Universiteit Leiden

nl en

Eduard Suari Andreu

Universitair docent

Naam
E. Suari Andreu
Telefoon
+31 71 527 6430
E-mail
e.suari.andreu@law.leidenuniv.nl
ORCID iD
0000-0001-8528-7976

Eduard Suari-Andreu is universiteir docent bij de afdeling Economie. Hij is een micro-econoom die theoretisch en empirisch onderzoek doet op het gebied van de financiën van huishoudelijke financiën, gezondheid, arbeidsmarkt, en migratie.

Meer informatie over Eduard Suari Andreu

Eduard Suari-Andreu promoveerde in 2018 aan de Faculteit Economie en Bedrijfskunde van de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn promotieonderzoek richtte zich op de financiën van huishoudens en intergenerationele vermogensoverdrachten in de context van de vergrijzing van de bevolking en hervormingen van het pensioenstelsel. Tijdens zijn PhD, was Eduard zes maanden gastsonderzoeker bij het IFS in Londen.

Na zijn promotie was Eduard postdoc bij de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden. Sinds 2022 is hij universitair docent bij diezelfde afdeling.

Sinds zijn verhuizing naar Leiden is Eduard onderzoek blijven doen naar de financiën van huishoudens en intergenerationele overdrachten. Daarnaast heeft hij ook de reikwijdte van zijn onderzoek uitgebreid, waarbij hij zich nu bezighoudt met onderwerpen als gezondheidseconomie, arbeidsmarkt, en migratie.

Naast zijn onderzoek is Eduard betrokken bij het geven van meerdere cursussen en begeleiding, zowel in het Engels als in het Nederlands. Naast de Universiteit Leiden is Eduard ook verbonden aan het Network on Pensions, Ageing, and Retirement (NETSPAR), het Leiden-Delft-Erasmus Centre for the Governance of Migration and Diversity (GMDcentre), het Leidse onderzoeksprogramma Social Citizenship and Migration en de Health Econometrics and Data Group (HEDG) van de Universiteit van York.

In 2022 is Eduard er samen met andere collega's van de Universiteit Leiden in geslaagd een Horizon Europe-subsidie binnen te halen voor het TransEuroWorkS-project. Hij is betrokken bij het onderzoek dat binnen dit project wordt uitgevoerd en bij de coördinatie van het consortium dat het project vormt (waartoe 9 verschillende Europese universiteiten en onderzoekscentra behoren).

Voor meer informatie, zie zijn volledige CV en Persoonlijke website

Universitair docent

  • Faculteit Rechtsgeleerdheid
  • Instituut Fiscale en Economische vakken
  • Economie

Werkadres

Wijnhaven
Turfmarkt 99
2511 DP Den Haag
Kamernummer 3.29

Contact

Publicaties

  • Geen relevante nevenwerkzaamheden
Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.