Universiteit Leiden

nl en

Gerrit Dijkstra

Universitair docent

Naam
Mr.dr. G.S.A. Dijkstra
Telefoon
+31 70 800 9412
E-mail
g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl

Universitair docent

 • Faculteit Governance and Global Affairs
 • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.88

Contact

 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2019), BIT en BSK: De borging van een gespannen relatie, De Hofvijver .'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2019), The unbound Prometheus, Technologie, technocratie, sociale innovatie en het ambtelijk apparaat: de noodzaak van een politiek-maatschappelijke antenne.. In: Uijlenbroek J.J.M., Wal Z. van der (red.) Stad 2019: sociale en technologische innovatie. Den Haag: CAOP PRESS. 109-127.boekdeel
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A., Berg C.F. van den, Steen T.P.S. & Dijck C. van (2019), Consensus Democracy and Bureaucracy in the Low Countries, Politics of the low Countries 1(1): 27-44.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2018), Civil Service Systems: Size and Performance in the EU 28 member states on an Administrative BMI Scale. Brisbane: IPSA. 1-78.'refereed' congresbijdrage
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2018), Spanning op het ministerie, De Hofvijver 8(87).'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2018), The Politics of Representative Bureaucracy and diversity. The academic and the political administrative framing of a policy issue.. Pittsburg: IPPW. 1-18.'refereed' congresbijdrage
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.A. (2018), Assessing and Explaining the Lati-tude of Loyal Contradiction within Bureaucracy: A Conceptual Approach. Denver: ASPA. 1-31.'refereed' congresbijdrage
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2018), Administrative Dissent and Consent: Dis (loyal) contradiction, actions and administrative sabotage.: NIG.'refereed' congresbijdrage
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2017), Loyal Contradiction within Bureaucracy. A declining scope for loyal contradiction (including appraisal) through voice towards the political and organizational leadership of and colleagues within civil service systems? A comparative analysis.. In: Van de Wal Z., Berg van den C.F. (red.) International Conference on Public Policy (ICPP) Singapore 28-30 June 2017...'refereed' congresbijdrage
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2017), Ambtelijke tegenspraak en de Wet open overheid, De Hofvijver 7(74).'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A & Meer F.M. van der (2017), Hoe gehoorzaam zijn ambtenaren?, 't Haagsch kwartiertje 3(4): 6-10.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2017), Omvang en kwaliteit van de ambtelijke dienst: Ontwikkelingen in de kabinetsperiode Rutte III in perspectief. In: Uijlenbroek J.J.M. (red.) Staat van de ambtelijke dienst: de motiverende overheid anno 2017. nr. 45 Den Haag: CAOP. 19-41.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Een ontevreden ombudsman met een rammelend onderzoek, De Hofvijver (67).artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), Naar een collegiale en integrale ombudsman, De Hofvijver 6(61).artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (16 februari 2016), Niet één ombudsman maar een college, opinie: 18.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), Drie valkuilen en denkfouten in de drang naar een kleinere overheid, Me Judice : 1-3.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2016), De hoogste tijd voor een fundamentele bezinning op het instituut Nationale ombudsman, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 57(2): 96-100.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), De Nederlandse ambtelijke dienst in cijfers. In: Uijlenbroek J. (red.) De Nederlandse Publieke Dienst. Inrichting en werking van de overheid in Nederland, de positie van de ambtenaar daarin en de belangrijkste ontwikkelingen. The Hague: Home Affairs. 32-38.boekdeel
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2016), The Dutch civil service in figures. In: Uijlenbroek J. (red.) The Dutch Public Service. Organisation and functioning of the government in the Netherlands, the position of civil servants and the main developments. The Hague: Ministry of the Interior and Kingdom Relations. Public Service Labour Affairs Directorate.boekdeel
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Kerkhoff A.D.N. (2016), The Dutch decentralized unitary state and its effects on civil service systems in the period of the Night Watch, Welfare and Enabling States 1814 – 2016, 1(1): 138-154.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Uijlenbroek J.J.M., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Berg C.F. van den, Van Kuik F., Voet J. van der, Vermeeren B., Bayens G., Banis P.J., Evers G., Vuuren T. van, Montizaan R.M., Lombaers L., Buljac J., Hoekstra A., Talsma G.J., Kaptein S.P., Schomaker B., Hemerijck A.C., Meer M.J.S.M. van der, Sprengers L.C.J., Meulen P. van der, Korte A.W. de, Moltmaker H., Barentsen B., Bos R.C., Schoonman E., Steen M.A. van der, Van Berlo D., Nijland L., Zaane M. van, Kuperus H.M., Altena D. van, Bijma B. & Kusiak L. (red.) (2015), Staat van de ambtelijke dienst 2015 De overheid in tijden van verandering Publicatiereeks overheid & arbeid nr. 2015/42. Den Haag: CAOP.
