Universiteit Leiden

nl en

Intellectueel Eigendomsrecht

De sectie IE (Intellectueel Eigendomsrecht) verzorgt onderwijs en onderzoek op het terrein van het Intellectuele Eigendomsrecht.

Intellectueel Eigendomsrecht

Het Intellectuele Eigendomsrecht (afgekort: ‘IE’) is de verzamelnaam van een aantal bijzondere vermogensrechten, waaronder het handelsnaamrecht, het merkenrecht, het modellenrecht, het auteursrecht en het octrooirecht.

Intellectuele eigendom heeft betrekking op niet-stoffelijke objecten. Dat is het verschil met gewone eigendom. Gewone eigendom is immers het meest omvattende recht dat een persoon op een stoffelijk object kan hebben. Bij intellectuele eigendom verwijst het element ‘intellectueel’ naar het onstoffelijke karakter van het recht. ‘Intellectueel’ verwijst ook naar het feit dat het gaat om bescherming van een prestatie van de menselijke geest.

De sectie IE geeft onderwijs in alle fasen van de rechtenstudie, van propedeuse tot advanced masters en post-academisch onderwijs. De sectie doet onderzoek en begeleidt scripties op alle deelgebieden van de IE.
 

De sectie IE bestaat uit prof. mr. D.J.G. Visser, mr.drs. M.A. Smit, mr. P. van Schijndel LLMmr. W.J.H. Leppink en mr.dr. C.B. van der Net.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.