Universiteit Leiden

nl en

Gerrit Dijkstra

Universitair docent

Naam
Mr.dr. G.S.A. Dijkstra
Telefoon
+31 70 800 9412
E-mail
g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl

Gerrit Dijkstra is universitair docent aan de Universiteit Leiden - Faculty of Governance and Global Affairs. Dijkstra deed o.a. uitgebreid onderzoek naar het uitbesteden van overheidstaken aan de private sector.

Meer informatie over Gerrit Dijkstra

Nieuws en media

Mr.dr. G.S.A. (Gerrit) Dijkstra is opgeleid als jurist en bestuurskundige. Binnen de (BA en MA) opleidingen bestuurskunde doceert hij juridische en bestuurskundige vakken en begeleidt hij studenten bij scripties. Zijn onderzoek heeft onder andere betrekking op het raakvlak tussen recht en bestuurskunde. Of anders gesteld de juridische invalshoek binnen de bestuurskunde en het functioneren van het (nationale en internationale) openbaar bestuur. Zijn onderzoeksbelangstelling is zeer breed. Onder andere houdt hij zich bezig met vraagstukken van de organisatie van het binnenlands bestuur, structuur en functioneren van het ambtelijk apparaat en politiek-ambtelijke verhoudingen. Hij publiceert nationaal en internationaal. Naast zijn wetenschappelijke belangstelling levert hij ook diverse bijdragen aan de praktijk van het (Nederlandse) openbaar bestuur, waaronder het geven van adviezen, maar ook in verleden en tegenwoordig diverse lidmaatschappen (waaronder voorzitterschappen) van bezwaarschriftencommissies. Op dit moment is hij honorair-rechter plaatsvervanger en lid van de bezwaarschriftencommissie van de Sociaal-Economische Raad. Hij publiceert ook regelmatig actuele bijdragen en opinies is media, waaronder de NRC, de Volkskrant, Trouw en het Financieel Dagblad.  

Universitair docent

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.88

Contact

 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2023), Groningers boven gas : de hoge uitvoeringskosten steken wrang af tegen de vergoedingen die de slachtoffers van aardbevingen in Groningen ontvangen, De Hofvijver 13(141): .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2022), Beperkt de toegang van ideele organisaties tot de rechter , Liberale Reflecties 63(3): 43-49. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2022), An unbound Prometheus: bureaucracy, technology, technocracy and administrative innovation, Administory. Zeitschrift Fur Verwaltungsgeschichte 6(1): 208-218. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2022), Voorstel voor een grondswetwijziging: een hoogste bestuursrechter terecht weer op de agenda, De Hofvijver 12(135). 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2022), The politics of staffing. In: Ladner A. & Sager F. (red.) Handbook on the politics of public administration. Cheltenham, UK: Edward Elgar. 199-210. boekdeel
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2022), De zorg voor een deugdelijke ambtelijke dienst en openbaar bestuur: de bestuurlijke en juridische borging, De Hofvijver 12(131). 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2022), Incentives and obstacles to the public sector and civil service reform: a conceptual analysis, Zarządzanie PublicznePublic Governance 4(58): 5-16. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2021), The latitude for loyal contradiction and public leadership: a conceptual and comparative approach, International Journal of Public Leadership 17(4): 301-312. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2021), Eén hoogste bestuursrechter: terecht wederom op de agenda, De Nederlandse Grondwet 2021: 1-2. 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A & Meer F.M. van der (2021), Eén hoogste bestuursrechter: terecht wederom op de agenda, De Nederlandse Grondwet : . bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M.van der (2021), Het dedain van de politiek ten opzichte van onze Grondwet, De Hofvijver 11(123): . 'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2021), Moet de Kamer zichzelf onderzoeken?, Nestor, Infoblad Vereniging Oud-leden van de Tweede Kamer der Staten-generaal (105): . 'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2020), De slager die zijn eigen vlees keurt, De Hofvijver 10(113): .
 • Dijkstra G.S.A. Meer F.M. van der (16 november 2020), Parlementair onderzoek als gemankeerd reinigingsritueel. Het Financiële Dagblad, Opinie.