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), De ondergang van de bedrijfslichamen: Een liberale overwinning of symboolpolitiek?, Liberaal Reveil 2015(4): 187-192.artikel in een tijdschrift
 • Berg, C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2015), Wetgevingsjuristen ten prooi aan New Political Governance? Een inventarisatie (2002 - 2015), RegelMaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 2015(4): 247-266.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Multi-level governance and its implications for political-administrative and societal relations at the local level in the Netherlands.'refereed' congresbijdrage
 • Dijkstra G.S.A. (2015), Civil service Systems and Responsibility, Accountability and performance: A Multi- Dimensial Approach. In: Dijkstra G.S.A. (red.) Comparative Civil Service Systems in the 21st Century. Houndsmills Basingstoke: Palgrave McMillan. 270-286.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2015), Is er nu wel of niet sprake van een terugtredend openbaar bestuur? Het personeelsperspectief. In: J.J.M. Uijlenbroek (red.) De Staat van de Ambtelijke Dienst. The Hague, The Netherlands: CAOP.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2015), The legal-advisory system in the legislative process: Prey to New Political Governance?'refereed' congresbijdrage
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2015), Traditions, Bargains and the Emergence of the Protected Public Servant in Western Europe. In: Sager F, Overeem P (red.) The European Public Servant. A Shared Administrative Identity?. Colchester: ECPR Press. 117-135.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (2014), De plaats van de examencommissie in de nieuwe onderwijswetgeving. Leiden Conference on role of Examination boards. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. & Nagtegaal C. (2014), Een verruimd perspectief op rijkstoezicht?, Advances in Emergency Medicine (2): 87-91.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • F.M. van der Meer & G.S.A. Dijkstra (2013), Het regeerakkoord c.a. en de omvang van de ambtelijke dienst. In: Bekker, R. (red.) Staat van de ambtelijke dienst. Hoe staan de ambtenaren er anno 2013 voor?. nr. 2 Den Haag: CAOP. 16-22.boekdeel
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Separation vs. Harmonization: A comparative study of civil service legal arrangements in Europe, Regional Civil Service Hub 1(1): 69-94.artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (31 mei 2013), Public Sector Reform and the Democratic Rule of Law: Consequences for the Public Service (Lezing). Leiden.overig
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (1 maart 2013), Het overheidspersoneel en Rutte II. De omvang van het overheidspersoneel vanuit nationaal en internationaal perspectief in het licht van de voorstellen in het regeerakkoord c.a. en de consequenties daarvan voor de kwaliteit van de ambtelijke dienst en samenleving in onderlinge samenhang bekeken. (Lezing). Den Haag.overig
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Bestuurskunde: van Rotterdam en Leiden naar Den Haag. In: Holsteyn, J. van, Mom R., Smit I., Tromp H., Wolters G. (red.) Vensters op het verleden. 50 jaar FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72.boekdeel
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A (2013), Public Administration: From Rotterdam and Leiden to the Hague.. In: Holsteyn, J. van, Mom R., Smit I., Tromp H., Wolters G. (red.) Perspectives on the past: 50 years of FSW. Utrecht: Biblioscope. 60-72.boekdeel
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Publieke Sector hervormingen en de democratische Rechts-staat. Consequenties voor de publieke dienst, Tijdschrift voor Openbare Financiën 45(1): 41-47.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Repenser le « marché bureaucratique » : l’évolution de la position (juridique) des fonctionnaires en Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 95-115.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2013), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands: towards a representative bureaucracy? Multi-cultural Europe and diversity in the public sector workforce. In: Peters B.Guy, Schroter Eckhard, Von Maravic Patrick (red.) The policitics of representative bureucracy: Power, legitimacy and performance. Cheltenham: Edward Elgar.boekdeel
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2013), Rethinking the ‘Public Service Bargain’: the changing (legal) position of civil servants in Europe, International Review of Administrative Sciences 79(1): 91-111.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (10 april 2012), A comparative historical analysis of the development towards and reappraisal of a protected civil service in France, the UK, Germanic territories and The Netherlands in the 19th and early 20th centuries (Lezing). Antwerp.overig
