Universiteit Leiden

nl en

Rechtsgeleerdheid - Entrepreneurship and Management (LLB)

De afstudeerrichting Entrepreneurship and Management (E&M) van Rechtsgeleerdheid is er voor de ondernemende student. E&M is niet alleen van belang als je een eigen bedrijf wilt starten, maar denk ook aan de leiderschapskwaliteiten die je later nodig hebt zoals een open blik voor de wereld om ons heen, oog voor verandering, creativiteit en jezelf durven te profileren.

Afstudeerrichtingen worden minoren vanaf september 2025.

Als gevolg hiervan krijgen de huidige afstudeerrichtingen een andere vorm. De vakken van de afstudeerrichtingen veranderen in minoren. Een minor is een half jaar (30 studiepunten) van de bacheloropleiding in het 3e jaar. Wat betekent dit als je start in september 2024? Dan behoor je tot de laatste groep die start in het huidige curriculum en straks in dit profiel (afstudeerrichting) afstudeert. Je kunt deze bacheloropleiding in maximaal 4 jaar afronden. Vragen hierover? Mail of chat met onze student ambassadeurs.  

Lotte Baas

Student

Lotte Baas

"Bedrijfswetenschappen is ook een minor, waardoor je veel samenwerkt en in contact komt met internationale studenten en studenten van andere faculteiten”!

Wat voegt de afstudeerrichting Entrepreneurship and Management toe aan jouw rechtenstudie?

De afstudeerrichting Entrepreneurship and Management zorgt voor variatie in mijn vakkenpakket. Het leukste aan de afstudeerrichting vind ik dat de theoretische rechtenvakken worden afgewisseld met praktische vakken. Zo bestaan veel vakken niet alleen uit een tentamen, maar ook uit een eindopdracht die deels bepalend is voor het eindcijfer. Deze opdrachten worden gemaakt in groepjes, wat betekent dat binnen de afstudeerrichting veel wordt samengewerkt. Daarnaast is Bedrijfswetenschappen ook een minor, waardoor je ook veel samenwerkt en in contact komt met internationale studenten en studenten van andere faculteiten!

Wat wil je bereiken met deze bachelor?

Met deze bachelor hoop ik mezelf te ontwikkelen op meerdere gebieden. Niet alleen kennis opdoen van de verschillende rechtsgebieden, maar ook op het gebied van management, ondernemerschap, financiën et cetera. Door mijzelf op deze manier breder te oriënteren, hoop ik mezelf te onderscheiden van de andere rechtenstudenten. Daarnaast hoop ik aan het eind van deze bachelor een beter beeld te hebben van wat ik later wil doen: een ‘traditioneel’ rechtenberoep of toch een baan in het bedrijfsleven!

Djamilla Wijnen

Student

Djamilla Wijnen

"Door vakken zoals Entrepreneurship&Innovations, People&Organizations en Negotiation&Mediation worden capaciteiten als leiderschap, ondernemen en onderhandelen aangeleerd. Bovendien zijn de vakken erg praktijkgericht en zijn de onderwerpen actueel, wat het studeren plezierig maakt".

Waarom heb je gekozen voor de afstuurrichting E&M?

Vanaf de middelbare school wist ik al dat ik later advocaat wilde worden. Vandaar ben ik in 2013 van start gegaan met de studie Rechten in Leiden. Toen ik eenmaal was begonnen, was het voor mij echter nog niet meteen duidelijk welk vakgebied binnen Rechten mijn voorkeur genoot. Nadat ik mij verdiept had in enkele afstudeerrichtingen bleek dat Entrepreneurship and Management (toentertijd Bedrijfswetenschappen) mij het meest aantrok. Ik heb altijd al interesse gehad voor het ondernemerschap en het bedrijfsleven dus mijn keuze was snel gemaakt. De afstudeerrichting Entrepreneurship and Management vind ik de uitgelezen kans om jezelf te kunnen onderscheiden van andere rechtenstudenten. Deze afstudeerrichting is naar mijn mening een waardevolle aanvulling op de studie Rechten waardoor kennis wordt gerrijkt en veel extra vaardigheden worden verkregen.

Wat wil je bereiken met deze bachelor?