 • Steen T.P.S., Meer F.M. van der, De Widt D., Van Eijk C. & Dijkstra G.S.A. (2010), Monitoring Vernieuwing Rijksdienst. Den Haag: Programma Vernieuwing Rijksdienst.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2020), Parlementaire ondervraging Toeslagenaffaire: waarheidsvinding, sanctionering en het gevoel van en naar rechtdoen, De Hofvijver 10(109): 1-2.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2020), Wat het openbaar bestuur aan mensen nodig heeft.Trends in omvang, samenstelling en functioneren van het Nederlandse ambtelijk apparaat. In: , Werkboek Werkcongres 2020. Den Haag: BZK. 1-12.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (11 maart 2020), Laat Tweede Kamer zichzelf eens een dwangsom opleggen. De Volkskrant, Opinie.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2020), Niet een Parlementair Onderzoek, maar een Onafhankelijke Raad voor het Overheidsfunctioneren, De Hofvijver 10(2): .
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2020), The Background, direction, ideas, triggers, and durability of public sector reforms: A conceptual analysis of the EU28 and the Visegrád 4. In: Mazur S. (red.), Public Administration in Central Europe. Ideas as causes for Reform. London: Routledge. 75-91.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2019), BIT en BSK: De borging van een gespannen relatie, De Hofvijver : .
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2019), The unbound Prometheus, Technologie, technocratie, sociale innovatie en het ambtelijk apparaat: de noodzaak van een politiek-maatschappelijke antenne. In: Uijlenbroek J.J.M. & Wal Z. van der (red.), Stad 2019: sociale en technologische innovatie. Den Haag: CAOP PRESS. 109-127.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A., Berg C.F. van den, Steen T.P.S. & Dijck C. van (2019), Consensus Democracy and Bureaucracy in the Low Countries, Politics of the Low Countries 1(1): 27-44.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2018), Civil Service Systems: Size and Performance in the EU 28 member states on an Administrative BMI Scale. . Brisbane: IPSA. 1-78.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2018), Spanning op het ministerie, De Hofvijver 8(87): .
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2018), The Politics of Representative Bureaucracy and diversity. The academic and the political administrative framing of a policy issue. . Pittsburg: IPPW. 1-18.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.A. (2018), Assessing and Explaining the Lati-tude of Loyal Contradiction within Bureaucracy: A Conceptual Approach. . Denver: ASPA. 1-31.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2018), Administrative Dissent and Consent: Dis (loyal) contradiction, actions and administrative sabotage. : NIG.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2017), Loyal Contradiction within Bureaucracy. A declining scope for loyal contradiction (including appraisal) through voice towards the political and organizational leadership of and colleagues within civil service systems? A comparative analysis. Wal Z. van de & Berg C.F. van den (red.), International Conference on Public Policy (ICPP) Singapore 28-30 June 2017.. .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2017), Ambtelijke tegenspraak en de Wet open overheid, De Hofvijver 7(74): .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2017), Hoe gehoorzaam zijn ambtenaren?, 't Haagsch kwartiertje 3(4): 6-10.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2017), Omvang en kwaliteit van de ambtelijke dienst: Ontwikkelingen in de kabinetsperiode Rutte III in perspectief. In: Uijlenbroek J.J.M. (red.), Staat van de ambtelijke dienst: de motiverende overheid anno 2017 nr. 45. Den Haag: CAOP. 19-41.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Een ontevreden ombudsman met een rammelend onderzoek, De Hofvijver (67): .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Naar een collegiale en integrale ombudsman, De Hofvijver 6(61): .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (16 februari 2016), Niet één ombudsman maar een college. Trouw, opinie: 18.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), Drie valkuilen en denkfouten in de drang naar een kleinere overheid, Me Judice : 1-3.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), De hoogste tijd voor een fundamentele bezinning op het instituut Nationale ombudsman, Liberaal Reveil 57(2): 96-100.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), De Nederlandse ambtelijke dienst in cijfers. In: Uijlenbroek J. (red.), De Nederlandse Publieke Dienst. Inrichting en werking van de overheid in Nederland, de positie van de ambtenaar daarin en de belangrijkste ontwikkelingen. The Hague: Home Affairs. 32-38.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), The Dutch civil service in figures. The Hague: Ministry of the Interior and Kingdom Relations. Public Service Labour Affairs Directorate.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Kerkhoff A.D.N. (2016), The Dutch decentralized unitary state and its effects on civil service systems in the period of the Night Watch, Welfare and Enabling States 1814 – 2016, Administory: Zeitschrift Fur Verwaltungsgeschichte 1(1): 138-154.