 • Berg C.F. van den, Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (3 april 2012), The civil service and its (legal) position: an international comparison of quality, integrity and professionalism (Lezing). Stellenbosch, South Africa.overig
 • Dijkstra G.S.A., Berg C.F. van den & Meer F.M. van der (28 maart 2012), Ambtelijke rechtsbescherming. NRC Handelsblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (1 maart 2012), Bied ambtenaar eigen rechtspositie. Het Financieele Dagblad.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2012), De ambtenaar in het openbaar bestuur: De inhoudelijke en juridische herpositionering van ambtenaren vanuit internationaal-vergelijkend perspectief. Leiden: Leiden University Press.boek
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2012), Representative bureaucracy and diversity in the Netherlands,, Bestuurskundige Berichten 2012: 6-8.artikel in een tijdschrift
 • Bekkers H., Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Precies genoeg ambtenaren., Ecosistemas : 10-13.artikel in een tijdschrift
 • Bekkers H., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Financieel fiasco opheffen ambtenarenstatus., Ecosistemas .artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (24 augustus 2011), The changing position and (legal) status of top civil servants from a PSB perspective. (Lezing). Reykjavik.overig
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), De sluipende teloorgang van de rechtsstaat, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 2011(4): 139-140.artikel in een tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (30 maart 2011), De prijs van de rechtsstaat.. Staatscourant: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (15 maart 2011), Overheid en ambtenaar nieuwe stijl en integriteit. (Lezing). Zoetermeer.overig
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Berg C.F. van den (2011), Afschaffen Ambtenarenstatus Financieel Riskant., PM public mission 6: 34-35.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), [bespreking van: Woud, A. van der. (2010) Koninkrijk vol sloppen. Achterbuurten en vuil in de negentiende eeuw. Amsterdam: Bert Bakker] , Advances in Emergency Medicine 65: 73-77.artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), Comparative civil service systems in Western Europe: Variations and similarities.. In: Van der Meer F.M. (red.) Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 269-285.boekdeel
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), De ambtenaar: een bijzondere werknemer in dienst van een bijzondere werkgever.. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), De bestuurlijke vormgeving van collectieve actie in de agrarische sector en het midden en kleinbedrijf. Een vergelijking van onderscheiden publieke en private arrangementen.. Leiden: Centre for Public Sector Reform.rapport
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2011), Naar een overheid en ambtenarenstatus nieuwe stijl. Het eigene van de overheid en haar personeel in een systeem van multi-level governance vanuit internationaal perspectief bezien.. Leiden: Centrum voor Publieke Sectorhervormingen. Bestuurskunde Universiteit Leiden.rapport
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2011), Rechtsstaat tegen kostprijs., Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 52(1): 18-22.artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2011), The civil service system of the Netherlands.. In: Van der Meer F.M. (red.) Civil service systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar.boekdeel
 • Berg C.F. van den, Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2011), Van vergrijzing en ontgroening.. In: Bekker R. (red.) Staat van de ambtelijke dienst: Hoe staan de ambtenaren er anno 2011 voor?. Den Haag: CAOP: kennis- en dienstencentrum op het gebied van arbeidszaken in het publieke domein. 70-76.boekdeel
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (21 juni 2010), Representative bureaucracy and multiculturalism in the Netherlands. (Lezing). Friedrichshafen.overig