Inmiddels heb ik mijn bachelor afgerond en ga ik in september beginnen met de master Civiel Recht aan de universiteit Leiden. Wanneer ik deze master afgerond heb, ben ik van plan de master Ondernemingsrecht te gaan volgen. Deze laatste master is met name interessant met de afstudeerrichting Entrepreneurship and Management als achtergrond. Ik verwacht dat de kennis en vaardigheden die ik opgedaan heb bij de afstudeerrichting Entrepreneurship and Management goed van pas komen bij de master en met name in de toekomst, aangezien het onderwijs in deze afstudeerrichting erg praktijkgericht is. Na mijn studie zou ik graag de advocatuur in willen en mij bezig willen houden met het ondernemingsrecht. Duidelijk is dat na het volgen van deze bachelor de mogelijkheden talrijk zijn. Zo kun je naast de advocatuur ook het bedrijfsleven in als jurist of kun je juridisch ondernemer worden.

Jean-Pierre van der Rest

Prof.dr. J.I. van der Rest

Jean-Pierre van der Rest

"Entrepreneurship en management spelen een enorm belangrijke rol in de maatschappij, en dus ook in het juridisch domein. Denk bijvoorbeeld aan de toegenomen concurrentie in de juridische sector, of geschillen in de rechtspraak rondom bedrijven en onbehoorlijk bestuur".

In het onderwijs wil Van der Rest rechtenstudenten een meer ondernemende houding meegeven. ‘Zo is welk tarief je vraagt, een van de moeilijkste marketingbeslissingen voor een kantoor’, aldus Van der Rest. ‘En een uiterst belangrijke omdat de winst erdoor wordt beïnvloed. Ik vind dat er in het rechtenonderwijs meer aandacht moet komen voor marketing.

Onze studenten gaan aan de slag in een sector die steeds concurrerender wordt. Het uurtje-factuurtje is niet meer van deze tijd. In de juridische wereld wordt stevig over prijs onderhandeld. Innovatieve bedrijfsmodellen en een ondernemende houding zijn dus onontbeerlijk’. Ook in de rechtspraak spelen Entrepreneurship en Management een rol: rechters worden bijvoorbeeld geacht te oordelen over bestuurlijk falen. ‘Als een bestuurder risico’s heeft genomen met een bedrijf in zwaar weer, en het is slecht afgelopen. Waar ligt de grens tussen onbehoorlijke taakvervulling en goed ondernemerschap? Het is voor rechters een flinke uitdaging om daaruit te komen.’

Van der Rest vindt dat er in de opleiding van juristen structureel aandacht moet komen voor management, al was het omdat veel juristen later in leidinggevende functies terechtkomen.

Vanwege de gekozen cookie-instellingen kunnen we deze video hier niet tonen.

Bekijk de video op de oorspronkelijke website of

Aanvullend op de bovenstaande video bekijk je hier de volledige en meest recente toelatings- en aanmeldingseisen voor Entrepreneurship and Management.

Ook geïnteresseerd in andere studies? Bekijk en vergelijk alle opleidingen.

Carrière

De student wordt maximaal voorbereid op een breed scala aan carrièremogelijkheden. Een deel van de afgestudeerden kiest voor een togaberoep, maar het overgrote deel van de afgestudeerden start hun carrière in het bedrijfsleven. Mocht je een togaberoep ambiëren heb je een civiel effect nodig.  

(Grote) ondernemingen,overheidsinstellingen, bank- en verzekeringswezen en onderzoeksinstituten hebben behoefte aan mensen die een grondige kennis van het recht koppelen aan financieel-economische deskundigheid, bedrijfskennis en managementvaardigheden.

 

Match?

Wil jij multidisciplinair worden opgeleid, naast een volwaardige rechtenstudie ook een stuk Bedrijfswetenschappen mee krijgen? Heb jij interesse in de actualiteit van het bedrijfsleven gekoppeld aan de wetenschappelijke theorie waarbij de nadruk niet ligt op je cijfermatig inzicht?

Met alle profielen ben je welkom! Bekijk de toelatings- en aanmeldingseisen voor Entrepeneurship and Management.

Onderscheidend

Studenten die hun rechtenstudie combineren met E&M hebben een streepje voor op de arbeidsmarkt. Zij onderscheiden door hun bredere kennis en extra vaardigheden. Naast de reguliere opleiding Rechtsgeleerdheid wordt kennis van de verschillende bedrijfswetenschappelijke vakgebieden en cruciale managementvaardigheden bijgebracht. Denk hierbij aan het ontwikkelen en implementeren van strategieën, leiderschap en conflicthantering, inzicht in financiën en winstgevendheid en het op tijd herkennen en voorkomen van financiële moeilijkheden bij ondernemingen.

Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie.