Universiteit Leiden

nl en

E-books mogen niet worden doorverkocht

Wie een legaal exemplaar van een e-book downloadt, mag dat niet aan een derde doorverkopen. Dat zegt het Hof van Justitie van de EU.

Dirk Visser

Het Hof is van oordeel dat 'de levering aan het publiek van een voor onbeperkte tijd te gebruiken e-book via een downloadlink' niet valt onder het distributierecht, maar onder het recht van 'mededeling aan het publiek', schrijft hoogleraar Intellectueel Eigendomsrecht Dirk Visser in de Mr. Online

Dit is een zeer belangrijke uitspraak, omdat het Hof zeven jaar geleden oordeelde dat gedownloade software met een in de tijd onbeperkt gebruiksrecht wél mocht worden doorverkocht.

Dat riep de vraag op of dat dan ook gold voor gedownloade muziek, films en e-books. Als dat zou zijn, zou dat grote gevolgen hebben voor het businessmodel voor dat soort werken. Er zou dan immers een tweedehandsmarkt kunnen ontstaan die niet of nauwelijks te controleren is.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.