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (15 mei 2010), Soepele ontslagregeling ambtenaren opent weg naar politieke willekeur.. De Volkskrant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De noodklok voor de rechterlijke macht?, Advances in Emergency Medicine 64(6): 97-101.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-Afdoening., Filosofie & Praktijk 31: 72-80.artikel in een tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (2010), De Wet OM-afdoening., Bestuurskundige Berichten .bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Berg C.F. van den (2010), Een liberale kijk op misvattingen rondom de overheid., Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material .artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Is het einde van de ambtelijke status nabij?, Advances in Emergency Medicine 64(5): 88-91.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Steen T.P.S., Meer F.M. van der, Widt D. de, Eijk C.J.A. van & Dijkstra G.S.A. (2010), Vernieuwing van de Rijksdienst onder de loep: Monitoring Programma Vernieuwing Rijksdienst.. Leiden: Instituut Bestuurskunde / Centre for Public Sector Reform.rapport
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2010), Verweesde vermogens., Advances in Emergency Medicine 64(4): 88-91.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2009), De algemene wet bestuursrecht: Stand van zaken anno 2009., Advances in Emergency Medicine 63(6): 93-97.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2009), 'De sferen van Europa en de ontwikkeling van de Europese Unie' [Bespreking van: Middelaar, L.J. van (2009) De passage naar Europa: geschiedenis van een begin. Groningen: Historische Uitgeverij], Advances in Emergency Medicine : 93-98.artikel in een tijdschrift
 • Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2009), Europees recht en nationale steunmaatregelen., Advances in Emergency Medicine 63(3): 73-78.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2009), Stichtingen in het publieke domein., Advances in Emergency Medicine 63: 97-100.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Nieuwenburg P. & Dijkstra G.S.A. (29 oktober 2008), Eén stap te ver: de Wet OM-afdoening.. Staatscourant: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (25 juli 2008), Het zorgkantoor: de grote onbekende?. Staatscourant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (10 juli 2008), Het begrip ‘zelfstandig bestuursorgaan’ leidt tot verwarring.. Staatscourant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (28 mei 2008), Schaalvergroting en kwaliteit van de zorg.. Staatscourant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (13 mei 2008), De maatschappelijke onderneming als nieuwe rechtsvorm in het burgerlijk wetboek; Zorginstellingen als maatschappelijke ondernemingen en de nieuwe rechtsvorm.. Staatscourant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), Bedrijfslichamen en zelfstandige bestuursorganen.. In: Breeman G.E., Noort W.J. van, Rutgers M.R. (red.) De bestuurlijke kaart van Nederland: Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 138-143.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2008), De effectiviteit van marktwerking in de zorg., Advances in Emergency Medicine 3: 102-107.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2008), De gezondheidszorg en het verdrag van Lissabon., Zorg en Financiering 3(7): 10-14.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2008), De organisatie van de Nederlandse gezondheidszorg., Advances in Emergency Medicine 2: 117-121.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2008), De rechterlijke macht.. In: Breeman G.E., Noort W.J. van, Rutgers M.R. (red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief.. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 109-121.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. & Nagtegaal C. (2008), De verantwoording van maatschappelijke ondernemingen., Advances in Emergency Medicine 4: 92-95.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2008), De Wet Maatschappelijke Ondersteuning., Advances in Emergency Medicine 6.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2008), Gemeenten ICT en waterschappen., Advances in Emergency Medicine 5: 111-115.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2008), In dienst van het publieke belang., Advances in Emergency Medicine 02: 9-18.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Outputmeting van overheidspersoneel: Een simpele prestatie?, Advances in Emergency Medicine 1: 54-68.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Schaal en zorg., Medisch Contact (28).artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2008), 'Verbinden met vertrouwen: Omgaan met botsende private en publieke belangen' [Bespreking van: H. Nuiver (2007) Verbinden met vertrouwen: hoe partijen met verschillende belangen strategisch kunnen samenwerken. Assen: Koninklijke Van Gorcum], Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 9(18): 35-35.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Verbinden met vertrouwen: Omgaan met botsende private en publieke belangen., Agriculturae Conspectus Scientificus (ACS) 11: 31-34.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2008), Zorginstellingen en de nieuwe Wet ruimtelijke ordening., ZM Magazine 05(2008): 18-20.artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Rutgers M.R. & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. (2007), Output-meting van het overheidspersoneel: Een simpele prestatie?. Den Haag: Raad voor het Openbaar Bestuur. [overig]overig