 • Uijlenbroek J.J.M., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Berg C.F. van den, Van Kuik F., Voet J. van der, Vermeeren B., Bayens G., Banis P.J., Evers G., Vuuren T. van, Montizaan R.M., Lombaers L., Buljac J., Hoekstra A., Talsma G.J., Kaptein S.P., Schomaker B., Hemerijck A.C., Meer M.J.S.M. van der, Sprengers L.C.J., Meulen P. van der, Korte A.W. de, Moltmaker H., Barentsen B., Bos R.C., Schoonman E., Steen M.A. van der, Van Berlo D., Nijland L., Zaane M. van, Kuperus H.M., Altena D. van, Bijma B. & Kusiak L. (red.) (2015), Staat van de ambtelijke dienst 2015 De overheid in tijden van verandering. Publicatiereeks overheid & arbeid nr. 2015/42. Den Haag: CAOP.
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), De ondergang van de bedrijfslichamen: Een liberale overwinning of symboolpolitiek?, Liberaal Reveil 2015(4): 187-192.
 • Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2015), Wetgevingsjuristen ten prooi aan New Political Governance? Een inventarisatie (2002 - 2015), RegelMaat: Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 2015(4): 247-266.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Multi-level governance and its implications for political-administrative and societal relations at the local level in the Netherlands. .
 • Dijkstra G.S.A. (2015), Civil service Systems and Responsibility, Accountability and performance: A Multi- Dimensial Approach. In: Dijkstra G.S.A. (red.), Comparative Civil Service Systems in the 21st Century. Houndsmills Basingstoke: Palgrave McMillan. 270-286.
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), Is er nu wel of niet sprake van een terugtredend openbaar bestuur? Het personeelsperspectief. In: Uijlenbroek J.J.M. (red.), De Staat van de Ambtelijke Dienst. The Hague, The Netherlands: CAOP.
 • Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2015), The legal-advisory system in the legislative process: Prey to New Political Governance?. .
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Traditions, Bargains and the Emergence of the Protected Public Servant in Western Europe. In: Sager F. & Overeem P. (red.), The European Public Servant. A Shared Administrative Identity?. Colchester: ECPR Press. 117-135.
 • Dijkstra G.S.A. (2014), De plaats van de examencommissie in de nieuwe onderwijswetgeving. . Leiden Conference on role of Examination boards.
 • Dijkstra G.S.A. & Nagtegaal C. (2014), Een verruimd perspectief op rijkstoezicht?, Bestuurswetenschappen (2): 87-91.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Het regeerakkoord c.a. en de omvang van de ambtelijke dienst. In: Bekker R. (red.), Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor? nr. 2. Den Haag: CAOP. 16-22.
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Separation vs. Harmonization: A comparative study of civil service legal arrangements in Europe, Regional Civil Service Hub 1(1): 69-94.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (31 mei 2013), Public Sector Reform and the Democratic Rule of Law: Consequences for the Public Service. Transantlantic Policy Consortium Conference: Civil service panel. Leiden. [lezing].
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (1 maart 2013), Het overheidspersoneel en Rutte II. De omvang van het overheidspersoneel vanuit nationaal en internationaal perspectief in het licht van de voorstellen in het regeerakkoord c.a. en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van de ambtelijke dienst en samenleving in onderlinge samenhang bekeken. Brain storm meeting CAOP. Den Haag. [lezing].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Bestuurskunde: van Rotterdam en Leiden naar Den Haag. In: Holsteyn J. van, Mom R., Smit I., Tromp H. & Wolters G. (red.), Vensters op het verleden. 50 jaar FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Public Administration: From Rotterdam and Leiden to the Hague. In: Holsteyn J. van, Mom R., Smit I., Tromp H. & Wolters G. (red.), Perspectives on the past: 50 years of FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Publieke Sector hervormingen en de democratische Rechts-staat. Consequenties voor de publieke dienst, Tijdschrift voor Openbare Financiën 45(1): 41-47.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Repenser le « marché bureaucratique » : l’évolution de la position (juridique) des fonctionnaires en Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 95-115.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands: towards a representative bureaucracy? Multi-cultural Europe and diversity in the public sector workforce. In: Peters B. Guy, Schröter Eckhard & Maravic Patrick von (red.), The policitics of representative bureucracy: Power, legitimacy and performance. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Rethinking the ‘Public Service Bargain’: the changing (legal) position of civil servants in Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 91-111.
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (10 april 2012), A comparative historical analysis of the development towards and reappraisal of a protected civil service in France, the UK, Germanic territories and The Netherlands in the 19th and early 20th centuries. ECPR joint sessions. Antwerp. [lezing].
