Universiteit Leiden

nl en

Lars van Doorn shortlisted voor Daniël Heinsiusprijs voor de beste masterscriptie

De masterscriptie van Lars van Doorn, onderzoeksmedewerker aan de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden, is genomineerd voor de Daniël Heinsiusprijs 2019 voor de beste masterscriptie van Nederland en Vlaanderen.

Jaarlijks rijkt de Nederlandse Kring voor de Wetenschap der Politiek (NKWP) samen met haar Vlaamse zusterorganisatie VPW deze prijs uit. Een jury bestaande uit Nederlandse en Vlaamse onderzoekers heeft de beste vier masterscripties genomineerd.

Globalisering en sociaaleconomisch beleid
In de scriptie “Globalisation and Welfare State Spending – The Mediating Effect of Welfare State Programmes’ Institutional Structure” wordt een zeer actueel thema bestudeerd, namelijk de relatie tussen globalisering en nationaal sociaaleconomisch beleid. De belangrijkste verdienste van deze scriptie, geschreven in het kader van de master Economics and Governance, is dat een originele theoretische bijdrage wordt geleverd aan de comparative political economy literatuur. De scriptie borduurt voort op het argument dat de invloed van globalisering varieert tussen verschillende typen beleidsterreinen. Lars van Doorn, begeleid door Olaf van Vliet en Koen Caminada, voegt hieraan het inzicht toe dat deze relatie afhankelijk is van de institutionele structuur van een beleidsterrein, namelijk de mate waarin beleid wordt gericht op een specifieke doelgroep. Op deze manier brengt hij een verbinding tot stand tussen inzichten uit de literatuur over de politieke economie van inkomensherverdeling door sociaal beleid en inzichten uit de globaliseringsliteratuur. Dit is een zeer vernieuwend idee dat niet zou misstaan in een toonaangevend internationaal wetenschappelijk tijdschrift.

Achtergrond Lars van Doorn
Lars van Doorn heeft in Leiden de master Economics and Governance cum laude afgerond. Daarvoor voltooide hij de bachelor Politicologie aan de Universiteit Leiden en de master International Relations aan de Universiteit van Amsterdam. Momenteel werkt Lars van Doorn als onderzoeksmedewerker aan de Afdeling Economie van de Universiteit Leiden.

Deze website maakt gebruik van cookies.  Meer informatie.