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2007), In dienst van het publieke belang. Den Haag. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. (2007), Civil service systems and responsibility, accountability and performance: A multi-dimensional approach. In: Raadschelders J.C.N., Toonen T.A.J., Meer F.M. van der (red.) The civil service in the 21st century: Comparative perspectives. New York: Palgrave MacMillan.boekdeel
 • Baptist-Fruin M. & Dijkstra G.S.A. (2007), Mediation in conflicten tussen burgers en overheid, Advances in Emergency Medicine 61(5): 77-81.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2007), Publiek en privaat in de sociale zekerheid, Advances in Emergency Medicine 61(1): 91-95.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De bestuurlijke boete, Advances in Emergency Medicine 60(2): 164-166.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De macht van de ambtenaren, Advances in Emergency Medicine 60(1): 74-76.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De nationale conventie, Advances in Emergency Medicine 60(6): 487-489.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De ongehoorzame rechter, Advances in Emergency Medicine 60(4): 331-333.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2006), Bestuurswetenschappelijke kroniek: De positie van de commissaris der koningin, Advances in Emergency Medicine 60(3): 251-253.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Berg C.F. van den & Dijkstra G.S.A. (2006), De praktijk van politieke benoemingen: Over de rol van de politieke gezindheid bij benoemingen in openbare dienst. In: Bierens W.P.S., Richert C.L.C., Schie P.G.C. van (red.) Grondrechten gewogen: Enkele constitutionele waarden in het actuele politieke debat. Den Haag: Telderstichting.boekdeel
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2006), Modernisation and reform of Dutch waterboards: Resilience or change?, Journal of Institutional Economics 2(2): 181-201.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2005), Civil Servants: Performance measurement, accountability and responsibility. Blacksburg. [overig]overig
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (25 oktober 2005), De positie van de ambtenaar meer buitengewoon dan normaal. Staatscourant: 6-6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Zelfstandige bestuursorganen en politiek-ambtelijke verhoudingen. Antwerpen. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. (4 mei 2005), De avond van Van Thijn: Een storm in een glas water?. Staatscourant: 8-8.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2005), Coordinatie van de Nederlandse EU-inbreng bezien vanuit een institutioneel perspectief, Advances in Emergency Medicine 59(2): 162-164.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), De Nederlandse rechterlijke macht: Kritiek en (dalend) vertrouwen, Advances in Emergency Medicine 59(3): 458-460.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), Denkend aan de Europese grondwet, Advances in Emergency Medicine 59(3): 256-258.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2005), De Raad van Toezicht in het universitaire bestel: De grote onbekende, Advances in Emergency Medicine 59(2): 121-136.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2005), De rechterlijke macht. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (red.) De bestuurlijke kaart. Bussum: Coutinho. 113-132.boekdeel
 • Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E., Koevoet C.A., Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2005), Functioneel bestuur. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Bussum: Coutinho. 135-160.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), Oordelen van burgers over de gemeentelijke dienstverlening, Advances in Emergency Medicine 59(3): 360-362.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Steunenberg B. (2005), Parlementaire dilemma's bij nieuwe Europese Grondwet, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 46(2): 58-62.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2005), Product- en bedrijfschappen wederom onder vuur?, Advances in Emergency Medicine 59(3): 79-81.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Steunenberg B. (6 december 2004), Nederlands parlement, grijp uw kans. Staatscourant: 5.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A., Steunenberg B. & Voermans W.J.M. (27 oktober 2004), De invloed van Europa laat zich lastig tellen. Staatscourant: 6.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Steunenberg B. & Dijkstra G.S.A. (30 juni 2004), De Europese Grondwet wijzigt nationale politiek. Staatscourant: 7.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Toonen T.A.J. & Dijkstra G.S.A. (2004), Modernisation of Dutch waterboards: resilence or change. Bloomington. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De blinde hoeken van het openbaar bestuur, Advances in Emergency Medicine 58(4): 345-346.artikel in een tijdschrift