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (3 april 2012), The civil service and its (legal) position: an international comparison of quality, integrity and professionalism. 13th International Winelands Conference. Stellenbosch, South Africa. [lezing].
 • Dijkstra G.S.A., Berg C.F. van den & Meer F.M. van der (28 maart 2012), Ambtelijke rechtsbescherming. NRC Handelsblad.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (1 maart 2012), Bied ambtenaar eigen rechtspositie. Het Financieele Dagblad.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2012), De ambtenaar in het openbaar bestuur: De inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief. Leiden: Leiden University Press.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2012), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands,, Bestuurskundige Berichten 2012: 6-8.
 • Bekkers H., Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Precies genoeg ambtenaren, Binnenlands bestuur : 10-13.
 • Bekkers H., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Financieel fiasco opheffen ambtenarenstatus, Binnenlands bestuur : .
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (24 augustus 2011), The changing position and (legal) status of top civil servants from a PSB perspective. ECPR conference. Reykjavik. [lezing].
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), De sluipende teloorgang van de rechtsstaat, Trema: Tijdschrift voor de rechterlijke macht 2011(4): 139-140.
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (30 maart 2011), De prijs van de rechtsstaat. Staatscourant: 7.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (15 maart 2011), Overheid en ambtenaar nieuwe stijl en integriteit. Voorjaarsbijeenkomst van de Vereniging Ambtenaar & Recht. Zoetermeer. [lezing].
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Afschaffen Ambtenarenstatus Financieel Riskant, PM public mission 6: 34-35.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), [bespreking van: Woud, A. van der. (2010) Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker] , Advances in Emergency Medicine 65: 73-77.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), Comparative civil service systems in Western Europe: Variations and similarities. In: Meer F.M. van der (red.), Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 269-285.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), De ambtenaar: een bijzondere werknemer in dienst van een bijzondere werkgever. [overig].
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), De bestuurlijke vormgeving van collectieve actie in de agrarische sector en het midden en kleinbedrijf. Een vergelijking van onderscheiden publieke en private arrangementen. Leiden: Centre for Public Sector Reform.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Naar een overheid en ambtenarenstatus nieuwe stijl. Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance vanuit internationaal perspectief bezien. Leiden: Centrum voor Publieke Sectorhervormingen. Bestuurskunde Universiteit Leiden.
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), Rechtsstaat tegen kostprijs, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 52(1): 18-22.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), The civil service system of the Netherlands. In: Meer F.M. van der (red.), Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar.
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), Van vergrijzing en ontgroening. In: Bekker R. (red.), Staat van de ambtelijke dienst: Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor?. Den Haag: CAOP: kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 70-76.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (21 juni 2010), Representative bureaucracy and multiculturalism in the Netherlands. Conference. Friedrichshafen. [lezing].
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (15 mei 2010), Soepele ontslagregeling ambtenaren opent weg naar politieke willekeur. De Volkskrant.
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De noodklok voor de rechterlijke macht?, Advances in Emergency Medicine 64(6): 97-101.
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-Afdoening, Filosofie & Praktijk 31: 72-80.
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-afdoening, Bestuurskundige Berichten : .
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2010), Een liberale kijk op misvattingen rondom de overheid, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material : .
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Is het einde van de ambtelijke status nabij?, Advances in Emergency Medicine 64(5): 88-91.
 • Steen T.P.S., Meer F.M. van der, Widt D. de, Eijk C.J.A. van & Dijkstra G.S.A. (2010), Vernieuwing van de Rijksdienst onder de loep: Monitoring Programma Vernieuwing Rijksdienst. Leiden: Instituut Bestuurskunde / Centre for Public Sector Reform.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Verweesde vermogens, Advances in Emergency Medicine 64(4): 88-91.
 • Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2009), De algemene wet bestuursrecht: Stand van zaken anno 2009, Advances in Emergency Medicine 63(6): 93-97.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2009), 'De sferen van Europa en de ontwikkeling van de Europese Unie' [Bespreking van: Middelaar, L.J. van (2009) De passage naar Europa: geschiedenis van een begin. Groningen: Historische Uitgeverij], Advances in Emergency Medicine : 93-98.
 • Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2009), Europees recht en nationale steunmaatregelen, Advances in Emergency Medicine 63(3): 73-78.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2009), Stichtingen in het publieke domein, Advances in Emergency Medicine 63: 97-100.
