Universiteit Leiden

nl en

Gerrit Dijkstra

Universitair docent

Naam
Mr.dr. G.S.A. Dijkstra
Telefoon
+31 70 800 9412
E-mail
g.s.a.dijkstra@fgga.leidenuniv.nl

Gerrit Dijkstra is universitair docent aan de Universiteit Leiden - Faculty of Governance and Global Affairs. Dijkstra deed o.a. uitgebreid onderzoek naar het uitbesteden van overheidstaken aan de private sector.

Meer informatie over Gerrit Dijkstra

Nieuws en media

Mr.dr. G.S.A. (Gerrit) Dijkstra is opgeleid als jurist en bestuurskundige. Binnen de (BA en MA) opleidingen bestuurskunde doceert hij juridische en bestuurskundige vakken en begeleidt hij studenten bij scripties. Zijn onderzoek heeft onder andere betrekking op het raakvlak tussen recht en bestuurskunde. Of anders gesteld de juridische invalshoek binnen de bestuurskunde en het functioneren van het (nationale en internationale) openbaar bestuur. Zijn onderzoeksbelangstelling is zeer breed. Onder andere houdt hij zich bezig met vraagstukken van de organisatie van het binnenlands bestuur, structuur en functioneren van het ambtelijk apparaat en politiek-ambtelijke verhoudingen. Hij publiceert nationaal en internationaal. Naast zijn wetenschappelijke belangstelling levert hij ook diverse bijdragen aan de praktijk van het (Nederlandse) openbaar bestuur, waaronder het geven van adviezen, maar ook in verleden en tegenwoordig diverse lidmaatschappen (waaronder voorzitterschappen) van bezwaarschriftencommissies. Op dit moment is hij honorair-rechter plaatsvervanger en lid van de bezwaarschriftencommissie van de Sociaal-Economische Raad. Hij publiceert ook regelmatig actuele bijdragen en opinies is media, waaronder de NRC, de Volkskrant, Trouw en het Financieel Dagblad.  

Universitair docent

  • Faculteit Governance and Global Affairs
  • Instituut Bestuurskunde

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 4.88

Contact

Publicaties

Activiteiten

  • rechtbank Den Haag honorair rechter plaatsvervanger
  • Ministerie van Financien voorzitter bezwaarschriftencommissie Ministerie van Financien
  • Sociaal-Economische Raad lid bezwaarschriftencommissie Sociaal-Economische Raad
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.