 • Steunenberg B. & Dijkstra G.S.A. (2004), De Europese grondwet zal de verhouding tussen eerste en tweede kamer in Nederland doen veranderen, Bestuurskundige Berichten 19(4): 10-11.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De ontstaansgeschiedenis van het uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen, Advances in Emergency Medicine 58(3): 250-252.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De prestaties van de Nederlandse rechterlijke macht vergeleken en gemeten, Advances in Emergency Medicine 59(6): 536-538.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De toekomst van de rechtsstaat, Advances in Emergency Medicine 58(2): 140-142.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2004), De (vermeende) Nederlandse claimcultuur, Advances in Emergency Medicine 58(1): 76-78.artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 149-154.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (2003), De grondwettelijke verankering van de lichamen voor bedrijf en beroep, Raad voor het openbaar bestuur 7(hfdst. 7): 84-106.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), De invloed van de Europese Unie op Nederlandse gemeenten en provincies, Advances in Emergency Medicine 57(6): 534-536.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), De opmars van de marktautoriteiten, Advances in Emergency Medicine 57(3): 277-280.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2003), De rechterlijke macht. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 115-132.boekdeel
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Disentangling blurring bounderies: the public/private dichotomy from an organisational perspective. In: Rutgers M.R. (red.) Retracing public administration. Amsterdam: Elsevier Science. 89-106.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der & Rutgers M.R. (red.) (2003), Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon.boekredactie
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Rutgers M.R. (2003), Het belang van de publieke zaak. In: Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A., Rutgers M.R. (red.) Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 7-11.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), Het meten van resultaten in de publieke sector, Advances in Emergency Medicine 57(4): 354-380.artikel in een tijdschrift
 • Dekker J. & Dijkstra G.S.A. (2003), Managers in de bestuursrechtelijke jungle. Alphen: Kluwer.boek
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2003), Naar een overheidsloket?, Advances in Emergency Medicine 57(5): 437-439.artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen en de wet van behoud van verantwoordelijkheid. In: Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Rutgers M.R. (red.) Het belang van de publieke zaak. Beschouwingen over bestuurskunde en openbaar bestuur. Delft: Eburon. 45-54.boekdeel
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2003), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Coutinho. 155-160.boekdeel
 • Toonen T.A.J., Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2002), Branchecode voor de maatschappelijke onderneming. Oegstgeest: Grotius Consultancy.rapport
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2002), Evaluatie van de algemene wet bestuursrecht: de tweede ronde, Advances in Emergency Medicine 56(4): 369-374.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2002), Feiten en opvattingen over lokaal bestuur, Advances in Emergency Medicine 56(1): 65-67.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2002), Politiek-ambtelijke verhoudingen, Advances in Emergency Medicine 56(5): 467-471.artikel in een tijdschrift
 • Hart P. 't, Wille A.C., Boin R.A., Dijkstra G.S.A., Meer F.M. van der, Noort W.J. van & Zannoni M. (2002), Politiek-ambtelijke verhoudingen in beweging. Amsterdam: Boom Juridische uitgevers.boek