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (29 oktober 2008), Eén stap te ver: de Wet OM-afdoening. Staatscourant: 5.
 • Dijkstra G.S.A. (25 juli 2008), Het zorgkantoor: de grote onbekende?. Staatscourant.
 • Dijkstra G.S.A. (10 juli 2008), Het begrip ‘zelfstandig bestuursorgaan’ leidt tot verwarring. Staatscourant.
 • Dijkstra G.S.A. (28 mei 2008), Schaalvergroting en kwaliteit van de zorg. Staatscourant.
 • Dijkstra G.S.A. (13 mei 2008), De maatschappelijke onderneming als nieuwe rechtsvorm in het burgerlijk wetboek; Zorginstellingen als maatschappelijke ondernemingen en de nieuwe rechtsvorm. Staatscourant.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), Bedrijfslichamen en zelfstandige bestuursorganen. In: Breeman G.E., Noort W.J. van & Rutgers M.R. (red.), De bestuurlijke kaart van Nederland: Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 138-143.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2008), De effectiviteit van marktwerking in de zorg, Advances in Emergency Medicine 3: 102-107.
 • Dijkstra G.S.A. (2008), De gezondheidszorg en het verdrag van Lissabon, Zorg en Financiering 3(7): 10-14.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2008), De organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg, Advances in Emergency Medicine 2: 117-121.
 • Dijkstra G.S.A. (2008), De rechterlijke macht. In: Breeman G.E., Noort W.J. van & Rutgers M.R. (red.), De bestuurlijke kaart van Nederland. het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief.. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 109-121.
 • Dijkstra G.S.A. & Nagtegaal C. (2008), De verantwoording van maatschappelijke ondernemingen, Advances in Emergency Medicine 4: 92-95.
 • Dijkstra G.S.A. (2008), De Wet Maatschappelijke Ondersteuning, Advances in Emergency Medicine 6: .
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2008), Gemeenten ICT en waterschappen, Advances in Emergency Medicine 5: 111-115.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), In dienst van het publieke belang, Advances in Emergency Medicine 02: 9-18.
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Outputmeting van overheidspersoneel: Een simpele prestatie?, Advances in Emergency Medicine 1: 54-68.
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Schaal en zorg, Medisch Contact (28): .
 • Dijkstra G.S.A. (2008), 'Verbinden met vertrouwen: Omgaan met botsende private en publieke belangen' [Bespreking van: H. Nuiver (2007) Verbinden met vertrouwen: hoe partijen met verschillende belangen strategisch kunnen samenwerken. Assen: Koninklijke Van Gorcum], Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 9(18): 35-35.
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Verbinden met vertrouwen: Omgaan met botsende private en publieke belangen, Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 11: 31-34.
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Zorginstellingen en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening, ZM Magazine 05(2008): 18-20.
 • Meer F.M. van der, Rutgers M.R. & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. [overig].
 • Dijkstra G.S.A. (2007), Output-meting van het overheidspersoneel: Een simpele prestatie?. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. [overig].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. [overig].
 • Dijkstra G.S.A. (2007), Civil service systems and responsibility, accountability and performance: A multi-dimensional approach. In: Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J. & Meer F.M. van der (red.), The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. New York: Palgrave MacMillan.
 • Baptist-Fruin M. & Dijkstra G.S.A. (2007), Mediation in conflicten tussen burgers en overheid, Advances in Emergency Medicine 61(5): 77-81.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2007), Publiek en privaat in de sociale zekerheid, Advances in Emergency Medicine 61(1): 91-95.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De bestuurlijke boete, Advances in Emergency Medicine 60(2): 164-166.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De macht van de ambtenaren, Advances in Emergency Medicine 60(1): 74-76.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De nationale conventie, Advances in Emergency Medicine 60(6): 487-489.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De ongehoorzame rechter, Advances in Emergency Medicine 60(4): 331-333.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De positie van de commissaris der koningin, Advances in Emergency Medicine 60(3): 251-253.
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2006), De praktijk van politieke benoemingen: Over de rol van de politieke gezindheid bij benoemingen in openbare dienst. In: Bierens W.P.S., Richert C.L.C. & Schie P.G.C. van (red.), Grondrechten gewogen: Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat. Den Haag: Telderstichting.
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2006), Modernisation and reform of Dutch waterboards: Resilience or change?, Journal of Institutional Economics 2(2): 181-201.
