Universiteit Leiden

nl en

Onderzoeksprogramma 'Museums, Collections and Society' van start

Het programma Museums, Collections and Society, een gezamenlijk initiatief van de faculteiten Geesteswetenschappen en Archeologie, onderzoekt de dynamiek en implicaties van het verzamelen als universeel fenomeen.

De activiteiten van het programma, dat wordt ondergebracht bij het LUCAS, zullen zich op drie vlakken afspelen: onderzoek, onderwijs en professionele en maatschappelijk impact. Er zal samenwerking gezocht worden met andere universitaire instituten, andere faculteiten en diverse musea in Leiden, Den Haag, maar ook in Oxford en Rabat. Het initiatief past bij de strategische ambities van zowel de universiteit, de stad Leiden als de beide faculteiten. Met het programma zal het potentieel van de synergie in de Leidse museumwereld in volle breedte beter worden benut doordat de aanwezige expertise wordt versterkt en netwerken worden uitgebouwd.

Onderzoek, onderwijs en impact

Het onderzoek hanteert een breed onderzoeksperspectief dat alle disciplines, media, periodes en plaatsen bestrijkt en zal het verzamelen op verschillende niveaus bestuderen: het object, de collectie als geheel en de maatschappelijke context. Er zullen gastonderzoekers worden aangetrokken, (internationale) lezingen worden georganiseerd en projectaanvragen gedaan worden in samenwerking met musea en culturele instellingen.

Voor wat betreft onderwijs worden er onder andere summer schools georganiseerd, zullen studenten worden betrokken bij onderzoeksstages en onderzoeksprojecten en wordt onderzocht of het mogelijk is een interfacultaire tweejarige Research Master op te zetten.

Op het gebied van professionele en maatschappelijke impact schenkt het programma veel aandacht aan het opbouwen van een internationaal netwerk van onderzoekers en museumprofessionals, het uitwisselen van expertise en ervaring in de driehoek academie, museum en publiek. Ook zullen er uiteenlopende publieksactiviteiten georganiseerd worden

Personele invulling en financiering

Aan het programma zijn verschillende posities verbonden. Pieter ter Keurs is met ingang van 1 september aangesteld als hoogleraar en trekker van het programma. Daarnaast is er ruimte voor onderzoeks- en onderwijscapaciteit en zijn er middelen voor coördinatie, uitwisseling en activiteiten.

Het interdisciplinaire programma is één van de projecten die worden gefinancierd met de gelden die door de universiteit ter beschikking zijn gesteld in het kader van de stimulering van veelbelovende onderzoeksprojecten. Meer informatie hierover is te vinden op pagina 35 van het Jaarverslag 2018.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.