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Disentangling blurring boundaries: the public-private dichotomy form an organizational perspective. Leiden. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2001), Besluitvorming over grote projecten, Advances in Emergency Medicine 55(2): 194-197.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Tuurenhout M.E. (2001), De Raad van State. In: Daalder H. (red.) Compendium voor politiek en samenleving in Nederland. Alphen aan den Rijn: Kluwer. 1-20.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (2001), Het onbewezen nut van de ABD, Management en Bestuur 5(5): 4-6.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2001), PBO. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2001), Tussen markt en overheid, Advances in Emergency Medicine 55(3): 265-267.artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The SIO's and the impact of the European Union. Leiden. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Juridisering. [overig]overig
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2000), Bestuurswetenschappelijke Kroniek: Interactief beleid, Advances in Emergency Medicine 54(1): 64-66.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2000), Bestuurswetenschappelijke Kroniek: Internationale vergelijking van stijlen van regeltoepassing en beleidsuitvoering, Advances in Emergency Medicine 54(2): 159-161.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (2000), Fair government as a process-, on law, organizations and institutions, Acta Universitatis Wratislaviensis : Przeglad Prawa i Administracji XLVI: 4-16.'non-refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Functioneel bestuur en het waterschap, Het waterschap 85(19): 920-927.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (2000), Grensoverschrijdende samenwerking tussen decentrale overheden, Advances in Emergency Medicine 54(4): 308-310.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (2000), Institutional change and implementation. A dynamic implementation-study of the Dutch General Administrative Law Act. In: Wagenaar H. (red.) Government Institutions: Effects, Changes and Normative Foundations. Dordrecht: Kluwer Academic Publishers. 201-215.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Naar een grotere openbaarheid van bestuur, Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material augustus: 129-132.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (2000), Product-en bedrijfschappen als lichamen van openbaar en functioneel bestuur. In: Met raad en daad, visies op de toekomst van de overlegeconomie op nationaal en sectoraal niveau. Den Haag: Sociaal-Economische Raad. 93-101.boekdeel
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (2000), The Development and Current Features of the Dutch Civil Service Systems. In: Meer F.M. van der, Bekke A.J.G.M. (red.) Civil Service Systems in Western Europe. Cheltenham: Edward Elgar. 148-187.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (23 maart 1999), Bevoegdheden van hoge vertegenwoordiger in Bosnië juridisch aanvechtbaar. Staatscourant.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Bedrijfslichamen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 163-169.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Bosnia after the Crisis, Journal of Contingencies and Crisis Management 7(4): 225-230.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Bosnië en Hercegovina; tussen onafhankelijke staat en internationaal protectoraat, Internationale Spectator juli/aug: 402-409.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1999), De heroverweging heroverwogen, Advances in Emergency Medicine nov.: 530-532.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1999), De rechterlijke macht. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 125-138.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Diffuse verhoudingen in hybride organisaties, Ecosistemas 2 juli: 42-43.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1999), Juridisering en de overbelasting van de rechterlijke macht, Trema Tijdschrift voor de Rechterlijke Macht 22(10): 4-8.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1999), Onderhandelend bestuur, Advances in Emergency Medicine sept.: 437-439.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1999), Verzelfstandiging van overheidsdiensten, Advances in Emergency Medicine feb. '99: 90-93.artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der & Dijkstra G.S.A. (1999), Zelfstandige bestuursorganen. In: Neelen G.H.J.M., Rutgers M.R., Tuurenhout M.E. (red.) De bestuurlijke kaart van Nederland. Het openbaar bestuur en zijn omgeving in nationaal en internationaal perspectief. Bussum: Uitgeverij Coutinho. 171-174.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (12 november 1998), Bestuurlijke implicaties van de Awb (Lezing). Noordwijkerhout.overig
 • Dijkstra G.S.A. (14 mei 1998), Functioneel bestuur en het waterschap (Lezing). Rotterdam.overig
 • Dijkstra G.S.A. (12 februari 1998), Directie Arbeidsverhoudingen Ministerie van Sozawe (Lezing). Den Haag.overig