 • Dijkstra G.S.A. (2005), Civil Servants: Performance measurement, accountability and responsibility. [overig].
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (25 oktober 2005), De positie van de ambtenaar meer buitengewoon dan normaal. Staatscourant: 6-6.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Zelfstandige bestuursorganen en politiek-ambtelijke verhoudingen. [overig].
 • Dijkstra G.S.A. (4 mei 2005), De avond van Van Thijn: Een storm in een glas water?. Staatscourant: 8-8.
 • Dijkstra G.S.A. (2005), Coordinatie van de Nederlandse EU-inbreng bezien vanuit een institutioneel perspectief, Advances in Emergency Medicine 59(2): 162-164.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), De Nederlandse rechterlijke macht: Kritiek en (dalend) vertrouwen, Advances in Emergency Medicine 59(3): 458-460.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), Denkend aan de Europese grondwet, Advances in Emergency Medicine 59(3): 256-258.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2005), De Raad van Toezicht in het universitaire bestel: De grote onbekende, Advances in Emergency Medicine 59(2): 121-136.
 • Dijkstra G.S.A. (2005), De rechterlijke macht. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (red.), De bestuurlijke kaart. Bussum: Coutinho. 113-132.
 • Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E., Koevoet C.A., Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Functioneel bestuur. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (red.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Coutinho. 135-160.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), Oordelen van burgers over de gemeentelijke dienstverlening, Advances in Emergency Medicine 59(3): 360-362.
 • Dijkstra G.S.A. & Steunenberg B. (2005), Parlementaire dilemma's bij nieuwe Europese Grondwet, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 46(2): 58-62.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), Product- en bedrijfschappen wederom onder vuur?, Advances in Emergency Medicine 59(3): 79-81.
 • Dijkstra G.S.A. & Steunenberg B. (6 december 2004), Nederlands parlement, grijp uw kans. Staatscourant: 5.
 • Dijkstra G.S.A., Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (27 oktober 2004), De invloed van Europa laat zich lastig tellen. Staatscourant: 6.
 • Steunenberg B. & Dijkstra G.S.A. (30 juni 2004), De Europese Grondwet wijzigt nationale politiek. Staatscourant: 7.
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2004), Modernisation of Dutch waterboards: resilence or change. [overig].
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De blinde hoeken van het openbaar bestuur, Advances in Emergency Medicine 58(4): 345-346.
 • Steunenberg B. & Dijkstra G.S.A. (2004), De Europese grondwet zal de verhouding tussen eerste en tweede kamer in Nederland doen veranderen, Bestuurskundige Berichten 19(4): 10-11.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De ontstaansgeschiedenis van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Advances in Emergency Medicine 58(3): 250-252.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De prestaties van de Nederlandse rechterlijke macht vergeleken en gemeten, Advances in Emergency Medicine 59(6): 536-538.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De toekomst van de rechtsstaat, Advances in Emergency Medicine 58(2): 140-142.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De (vermeende) Nederlandse claimcultuur, Advances in Emergency Medicine 58(1): 76-78.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (red.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 149-154.
 • Dijkstra G.S.A. (2003), De grondwettelijke verankering van de lichamen voor bedrijf en beroep, Raad voor het openbaar bestuur 7(hfdst. 7): 84-106.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), De invloed van de Europese Unie op Nederlandse gemeenten en provincies, Advances in Emergency Medicine 57(6): 534-536.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), De opmars van de marktautoriteiten, Advances in Emergency Medicine 57(3): 277-280.
 • Dijkstra G.S.A. (2003), De rechterlijke macht. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (red.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 115-132.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Disentangling blurring bounderies: the public/private dichotomy from an organisational perspective. In: Rutgers M.R. (red.), Retracing public administration. Amsterdam: Elsevier Science. 89-106.
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Rutgers M.R. (red.) (2003), Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Rutgers M.R. (2003), Het belang van de publieke zaak. In: Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Rutgers M.R. (red.), Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 7-11.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), Het meten van resultaten in de publieke sector, Advances in Emergency Medicine 57(4): 354-380.
 • Dekker J. & Dijkstra G.S.A. (2003), Managers in de bestuursrechtelijke jungle. Alphen: Kluwer.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), Naar een overheidsloket?, Advances in Emergency Medicine 57(5): 437-439.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen en de wet van behoud van verantwoordelijkheid. In: Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Rutgers M.R. (red.), Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 45-54.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (red.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 155-160.
