Universiteit Leiden

nl en

Jojanneke van der Toorn op nieuwe leerstoel Workplace Pride

Jojanneke van der Toorn begint op 1 januari 2017 als eerste hoogleraar op de bijzondere leerstoel Workplace Pride. De focus daarvan ligt op inclusie van lesbische, homoseksuele, biseksuele en transgender personen (LHBT).

Leeropdracht

De  leeropdracht omvat onderzoek naar de inclusie van LHBT-werknemers op de werkvloer en de verbetering daarvan. Daarnaast maakt het scheppen van een kader voor toekomstig onderzoek naar de positie van deze groep in de werkomgeving er deel van uit. In bredere zin gaat dit om het identificeren van factoren die de inclusiviteit van LHBT’s beïnvloeden in de samenleving, zowel nationaal als internationaal, en deze vertalen naar beleid. Van der Toorn wil daarbij een brug slaan naar een breder publiek en de media. Bovendien wordt de wetenschappelijke kennis over inclusie van LHBT’s op het werk onderdeel van het bachelor- en masteronderwijs aan de Universiteit Leiden.

Expertise

Psycholoog Van der Toorn combineert op de nieuwe leerstoel haar kennis van twee wetenschapsgebieden. Haar expertise op het gebied diversiteit koppelt ze aan kennis van zowel sociale veranderingen als maatschappelijke ongelijkheid. Volgens de decaan van Sociale Wetenschappen, Hanna Swaab, maakt dat haar zo geschikt voor de leerstoel: ‘Jojanneke van der Toorn heeft ruime onderzoekservaring op het gebied van sociale en organisatiepsychologie, waaronder op LHBT-gerelateerde thema’s. Ze kwam naar voren in een zware procedure met internationale kandidaten. De faculteit kijkt uit naar de samenwerking met Workplace Pride in het kader van deze leerstoel.’

Onderwijs

Van der Toorn blikt vooruit: ‘Bij een aanstelling van een dag per week zal ik niet een heel vak over het onderwerp kunnen geven. Gastcolleges zijn dan effectiever. Ook denk ik graag mee met andere docenten over hoe zij dit onderwerp aan bod kunnen laten komen in hun lessen. Je kunt bijvoorbeeld denken aan specifieke wetenschappelijke kennis inbrengen of een praktijkcasus.’

Samenwerken

Gedurende haar vijf jaar als bijzonder hoogleraarkrijgt Van der Toorn toegang tot de vijftig samenwerkingspartners Van Worldplace Place bij overheden en bedrijfsleven. ‘Ik heb veel zin in deze kans om mijn onderzoek te combineren met de praktische toepassing ervan en daarbij samen te werken met de vijftig organisaties die bij Workplace Pride zijn betrokken. Daarmee beschik ik over een enorm netwerk dat ik wil vragen mee te denken over vragen zoals: wat werkt nou wel en wat niet in de praktijk? Vervolgens wil ik nagaan of de empirische praktijk deze intuïties staaft. Want al hebben we het gevoel dat iets werkt, dit betekent niet dat dit daadwerkelijk zo is.’

Onderzoek

Van der Toorn vervolgt: ‘In mijn onderzoek wil ik ten eerste nagaan wat er op de werkvloer gebeurt. Wat zijn de ervaringen in positieve en negatieve zin van LHBT-werknemers, en hoe kijken andere werknemers tegen hen aan? Ten tweede zal ik me bezighouden met wat anders kan en beter moet, om die inzichten vervolgens om te zetten in concrete toepassingen voor beleid. Dit is niet alleen relevant voor de partnerorganisaties van Workplace Pride, maar voor elke organisatie die zich in wil zetten voor een inclusief werkklimaat. ‘

Jojanneke van der Toorn is in 2015 uitgeroepen tot dé jonge en veelbelovende Leidse onderzoeker. Ze ontving de Gratama Wetenschapsprijs tijdens de opening van het academisch jaar.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.