 • Dijkstra G.S.A. (1998), De lasten en lusten van het bestuursrecht. In: Toonen T.A.J, Hendriks F. (red.) Schikken en plooien: de stroperige staat bij nader inzien. Assen: Van Gorcum. 75-86.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (1998), De relevantie van de Algemene Wet Bestuursrecht voor bestuurskundigen, Bestuurskundige Berichten 3(jrg. 13): 7-9.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1998), De relevantie van de Algemene wet bestuursrecht voor bestuurskundigen, Bestuurskundige Berichten : 7-9.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1998), Overheid en strategisch management, Advances in Emergency Medicine okt/nov 98: 263-265.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Toonen T.A.J. (1998), Overheid en strategisch management, Advances in Emergency Medicine okt/nov 98: 263-265.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Strategisch Management voor de publieke sector. Management in overheidsorganisaties: 1-17.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Strategisch management voor de publieke sector. In: Bekke A.J.G.M. (red.) Management in overheidsorganisaties. Alphen aan den Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-17.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A., Jorna F.B.A. & Loop M.L.M. van der (1998), Subsidiebeschikkingen. In: Polak J.M., Damen L.J.A. (red.) Ervaringen met de AWB (Congresbundel, Evaluaties AWB). 's-Gravenhage: VUGA. 53-61.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Wetgeving. Compendium politiek en samenleving: 801-821.bijdrage in dag-/weekblad of tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1998), Wetgeving. In: Daalder H. (red.) Compendium politiek en samenleving. Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 801-821.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1998), Zelfregulering: De derde weg tussen overheid en markt, Christen Democratische Verkenningen 6: 220-230.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • Meer F.M. van der, Dijkstra G.S.A. & Roborgh L.J. (5 april 1997), The Dutch Civil Service System. (Lezing). Bloomington.overig
 • Dijkstra G.S.A. (1997), A Bird's Eye View of the Development of Dutch Administrative Law., Acta Universitatis Wratislaviensis : Przeglad Prawa i Administracji XXXIX(2047): 257-263.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Besluiten in uitvoering Bespreking van: Torenvlied R. -, Staatscourant : 3-5.boekbespreking
 • Dijkstra G.S.A. (red.) (1997), Besluiten in uitvoering. Den Haag: Staatscourant.boekredactie
 • Dijkstra G.S.A. (1997), De Algemene wet bestuursrecht: verleden, heden en toekomst., Advances in Electronics 6(7): 295-304.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1997), De hand in eigen boezem, hoe om te gaan met juridisering., Economy and Sociology 10(2): 34-38.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Derde tranche Awb en effectiviteit van subsidies.. In: Herweijer M., Schuiling K.F., Winter H.B. (red.) In wederkerigheid, Opstellen voor Prof.mr. M. Scheltema. Deventer: Kluwer. 165-173.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (1997), De verzelfstandiging van de bezwaarschriftenprocedure: een pleidooi voor differentiatie., Beleid en Maatschappij 24: 294-302.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A., Hagelstein G.H. & Montfort A.J.G.M. van (1997), Redactielid Advances in Electronics 6(7).tijdschriftredactie
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Functionele decentralisatie. In: Compendium politiek en samenleving (C0700). Alphen a/d Rijn: Samsom Tjeenk Willink. 1-41.boekdeel
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Het belang van de uitvoeringsorganisatie voor het beleid., Advances in Emergency Medicine 3(3): 180-182.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. & Meer F.M. van der (1997), Kritiek op functioneel bestuur slechts ten dele terecht, Staatscourant : 5-6.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Kritiek op functioneel lichaam als NOvAA niet terecht., Accounting 31(12): 17-19.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Rechtsstaat, rechtersstaat of regentenstaat?, Ecosistemas 18: 16.artikel in een tijdschrift
 • Dijkstra G.S.A. (1997), Strategic planning for public and nonprofit organizations Bespreking van: Bryson J.M. (1997) Aanbevolen standaardwerk, Openbaar Bestuur Internationaal 5.boekbespreking
 • Dijkstra G.S.A. & Jorna F.B.A. (1997), Wahrheit und Dichtung of: Dromen zijn bedrog., RegelMaat : Kwartaalblad voor Wetgevingsvraagstukken 18: 16.'refereed' artikel in een tijdschrift
 • rechtbank Den Haag honorair rechter plaatsvervanger
 • Ministerie van Financien voorzitter bezwaarschriftencommissie Ministerie van Financien
 • Sociaal-Economische Raad lid bezwaarschriftencommissie Sociaal-Economische Raad

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie