Universiteit Leiden

nl en

Jojanneke van der Toorn

Bijzonder hoogleraar LGBTIQ+ workplace inclusion

Naam
Prof.dr. J.M. van der Toorn
Telefoon
+31 71 527 2727
E-mail
j.m.van.der.toorn@fsw.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0003-0476-772X

Jojanneke van der Toorn is bijzonder hoogleraar LGBT+ Workplace Inclusion aan de Universiteit Leiden. Ze is ook als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Meer informatie over Jojanneke van der Toorn

Jojanneke van der Toorn is bijzonder hoogleraar LGBT+ Workplace Inclusion aan de Universiteit Leiden. Ze is ook als universitair hoofddocent verbonden aan de afdeling Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Onderzoek naar inclusie op de werkvloer

Van der Toorn onderzoekt diversiteit en inclusie op de werkvloer, met name met betrekking tot LGBT+ werknemers. Enerzijds richt ze zich op organisatorische programma's en praktijken: wat zijn blinde vlekken in het diversiteits- en inclusiebeleid? wat is daarvan de invloed op sollicitanten, werknemers en organisaties als geheel? En op welke manier kunnen deze patronen doorbroken worden? Anderzijds onderzoekt ze de psychologische processen waardoor mensen in de meerderheid en minderheid bijdragen ongelijkheden tussen groepen op het werk en in de samenleving in stand houden.

In haar werk zet Van der Toorn zich actief in om wetenschap en samenleving met elkaar te verbinden, met als doel bij te dragen aan effectief en op bewijs gebaseerd diversiteitsbeleid. Hiertoe heeft ze samen met haar collega's de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor ontwikkeld. Deze monitor heeft als doel (1) de effectiviteit van diversiteits- en inclusiebeleid binnen organisaties vast te stellen, (2) de score van de organisatie te vergelijken met een benchmarkscore afgeleid van andere deelnemende organisaties, en (3) concrete en op bewijs gebaseerde suggesties te geven voor verbetering.

Daarnaast adviseert Van der Toorn organisaties en de overheid over diversiteit en inclusie, en geeft ze leiding aan een executive masterclass over effectief D&I-beleid.

Tevens werkt ze nauw samen met Workplace Pride, het internationale platform voor LGBTIQ+ inclusie op het werk, InclusieNL en Diversity at Work.

Huidige projecten

It has to work. Inclusiveness in the labor market through synergy between science and practice

In hoeverre zijn Nederlandse organisaties divers en inclusief? En wat kunnen ze doen om dit verder te ontwikkelen? Deze vragen worden onderzocht in dit onderzoeksproject, door het vergelijken en analyseren van gegevens uit de Nederlandse Inclusiviteitsmonitor (NIM) en de Diversity Charter Monitor, gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten. De resultaten worden vertaald naar praktisch bruikbare instrumenten en adviezen voor deelnemers van NIM, ondertekenaars van het Diversity Charter en andere belanghebbenden.

» Meer over dit project 

The Power of One: Towards the Representation of Unheard and Unseen Individuals in the Hospital, Workplace and Neighbourhood

Dit onderzoeksproject richt zich op het identificeren van barrières die professionals ervan weerhouden om de behoeften van gemarginaliseerde groepen te herkennen, en die gemarginaliseerde groepen ervan weerhouden om hun behoeften en standpunten kenbaar te maken aan professionals. Door middel van interviews, participatief onderzoek en co-creatiemethoden, en in samenwerking met maatschappelijke partners (zoals de Nederlandse Patiëntenfederatie, LGBTQI+-belangengroepen en de Bibliotheek Eindhoven), wordt onderzocht hoe individuen in de samenleving die vaak niet bereikt worden, hun zelfredzaamheid kunnen verbeteren en beter gehoord en gezien kunnen worden.

» Meer over dit project 

Academisch burgerschap

Van der Toorn is medeoprichter van het Interuniversitair Netwerk Diversiteit, Gelijkheid en Inclusie, en de Nederlandse Politieke Psychologiebijeenkomsten. Daarnaast is ze voormalig (bestuurs)lid van de Utrecht Young Academy en neemt ze actief deel aan en organiseert ze verschillende symposia, conferenties en wetenschappelijke netwerken op het gebied van sociale, organisatie- en politieke psychologie.

Momenteel is ze lid van de redactieraden van het Journal of Personality and Social Psychology (JPSP) en Frontiers in Social Psychology.

Ze heeft diverse onderscheidingen ontvangen, waaronder de Gratama Science Prize voor jonge onderzoekers. 

Kort CV

Jojanneke van der Toorn behaalde haar masters in Psychologie (2003) en Culturele Antropologie (2005; cum laude) aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Daarna promoveerde ze in de Sociale Psychologie aan de New York University in 2010.

Na te hebben gewerkt als postdoctoraal onderzoeker aan Yale University (2010-2012) en als universitair docent aan de Universiteit Leiden (2012-2016), is ze momenteel bijzonder hoogleraar voor LHBTI+ Workplace Inclusion aan de Universiteit Leiden, en universitair hoofddocent Sociale en Organisatiepsychologie aan de Universiteit Utrecht.

Beurzen, fellowships en subsidies

 • Goldschmeding Foundation grant (PI), 2023
 • Center for Unusual Collaborations grant (co-applicant), 2023
 • Goldschmeding Foundation grant (PI), 2022
 • Center for Unusual Collaborations grant (co-applicant), 2022
 • Goldschmeding Foundation grant (PI), 2021
 • Center for Unusual Collaborations grant (PI), 2021
 • Society for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI) Grant in Aid (co-applicant), 2021
 • Goldschmeding Foundation grant (PI), 2020
 • Utrecht Young Academy grant (PI), 2020
 • Aspasia writing grant (PI), 2019
 • Europe Network Fund (co-applicant), 2019 
 • Instituut Gak grant (co-applicant), 2019
 • SEED Money grant (co-applicant), 2018
 • Aspasia travel grant, 2016
 • Royal Netherlands Academy of Arts and Sciences (KNAW) Conference Subsidy, 2015
 • International Society for Political Psychology (ISPP) Small Grant, 2015
 • Society for the Psychological Study of Social Issues (SPSSI) Grant in Aid, 2012
 • The Netherlands Organisation for Scientific Research (NWO) Rubicon Grant (PI), 2011
 • International Society for Political Psychology (ISPP) Junior Scholars Committee Travel Grant, 2011 
 • International Society for Political Psychology (ISPP) Small Grant, 2011
 • International Society for Political Psychology (ISPP) Junior Scholars Committee Travel grant, 2009
 • Friends of Katzell Summer Fellowship for Applied Research in Psychology (PI), 2009
 • Richard J. Campbell Travel Grant, 2008
 • New York University Graduate Student Travel Grant, 2006, 2007, 2008
 • New York University Humanities Grant, 2007
 • Foundation Dr. Hendrik Muller’s Vaderlandsch Fonds, 2005
 • Henry Mitchell MacCracken Fellowship, 2005 – 2010
 • Fulbright Scholarship, 2004

Promovendi

Bijzonder hoogleraar LGBTIQ+ workplace inclusion

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A29

Contact

Bijzonder Hoogleraar Inclusie van LHBT+ Werknemers

 • Faculteit der Sociale Wetenschappen
 • Instituut Psychologie
 • Soc., Econom. en Organisat Psych.

Werkadres

Pieter de la Court
Wassenaarseweg 52
2333 AK Leiden
Kamernummer 2A29

Contact

Publicaties

Activiteiten

 • Universiteit Utrecht Dienstverband voor vier dagen per week
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.