.”

Maatschappelijke vraagstukken

De bedoeling is dat Leidse en op termijn ook Haagse musea en verwante organisaties, de genoemde faculteiten maar ook de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen en de Universiteitsbibliotheek, elkaar gaan vinden op het gebied van collectiegericht onderzoek (verzamelen, maar ook natuurwetenschappelijk onderzoek) en onderzoek naar de positie van musea in de samenleving. Denk hierbij aan onderwerpen als representatie, inclusiviteit (diversiteit) en de relaties tussen musea en collecties enerzijds en de politieke werkelijkheid anderzijds.

‘Er zullen onderwerpen aan de orde komen die betrekking hebben op maatschappelijke vraagstukken zoals restitutie en de frequent gebezigde term ‘roofkunst’. Maar ik ga ook kijken naar de versterking van kwaliteiten van de twee Leidse masters: Musea en Collecties bij Kunstgeschiedenis en Heritage and Museumstudies bij Archeologie. De nieuwe leerstoel kan beide tracks meer samenhang bieden. Er kan bijvoorbeeld worden gedacht aan een ‘Kerncursus’ over centrale begrippen in museumstudies en cultural studies, zodat de MA-studenten in beide faculteiten een gemeenschappelijke basis meekrijgen.’

Het interdisciplinaire programma is één van de projecten die worden gefinancierd met de gelden die door de universiteit ter beschikking zijn gesteld in het kader van de stimulering van veelbelovende onderzoeksprojecten. Meer informatie hierover is te vinden op pagina 35 van het Jaarverslag 2018.

De foto in de header is gemaakt door Fotograaf Ernst de Groot (LDE)

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.