Universiteit Leiden

nl en
Workplace Pride - Sophie De Groote

LHTBI+ inclusiviteit in de spotlight

Waarom is je seksualiteit of genderidentiteit relevant op je werk? Deze vraag stond centraal in de lezing van Jojanneke van der Toorn, bijzonder hoogleraar LGBT workplace inclusion aan de Universiteit Leiden, tijdens de jaarlijkse Workplace Pride Conference in Brussel op 23 juni.

‘Van het kleine beetje onderzoek dat er is, weten we dat er nog veel gedaan moet worden om inclusiviteit op het werk te realiseren voor lesbische, homoseksuele, biseksuele, transgender en interseksuele mensen,’ aldus Jojanneke van der Toorn. Van der Toorn was de hoofdspreker op de jaarlijke bijeenkomst over workplace pride  in Brussel. Een belangrijk thema: volgens het Sociaal Cultureel Planbureau vertoont 20 procent van de LHBTI-werknemers de symptomen van een burn-out, tegenover 12 procent van de heteroseksuele werknemers.

Uit de kast

Ook op het gebied van pesten of intimidatie op de werkplek zijn er grote verschillen, zo besprak Van der Toorn in haar lezing. ‘Het is interessant dat uit nieuw onderzoek blijkt dat werknemers die níet uit de kast zijn op hun werk, meer pesterijen ervaren dan mensen die hier wel open over zijn. Dit lijkt contra-intuïtief, maar het verbergen van je seksuele geaardheid of genderidentiteit kan dus obstakels of barrières creëren die een negatieve invloed hebben op hoe jij door anderen op je werk wordt gezien.’

Jojanneke van der Toorn, bijzonder hoogleraar LGBT workplace inclusion, geeft de keynote lecture tijdens de jaarlijkse Workplace Pride Conference in Brussel

Invloed op werk

Van der Toorn vervolgde: ‘Uit de kast zijn beïnvloedt veel aspecten van je werk. Veel mensen associëren uit de kast zijn met iemands seksuele gedrag, en zien daardoor niet het belang van het delen van je geaardheid. “Ik praat niet over mijn seksleven op werk, dus waarom zouden zij dat wel moeten doen” is dan de gedachte. Maar uit de kast komen gaat over veel meer dan je seksuele voorkeur bekend maken,’ aldus Van der Toorn. ‘We delen onbewust heel veel over onszelf op ons werk. Hierdoor bouwen we vertrouwen op, versterken we relaties op het werk en zijn we tevredener. Niet uit de kast zijn op je werk betekent dat je niets kunt delen over interesses of activiteiten waar je partner bij is. Dat heeft direct invloed op hoe je je voelt en hoe je functioneert op je werk.’

LHBTI+ inclusiviteit binnen Universiteit Leiden

Namens de Universiteit Leiden waren Jasper Bitter, beleidsmedewerker Student- en Onderwijszaken, en Pauline Vincenten, medeorganisator van het LHBTI+ kernteam, aanwezig bij de Workplace Pride Conference. Bitter: ‘De Universiteit Leiden heeft al een sterk studentennetwerk, Leiden University Pride, waar ook medewerkers welkom zijn. Maar we willen de zichtbaarheid en inclusiviteit van LHTBI-medewerkers vergroten door een actief LHTBI+ kernteam op te richten, en ons aan te sluiten bij andere netwerken.’ De conferentie was inspirerend voor Bitter en Vincenten, en bood veel praktische middelen om een LHTBI-netwerk op te zetten en te onderhouden. ‘Ons doel voor nu is het vinden van ambassadeurs die enthousiast zijn over diversiteit en LHTBI-inclusiviteit binnen de universiteit,’ aldus Bitter.

Andere activiteiten

Naast het oprichten van een LGBTI+ kernteam is nog een andere grote ontwikkeling gaande: Leiden University Pride start vanaf september met een peer support programme, in het Meeting Point. Dit programma is bedoeld om studenten een laagdrempelige mogelijkheid te bieden om met gelijkgestemden te praten over hun seksuele geaardheid, genderidentiteit en gerelateerde onderwerpen.

Doe mee

Wil jij meedenken hoe we de Universiteit Leiden inclusiever kunnen maken, een LHBTI-rolmodel zijn voor onze studenten, of de banden met onze ‘roze bondgenoten’ versterken? Kom naar de LHBTI+ brainstormsessie in september! Stuur een e-mail naar Jasper Bitter voor meer informatie.

Ben je student en heb je ondersteuning of hulp nodig? Neem dan contact op met de student-ondersteuners van de Universiteit Leiden, of met het COC Leiden. Meer informatie over het Leiden University Pride peer support programme volgt binnenkort.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.