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2002), Branchecode voor de maatschappelijke onderneming. Oegstgeest: Grotius Consultancy.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2002), Evaluatie van de algemene wet bestuursrecht: de tweede ronde, Advances in Emergency Medicine 56(4): 369-374.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2002), Feiten en opvattingen over lokaal bestuur, Advances in Emergency Medicine 56(1): 65-67.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2002), Politiek-ambtelijke verhoudingen, Advances in Emergency Medicine 56(5): 467-471.
 • Hart P. 't, Wille A.C., Boin R.A., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Noort W.J. van & Zannoni M. (2002), Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Disentangling blurring boundaries: the public-private dichotomy form an organizational perspective. [overig].
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2001), Besluitvorming over grote projecten, Advances in Emergency Medicine 55(2): 194-197.
 • Dijkstra G.S.A. & Tuurenhout M.E. (2001), De Raad van State. In: Daalder H. (red.), Compendium voor politiek en samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 1-20.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Het onbewezen nut van de ABD, Management en Bestuur 5(5): 4-6.
 • Dijkstra G.S.A. (2001), PBO. [overig].
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2001), Tussen markt en overheid, Advances in Emergency Medicine 55(3): 265-267.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The SIO's and the impact of the European Union. [overig].
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Juridisering. [overig].
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2000), Bestuurswetenschappelijke Kroniek: Interactief beleid, Advances in Emergency Medicine 54(1): 64-66.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2000), Bestuurswetenschappelijke Kroniek: Internationale vergelijking van stijlen van regeltoepassing en beleidsuitvoering, Advances in Emergency Medicine 54(2): 159-161.
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (2000), Fair government as a process-, on law, organizations and institutions, Acta Universitatis Wratislaviensis : Przeglad Prawa i Administracji XLVI: 4-16.
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Functioneel bestuur en het waterschap, Het waterschap 85(19): 920-927.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2000), Grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden, Advances in Emergency Medicine 54(4): 308-310.
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (2000), Institutional change and implementation. A dynamic implementation-study of the Dutch General Administrative Law Act. In: Wagenaar H. (red.), Government Institutions: Effects, Changes and Normative Foundations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 201-215.
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Naar een grotere openbaarheid van bestuur, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material augustus: 129-132.
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Product-en bedrijfschappen als lichamen van openbaar en functioneel bestuur. In: , Met raad en daad, visies op de toekomst van de overlegeconomie op nationaal en sectoraal niveau. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. 93-101.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The Development and Current Features of the Dutch Civil Service Systems. In: Meer F.M. van der & Bekke A.J.G.M. (red.), Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 148-187.
 • Dijkstra G.S.A. (23 maart 1999), Bevoegdheden van hoge vertegenwoordiger in Bosnië juridisch aanvechtbaar. Staatscourant.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (red.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 163-169.
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Bosnia after the Crisis, Journal of Contingencies and Crisis Management 7(4): 225-230.
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Bosnië en Hercegovina; tussen onafhankelijke staat en internationaal protectoraat, Internationale Spectator juli/aug: 402-409.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1999), De heroverweging heroverwogen, Advances in Emergency Medicine nov.: 530-532.
 • Dijkstra G.S.A. (1999), De rechterlijke macht. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (red.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 125-138.
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Diffuse verhoudingen in hybride organisaties, Binnenlands bestuur 2 juli: 42-43.
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Juridisering en de overbelasting van de rechterlijke macht, Trema: Tijdschrift voor de rechterlijke macht 22(10): 4-8.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1999), Onderhandelend bestuur, Advances in Emergency Medicine sept.: 437-439.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1999), Verzelfstandiging van overheidsdiensten, Advances in Emergency Medicine feb. '99: 90-93.
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R. & Tuurenhout M.E. (red.), De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 171-174.
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (12 november 1998), Bestuurlijke implicaties van de Awb. Paper ten behoeve van de NOB conferentie. Noordwijkerhout. [lezing].
 • Dijkstra G.S.A. (14 mei 1998), Functioneel bestuur en het waterschap. Lezing ter gelegenheid van het 725 jarig bestaan van het waterschap Schieland. Rotterdam. [lezing].
 • Dijkstra G.S.A. (12 februari 1998), Directie Arbeidsverhoudingen Ministerie van Sozawe. Lezing op symposium "Werkende arbeidsverhoudingen". Den Haag. [lezing].
 • Dijkstra G.S.A. (1998), De lasten en lusten van het bestuursrecht. In: Toonen T.A.J & Hendriks F. (red.), Schikken en plooien: de stroperige staat bij nader inzien. Assen: Van Gorcum. 75-86.
 • Dijkstra G.S.A. (1998), De relevantie van de Algemene Wet Bestuursrecht voor bestuurskundigen, Bestuurskundige Berichten 3(jrg. 13): 7-9.
 • Dijkstra G.S.A. (1998), De relevantie van de Algemene wet bestuursrecht voor bestuurskundigen, Bestuurskundige Berichten : 7-9.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1998), Overheid en strategisch management, Advances in Emergency Medicine okt/nov 98: 263-265.
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1998), Overheid en strategisch management, Advances in Emergency Medicine okt/nov 98: 263-265.
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Strategisch management voor de publieke sector. In: Bekke A.J.G.M. (red.), Management in overheidsorganisaties. Alphen aan den Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-17.
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Strategisch Management voor de publieke sector. Management in overheidsorganisaties: 1-17.
 • Dijkstra G.S.A., Jorna F.B.A. & Loop M.L.M. van der (1998), Subsidiebeschikkingen. In: Polak J.M. & Damen L.J.A. (red.), Ervaringen met de AWB (Congresbundel, Evaluaties AWB). 's-Gravenhage: VUGA. 53-61.
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Wetgeving. In: Daalder H. (red.), Compendium politiek en samenleving. Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 801-821.
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Wetgeving. Compendium politiek en samenleving: 801-821.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1998), Zelfregulering: De derde weg tussen overheid en markt, Christen Democratische Verkenningen 6: 220-230.
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Roborgh L.J. (5 april 1997), The Dutch Civil Service System. Paper presented at the Congres Civil Service Systems in Comparative Perspective. Bloomington. [lezing].
 • Dijkstra G.S.A. (1997), A Bird's Eye View of the Development of Dutch Administrative Law, Acta Universitatis Wratislaviensis : Przeglad Prawa i Administracji XXXIX(2047): 257-263.
 • Dijkstra G.S.A. (red.) (1997), Besluiten in uitvoering. Den Haag: Staatscourant.
 • Dijkstra G.S.A. (1997) Besluiten in uitvoering. Bespreking van: Torenvlied R., -. Amsterdam: Thesis Publishers. Staatscourant : 3-5.
 • Dijkstra G.S.A. (1997), De Algemene wet bestuursrecht: verleden, heden en toekomst, Advances in Electronics 6(7): 295-304.
 • Dijkstra G.S.A. (1997), De hand in eigen boezem, hoe om te gaan met juridisering, Economy and Sociology 10(2): 34-38.
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Derde tranche Awb en effectiviteit van subsidies. In: Herweijer M., Schuiling K.F. & Winter H.B. (red.), In wederkerigheid, Opstellen voor Prof.mr. M. Scheltema. Deventer: Kluwer. 165-173.
 • Dijkstra G.S.A. (1997), De verzelfstandiging van de bezwaarschriftenprocedure: een pleidooi voor differentiatie, Beleid en Maatschappij 24: 294-302.
 • Dijkstra G.S.A., Hagelstein G.H. & Montfort A.J.G.M. van (red.) (1997), . Advances in Electronics.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Functionele decentralisatie. In: , Compendium politiek en samenleving (C0700). Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-41.
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Het belang van de uitvoeringsorganisatie voor het beleid, Advances in Emergency Medicine 3(3): 180-182.
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Kritiek op functioneel bestuur slechts ten dele terecht, Staatscourant : 5-6.
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Kritiek op functioneel lichaam als NOvAA niet terecht, Accounting 31(12): 17-19.
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Rechtsstaat, rechtersstaat of regentenstaat?, Binnenlands bestuur 18: 16.
 • Dijkstra G.S.A. (1997) Strategic planning for public and nonprofit organizations. Bespreking van: Bryson J.M. (1997), Aanbevolen standaardwerk. San Francisco: Jossey Bass Publishers. Openbaar Bestuur Internationaal 5.
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (1997), Wahrheit und Dichtung of: Dromen zijn bedrog, RegelMaat: Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 18: 16.
 • rechtbank Den Haag honorair rechter plaatsvervanger
 • Ministerie van Financien voorzitter bezwaarschriftencommissie Ministerie van Financien
 • Sociaal-Economische Raad lid bezwaarschriftencommissie Sociaal-Economische Raad
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.